(12.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji, tím tento bod můžeme, pane předsedající, ukončit. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech tak, jak bylo navrženo. A nyní vás poprosím o zahájení dalšího volebního bodu, číslo 184.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, končím volební bod 183 a zahajuji projednávání bodu číslo 184. Je to

184.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 122 ze dne 24. 11. 2015 a poprosím vás, pane předsedo volební komise, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jednáme tedy o jmenování člena, jednoho člena do tzv. velké mediální rady, je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento bod je včetně vašich nominací, kolegyně a kolegové, již připraven od listopadu, protože volební komise vyhlásila lhůtu na podání nominací do 23. listopadu 2015 do 13 hodin, protože 1. prosince skončilo funkční období jednomu členovi, panu Ing. Janu Kostrhunovi. Ve výše uvedené lhůtě byly návrhy od klubů doručeny.

Volební komise je řešila 24. listopadu a přijala usnesení číslo 122. To vám bylo rozdáno na lavice, ale pro stenozáznam a úplnost ho v rychlosti přečtu:

"Volební komise Poslanecké sněmovny pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil s těmito návrhy:

1. Návrhy kandidátů na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Milan Bouška - navržen ODS, Milan Bouška ještě jednou - navržen klubem Úsvit, dále Miroslav Konvalina - navržen klubem ANO 2011, Jan Mrzena - navržen klubem KDU-ČSL, a konečně Miloš Zahradník - navržen poslaneckým klubem ČSSD.

2. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou.

3. Zvolenému členu započne jeho šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády, nejdříve 2. prosince 2015."

Tady u té lhůty musím připomenout, jedná se o návrh, resp. výběr Poslaneckou sněmovnou a následné jmenování člena Rady předsedou vlády České republiky panem premiérem Sobotkou. Volba probíhá až dnes, a proto zvolenému kandidátovi, pokud tedy dnes bude vybrán, započne jeho funkční období až dnem jmenování předsedou vlády České republiky. Ta volba bude tajná, ve Státních aktech, ale než se k ní odebereme, tak vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já tak činím, otevírám rozpravu, do které ale neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím o vaše další pokyny k dalšímu postupu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V souladu s jednacím řádem bychom o tom návrhu na tajné hlasování měli hlasovat, takže nejdřív poprosím o jedno hlasování, jestli souhlasíme s provedením volby tajnou volbou, tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, a já toto hlasování zahajuji. Kdo je pro tajnou volbu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 128, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A nyní tedy můžeme vyhlásit tajné volby. Budeme na lístcích označovat pouze jedno jméno, takže myslím, že budeme rychlí, a na vydávání lístků dávám čas 12 minut, takže to bude do 13.05 hodin. Prosím, abychom se odebrali do Státních aktů a výsledky voleb vyhlásím potom ve 14.30 hodin na začátku odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji projednávání tohoto bodu. Prosím, abyste se odebrali k tajné volbě, a přerušuji jednání Sněmovny do 14.30 hodin. Organizační výbor začíná po tajné volbě, to je ve 13.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP