(16.00 hodin)
(pokračuje Pavera)

Co se týká poznámky: Cílem není napsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. V textu se spojení zadavatel může nevyskytuje pouze u definic, ale velmi často u popisu zadávání veřejných zakázek, při stanovování závazných parametrů veřejné zakázky. Jedna perla: Je-li to vhodné, může zadavatel... A kdo upřesní, je-li to vhodné a zadavatel může? Možná že to vysvětlí metodika, ale kde je jistota, jak to rozhodne dohledový orgán, kontrolní nebo auditní orgány? Řeknu příklad. Mluví se o tom, že bude výborné, že obec bude moci stanovit nejnižší možnou nabídku ze zadávací ceny, za kterou můžou podávat firmy zakázky. Dobře. My to podáme, my řekneme 80 % rozpočtové ceny, pod to nemůžete jít. Ejhle, přijde potom nějaký policista nebo státní zástupce a řekne: vy jste pochybili, měli jste dát aspoň 75 %. Takže to bych potřeboval také nějakým způsobem vysvětlit a nejenom já sám.

Co se týká další neurčitosti, často zpochybňované kvalifikace. Například při prokazování způsobilosti se opakovaně vyskytuje zadavatel může, zadavatel nemusí. Jaká stanoviska vypracuje gestor zákona? Jak se k tomu samému postaví dohled, kontroly, tak jak už jsem to tady říkal? A řada ustanovení je objektivně nových, například § 76 Obnovení způsobilosti účastníka, tzv. sebeočištění dodavatele, kdy dodavatel přijme vlastní nápravná opatření. Opět velmi nejasná budoucí aplikační praxe. A my zadavatelé na tom budeme zase špatně, protože jak máme vlastně postupovat, abychom neudělali nějaký špatný krok v oblasti zadávání veřejných zakázek? To vše snižuje právní jistotu zadavatele i dodavatele. Pro zadavatele to zvýší administrativní zátěž, bude to klást velké nároky na sledování postupně vznikající judikatury. Celkově nejasný zákon posílí závislost zadavatelů, především zmiňovaných starostů, pro něž to měla být kultivace soutěžního zákona, a budeme závislí na expertech, na administrátorech zadávacích řízení.

Zákon o zadávání veřejných zakázek také mluví o zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky, nebo mluvilo se, že přinese zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky. To je výborné, to vítáme. Ale zjednodušení má prý zahrnovat i české uveřejňování pro podlimitní veřejné zakázky a nikdo zatím neví, jak to české jednoduché uveřejňování bude vypadat. Takže kdy se to zadavatelé dozvědí, jaké vlastně budou ty podmínky?

Zákon o veřejných zakázkách je hlavní zákonnou normou pro čerpání fondů EU. Proto bychom mohli i třeba bilancovat nějakým způsobem. Paní ministryně už to tady i říkala v minulosti. Určitě by mě zajímalo, a všechny nás to bude zajímat, jak dopadlo období 2007-2013, když víme, že odhad Ministerstva pro místní rozvoj je, že se nevyčerpalo asi 10 mld. korun. Ale je to reálná částka? Už tak je špatné, že se to možná dozvíme na konci července, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje tuto skutečnost, a může to být i údajně vyšší i nižší číslo.

Jinak bych chtěl ještě říci, že tady padlo v minulosti i to, že díky tomu, jak tady vláda pracovala, tak se v roce 2014 a 2015 vyčerpalo hodně peněz. Možná že to je pravda, ale jenom bych chtěl připomenout, že projekty se připravují už o několik dříve, než se dostanou peníze. Takže starostové, obce, města žádali o dotace v roce 2011, v roce 2012, v roce 2013 a teprve v roce 2014, 2015 dostali peníze. A souvisí to tady právě i s tím, že uvidíme, jak se vyrovnáme s tím, jak budeme čerpat dotace v tomto období, protože zatím jsme nevyčerpali ani korunu.

Možná bych doporučil, a možná paní ministryně řekne, že metodika bude velmi jednoduchá a že třeba tam najdeme lehce odpovědi na otázky: Chcete služby do 2 milionů korun? Postupujte tak a tak. Chcete zakázky do 6 milionů? Postupujte tak a tak. Myslím si, věřím, že tomu tak bude, ale zatím, protože nevíme jak to bude vypadat, tak to nemůžeme ještě zhodnotit.

Ale co už můžu říct na závěr, i když nejsem pro to, aby se ten zákon smetl ze stolu, i když tam má řadu pochybení, tak doporučuji všem zadavatelům, kteří letos připravují nějaké stavby, aby pokud možno udělali všechny zakázky a výběrová řízení co nejdříve, nejlépe do konce března, do poloviny dubna, podle starého zákona z jednoho prostého důvodu - o něm vědí, jak funguje a jaká pravidla tam jsou, a než se všechna pravidla nového zákona nějak utřepou, než budou všechny metodiky známé atd., může být konec roku. Takže kolegové, kolegyně, kteří připravujete zakázky, raději si udělejte všechny zakázky do poloviny dubna letošního roku.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný, poté s přednostním právem paní ministryně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Já bych chtěl k panu kolegovi Paverovi. Jeho projev mě velice zklamal. Měl tam spousty věcných věcí, o těch pojďme diskutovat, ale jeho invektiva a narážky na paní ministryni jsou trošičku za roh. Prosím vás, buďme věcní a nebuďme takto odvážní. My jsme si tady jednou něco malinko takového dovolili a dostali jsme tak přes palice, a měli jste pravdu, já jsem se dokonce paní kolegyni omlouval, ale vy to děláte naprosto běžně. Tak prosím vás, toto si odpusťte! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pardon, paní ministryně, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já velice vítám výzvy k věcnosti od pana poslance Volného. Věřím, že poslanecký klub ANO a zejména jeho pan předseda bude ten, který tyto výzvy uposlechne a začne ve svých vystoupeních používat méně emotivních a marketingových projevů a více věcnosti. Já si myslím, že by se to skutečně hodilo. Vítám to, že to navrhuje jeden z poslanců politického hnutí ANO, a věřím, že právě ministr financí bude ten, který to bude poslouchat a bude to následovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Jenom krátce. Reaguji na pana Volného. Myslím si, že jsem neřekl nic, co by mělo urazit někoho. Mluvil jsem pouze o skromnosti a úctě. Nic víc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Teď s přednostním právem paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážen pánové poslanci, já bych chtěla reagovat na několik věcí. Ráda bych zde zmínila, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je spolupředkladatelem tohoto zákona. Předpokládám, že do Poslanecké sněmovny i k panu poslanci Paverovi se dostal s podpisem pana Rafaje. Jedna věc. NKÚ je řádným připomínkovým místem. Ano, nesdělila jsem to, protože se domnívám, že toto jsou věci technického rázu, a myslím si, že zde řešíme zákon, a ne s kým byl projednán, protože to se můžete dočíst.

A ráda bych prostřednictvím pana předsedajícího požádala pana poslance Paveru, aby mě neurážel, a pokud má dojem, tak ať jde do kavárny, kde jsou moji zaměstnanci, a zeptá se jich, jak já se k nim chovám a jak jsme dělali tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala, zda tento návrh řeší problém, který by se dal pracovně nazvat pozitivní diskriminace lokálních dodavatelů. Řešení tohoto problému je otázkou obcí. Ptají se, zda tento zákon na to pamatuje. Jestli byste mohla pár větami objasnit, jak by se mohly obce potýkat s tímto zákonem ohledně, ještě jednou zopakuji, pozitivní diskriminace lokálních dodavatelů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP