(11.10 hodin)

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já bych si dovolil ve svém krátkém diskusním příspěvku pouze upozornit na problém, který tady již mnohokrát zazněl, to znamená létající profesoři, i z toho pohledu možná z druhé strany. Těch profesorů, mnohdy jsou to z tohoto pohledu - omlouvám se za ten výraz - užiteční idioti. Není to pejorativní, není to jakoby negativní, ale mnohdy je ty vysoké školy potřebují, pouze když žádají o akreditaci. Potřebují obor, potřebují tam mít titulované hlavy, které mají nějakou tu praxi, tak si je najmou. Sotva akreditaci mají, dle zákona možná na deset let, možná kratší, ale není to tam omezeno, se jich docela rychle zbaví, protože nejsou jejich kmenoví, a místo nich ty jejich obory učí místní zaměstnanci, mnohdy bez patřičného vzdělání nebo odbornosti, která by k tomu přináležela. Je to obecný problém na vysokých školách. My taky poukazujeme na ty profesory, potažmo docenty, ale spíše si myslím, že to je problém tady tohoto a ten problém dělají samotné vysoké školy.

Já bych rád, aby se již výbor školský tímto zabýval a zkusil se zamyslet taky nad těmito profesory, protože pokud máme představu, že plat profesora je něco enormního nad, tak já si myslím, že opak je spíše pravdou, že jejich platy jsou hodně nízké a průměrná mzda - nebude daleko od pravdy, když budu říkat, že jejich plat se takhle pohybuje. Čili tady bych na to rád upozornil, aby pokud byla dána vysoké škole akreditace z toho titulu, že disponuje patřičnou kapacitou k výuce, tak aby byla kontrolována třeba v limitu jednou ročně, jestli dodržuje a jestli je ta kapacita opravdu na té vysoké škole a jestli nebyla pouze zneužita v době akreditace.

A na závěr mi dovolte jednu osobní neodbornou, vyloženě laickou poznámku. Myslím si, že v České republice je příliš hodně vysokých škol a že bychom se měli zamyslet nad jejich redukcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně - dvě faktické poznámky, první je paní poslankyně Marta Semelová, poté pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jenom dvě stručné poznámky. Navážu na svého kolegu, který tady zmínil, že v České republice je velmi velké množství vysokých škol. Je to pravda a já bych k tomu ještě dodala to, že z těch zhruba 72 vysokých škol je přes 40 soukromých vysokých škol, často velice malých, často s problematickou kvalitou a jsou to právě tyto školy, které potřebují ty tzv. létající profesory, aby mohly mít zajištěný určitý obor. Tady podle mého názoru by mělo být opravdu stěžejní to, abychom se snažili o udržení kvality, aby se nepovolovaly další a další soukromé školy, které tomu škodí.

Druhá poznámka je, co jsem chtěla ocenit v návrhu vysokoškolského zákona, to je řešení sociálního stipendia vysokoškolských studentů, které podle mého názoru zlepšuje jejich postavení, protože víme o tom, že mnohé rodiny se rozhodují, jestli pošlou studenta na vysokou školu, nebo ne, právě z finančních důvodů. Tak tady si myslím, že to řešení, které je nabízeno, je správné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, budu stručný. Já bych využil faktické poznámky, protože už se pak nedostanu ke slovu, a poprosil bych paní ministryni, jestli by se ve svém závěrečném slovu vyjádřila, který pozměňovací návrh, který se týká jmenování profesorů, vlastně podporuje. Ona řekla, že pozměňovací návrh podporuje, ale jsou tam dva. (Hlas ze sálu: Tři!) Tři, a jestli si je tedy vědoma toho rizika, pokud by byl přijat pozměňovací návrhu pana kolegy Kasala v tom případě, že by pan prezident prostě 60 dnů vůbec nekonal, v žádném případě, a automaticky by došlo ke jmenování. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední přihlášený k rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím, ale hlásí se pan předseda klubu ANO kolega Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit jménem našeho klubu o přestávku na poradu před hlasováním v trvání 15 minut. Děkuji za pochopení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlásím přestávku ihned, protože závěrečná slova je lépe před hlasováním, protože se vyjádří jak paní ministryně, tak pan zpravodaj pravděpodobně v závěrečných slovech po přestávce. Vyhlašuji přestávku do 11.25. (Námitky v sále.) Deset minut, ne? Pardon, patnáct, tak do 11.30, ano?

 

(Jednání přerušeno v 11.15 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP