(17.30 hodin)
(pokračuje Kučera)

To je myslím správná myšlenka. My tím víceméně řekneme, že chceme tu cenu, která je reálná, která vychází z nějakého projektu, že se nechceme bavit s těmi firmami, které ji podstřelí, samozřejmě máme u nich obavu, že tam dojde k nějaké nekvalitě, neplnění těch smluvních podmínek atd. To je myslím všechno správné. Až do té chvíle, kdy o této ceně, o této výjimce možná bude hlasovat městské zastupitelstvo. Já chci skutečně vidět v dnešní době - v 90. letech si to dokážu představit lépe, ale v dnešní době chci vidět jednoho jediného městského zastupitele, který zvedne ruku pro to, že minimální cena je 20 mil. korun. Pokud se takový najde, tak tuším, že do dvou tří dnů má na krku trestní oznámení. To si myslím, že nejsem daleko od pravdy.

Já skutečně vnímám ten dobrý úmysl, tu správnou myšlenku, která tady byla ze strany ministerstva, aby tuto otázku řešila. Nicméně jsem toho dojmu a toho názoru, že to nebylo řešeno správnou cestou. To znamená, ta volnost, která se dává do jisté míry městským a obecním zastupitelstvům, není v tuto chvíli příliš dobrá.

Vrátím se k tomu, že jsem řešil, zda je možno onen zákon změnit právě těmi poslaneckými pozměňovacími návrhy či případně aktivitou ze stran poslance. Myslím si, že to možné není. Zákon je takhle postaven koncepčně, má takovou myšlenku, takhle logicky na sebe navazuje. Proto si myslím, že pozměňovací návrhy ho nedokážou vylepšit. Samozřejmě dokážou změnit některé parametry tohoto zákona, ale tu hlavní konstrukci změnit nedokážou. Proto si myslím, že ten přístup aspoň z mé strany, a myslím, že i ze strany mých kolegů, bude poměrně velmi vlažný ke schválení tohoto zákona. Ačkoliv víme, že nový zákon je jednoznačně potřeba, že je ho třeba schválit, že současný zákon skutečně paralyzuje veřejné zakázky, a přesto, že oceňuji to, s jakým úsilím a s jakou snahou paní ministryně Šlechtová vstoupila do přípravy tohoto zákona, nicméně ty důvody, které jsem tady uvedl, říkají, že pozměňovacími návrhy změna možná není a konstrukce toho zákona není dobrá.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se v obecné rozpravě ještě někdo hlásí. Pokud ne, závěrečná slova po sloučené obecné rozpravě k oběma bodům. Paní ministryně. Prosím, paní ministryně Šlechtová.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci - já se omlouvám paní poslankyni (k poslankyni Černochové, která mířila k mikrofonu), ale já se ještě chci vyjádřit k tomu, co tady padlo, protože toho padlo opravdu hodně. Je to po věcné stránce, takže jsou některé věci, které bych případně i ráda vysvětlila.

Co se týká posledního příspěvku pana poslance Kučery, nezkušenost se samosprávou. Tady musím říci, že zákon opravdu vznikal ve spolupráci se samosprávou, Svazem měst a obcí. A nebyli to zástupci jenom vedení svazu. Byli tam opravdu starostové, dávali to s námi dohromady. My jsme se scházeli jednou za dva týdny. Ten zákon měl velkou rychlost, ale intenzivní zapojení všech. Kolegové, kteří se na tom zákoně podíleli, působili v samosprávě spoustu let od úředníka na vnitřní úřad apod. My jsme dali možnost obcím, aby se podílely na tomto zákoně podílely. Ony se podílely. Ten zákon jsme debatovali. Teď musím říct opravdu, já a moji kolegové jsme objeli všechny kraje České republiky, kde jsme zákon prezentovali, dostávali jsme různé podněty.

Samozřejmě jak jsem říkala ve svém úvodním slovu, ta nedůvěra bude a samozřejmě bude i obava. Je to nový zákon. Není to 22. novela starého zákona, který tady všichni známe možná už deset let. Toto je prostě nový zákon. A i po té debatě, kterou tady dnes vedeme, možná, to už nebudu ministrem, ale možná předám zkušenosti, že příští zákon by se měl napsat jenom jako překlad evropských směrnic, a pak bychom viděli tu debatu ve Sněmovně. My jsme se snažili tomu dát nějaký ráz. Snažili jsme se tomu dát nějaký význam, aby to bylo dobré právě především pro samosprávy. Nebudeme si nalhávat, ale starostové, resp. samosprávy jsou těmi největšími chybovateli v čerpání evropských dotací, ale není to jejich chyba. Je to chyba toho zadávání, je to chyba zakázek. Takže to my chceme opravdu napravit.

Co se týká komentáře pana poslance Kudely k možnosti zrušení, pokud se neobdrží dotace. Tak na to v podstatě není třeba už dopředu upozorňovat, protože to v zákoně je, a nedostatek peněz je obecně důvod ke zrušení celé té zakázky.

Co se týká pana poslance Hovorky, který hovořil o horizontální a vertikální spolupráci. Tady musím říci, že to v podstatě je celé z evropské směrnice. Je to směrnicové. A 80 % z toho, co máme v našem zákoně, se nedá změnit, protože to vychází z evropské směrnice. V zadávací dokumentaci podle nového zákona musí být uvedeno, která třetí osoba se na ní podílela. A samozřejmě v současné době probíhá jistá kauza, kde se stávající dodavatel dané věci podílí na zpracování zadávačky. Tento zákon toto sice umožní, ale ta třetí osoba se bude muset nahlásit. A také je možné, že už se do té zakázky nebude moci hlásit.

Co se týká mimořádně nízké ceny, tak my umožňujeme použít vzorec a nebo pevně stanovenou cenu jako hranici.

Co se týká vyhlášky o obchodních podmínkách, tak tuto vyhlášku nahrazujeme vyhláškou o přiměřenosti. A je to také dohoda se Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Samozřejmě tento zákon byl projednáván s novými partnery.

Co se týká rozhodnutí o omezení výjimky na advokáty, tak tady musím říci, že toto je politické rozhodnutí a my toto znění přejímáme z evropské směrnice. A pokud si vybavíme, tak loni někdy v únoru, březnu jsem zde stála a byl zde pozměňovací návrh na to, aby advokáti a právníci nemuseli zadávat podle zákona, ale na základě výjimky ze zákona o veřejných zakázkách.

Co se týká pana poslance Petrů ohledně komoditních burz, tak tady bych ráda zmínila, že vzhledem k tomu, že chodila i dost narychlo jednotlivá vyjádření ze strany gestora zákona o komoditních burzách, a to je MPO, a také ty pozměňovací návrhy jsou protichůdné, zde budeme držet názor gestora tohoto zákona, tzn. ministra průmyslu a obchodu. A my jsme spolu v písemné komunikaci. Samozřejmě já budu mít v nejbližších dnech opravdu konečnou verzi.

Co se týká pana poslance Koubka, který se ptal, proč jsme iniciovali my sami pozměňovací návrhy. Musím říci, že my jsme je nemuseli iniciovat, ten zákon by byl funkční bez nich. My jsme ho chtěli ještě vylepšit, když ten prostor byl, a například jsme zjistili, že některé věci, které odsouhlasila Legislativní rada vlády, se nám do zákona nedostaly, než to šlo k vám, to už šlo z ruky Ministerstva pro místní rozvoj. Takže my jsme to tam těmi pozměňovacími návrhy i vrátili. Byly tam některé technické chyby, formální chyby, za které ano, může Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně nemělo to vliv na textaci a smysl celého zákona. Čili tady musím opravdu otevřeně říci, že kdybychom neiniciovali my jako gestor tohoto zákona pozměňováky, tak se tomu zákonu absolutně nic nestalo. Já jsem ráda, že jsme to udělali, protože je to společné dílo. Je to společné dílo a bude sloužit celé České republice.

Na pana poslance Luzara. Já děkuji velmi za vaše návrhy prostřednictvím pana předsedajícího. Ohledně zakázek malého rozsahu tam není vůbec žádná změna. V novém zákoně bude platit povinnost dodržovat pravidla v zadávacím řízení. Tady je pravda, že těm zadavatelům dáváme velkou odpovědnost. Nicméně na to upozorňujeme od začátku vzniku tohoto zákona. My jim dáváme odpovědnost, dáváme jim větší kompetence, ale zároveň je nenutíme, aby se učili něco nového, protože budou moci využít ty zkušenosti, které mají.

Taky zde padlo, že tento zákon způsobí, že si budou muset najímat více právních firem. Není to pravda. Není to pravda, protože v tuto chvíli se musí naučit v podstatě pracovat s některými novými paragrafy, ale oni můžou zadávat podle toho, jak jsou zvyklí.

Tady bych také chtěla říci, že na Ministerstvu pro místní rozvoj zřizuji telefonickou linku, kam samozřejmě všichni můžou zavolat ohledně pomoci se zadávačkou apod. Je to poprvé, kdy ministerstvo takto koná. Zároveň ale budeme objíždět opět všechny kraje a starosty a budeme dělat semináře. Čili osvěta bude velká. Čekala jsem na druhé čtení a jaké budou pozměňovací návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP