(11.00 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Když nebudu mít možnost postavit kvalitní pedagogický a vědecký sbor, nikdy se úroveň našeho školství nepozdvihne nahoru. Ten rektor tam má jedinou úlohu, aby to seshora jistil, slučoval to dohromady a dobré věci podporoval. Všechno v této sféře musí skutečně vycházet odspodu. Od toho nejkvalitnějšího posledního asistenta, který učí, od toho narůstá kvalita té školy. Ne od nějakých rozhodnutí zásadních, že přijmeme akademika z Bostonu. To je také dobré. Ale jestliže nedokážeme zaplatit mladé učitele, zaplatit mladé pedagogy, dokázat to, že z těch pomvědů se stanou skuteční učitelé, že nám neodejdou do průmyslové sféry někam jinam, když toto nedokážeme, nebudeme mít žádné kvalitní vysoké školy.

Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Je to i generační problém prostě proto, že ta naše stará armáda začíná dosluhovat a už bychom potřebovali, aby za námi stál někdo, kdo bude kvalitu té výuky do budoucna držet. Znovu tedy opakuji, jestliže neumožníme, aby vysoké školy měly možnost bojovat o kvalitu svého pedagogického a vědeckého sboru, nebudou ty školy kvalitní a celý tento zákon se mine svým cílem Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Anny Putnové a potom pan poslanec František Vácha v řádné přihlášce. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Anna Putnová: Já jsem byla dotázána, kde se vzala tak vysoká částka, kterou jsem vlastně připsala přípravě jednak vysokoškolského zákona a jednak změně kvality na vysokých školách. Týká se to všech programů, nikoliv jenom kvalita. Ať do toho započítáváme Q-Ram, EFIN, kvalita, metodika. Můžeme do toho samozřejmě v tom hrubším součtu vzít také v úvahu audit Technopolis či reformu terciárního vzdělávání. Potom se dostaneme skutečně na půlmiliardovou sumu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Putnové. Nyní pan poslanec František Vácha, v tuto chvíli poslední písemně přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně. Já tedy musím říct, že ten zákon původně měl řešit nebo řeší závažné věci kolem akreditací. Bohužel je smutné, že se scvrknul v poslední době na debatu kolem § 24 Práva fakult, případně otázky létajících profesorů. Jsou tam mnohem důležitější témata, kterým bychom se měli věnovat. To, že to sklouzlo tady k té jedné nebo dvěma věcem, je způsobeno nějakými zájmy určitých mocenských skupin, které, je mi líto, ale musím to říct, jsou schopny upírat občanům ústavní právo být volen do Poslanecké sněmovny.

Dokladem toho, té nesmyslnosti, to, že to vlastně není návrh ministerstva, je i to, že v důvodové zprávě o těch právech fakult není ani slovo. Já rozumím rektorům, proč tady s tím návrhem přicházejí, ale myslím si, že by o tom měla být vedena mnohem širší debata. Já dám jenom jeden příklad, který si myslím, že by vás měl přesvědčit. On už to tu zmiňoval kolega Svoboda. Děkani jsou voleni fakultními senáty a odpovídají se fakultním senátům. Můžou být odvoláni rektorem, ale pouze pokud s tím souhlasí fakultní senát. A představte si, že jste zvoleni fakultním senátem, ale vnitřní organizaci fakulty vám určuje rektor. Nakládání s finančními prostředky vám určuje rektor. Tvorbu a uskutečňování studijních programů vám určuje rektor. Strategické zaměření a tvůrčí činnost, pracovněprávní vztahy a další věci. Dokonce ty peníze, které si jako fakulta vyděláte, o nich bude rozhodovat rektor. Já si myslím, že tohleto je opravdu na širší debatu, a mrzí mě, že se to neobjevilo v důvodové zprávě. To je, myslím si, jeden ze zásadních argumentů, proč bychom měli podpořit buď pozměňovací návrh C5, nebo pozměňovací návrh K1 kolegy Svobody.

Mluvilo se tady o těch návrzích G1 a G3, o létajících profesorech. Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, já nejsem právník, takže naštěstí můžu nebo budu hlasovat tak, jak si myslím, že by to mělo být správně. Já rozumím tomu návrhu pana poslance Zlatušky, považuji ho za správný. Nejsem právník, asi máte nějaké argumenty. Nicméně funkce létajících profesorů je dneska zneužívána. Já jako děkan fakulty, my máme plno lidí, kteří učí na jiných univerzitách. Ale učí tam buď zadarmo, anebo ve formě DPP nebo DPČ. To nikomu nebrání, aby učil na jiné univerzitě. Dokonce jsou samozřejmě univerzity, které nemají ty odborníky, a já jim ty naše odborníky rád poskytnu, pokud tedy oni s tím souhlasí. Tady se jedná o úplně jiný institut, který chce řešit pan profesor Zlatuška. Takže to je otázka těch létajících profesorů.

A jak jsem na začátku říkal, že jsme sklouzli k § 24 a létajícím profesorům, ale ten zákon původně měl být o něčem úplně jiném. Ten měl být o kvalitě na vysokých školách, to znamená o změně akreditačního procesu, a tam si myslím, že jsme možná nějak na půl cesty. Obávám se, že asi nás neminou nějaké novelizace tohoto zákona, protože ten proces akreditace, modelování procesu akreditace, který je teď nějakým způsobem nastaven, tam zase v tom přípravném procesu chybí.

Já znám akreditační proces třeba v Rakousku, kde stejně jako u nás se plánuje institucionální akreditace. Oni to tam také tak mají. O studijních oborech v rámci té institucionální akreditace si rozhodují oni sami, nebo samy ty univerzity. Takže já si myslím, že jdeme pravděpodobně správným směrem, nicméně trošku mi tam chybí namodelování těch důsledků nebo vazeb během akreditačního procesu.

A určitě bych podpořil ty pozměňovací návrhy, které se týkají podpory větší nezávislosti akreditačního úřadu. My víme, a už to tu bylo zmíněno, že akreditační komise dnes má 21 členů. Proč tedy snižovat počet členů akreditačního úřadu? Je pravda, že pokud budeme dělat institucionální akreditace, které budou zastřešovat nějaký obor, nějaké širší obory, tak bychom měli mít v akreditační komisi odborníky, kteří budou zaštiťovat třeba dva příbuzné institucionálně akreditované obory. Takže tady bych se opravdu přimlouval za podporu té větší nezávislosti akreditační komise.

Nakonec bych chtěl popřát paní ministryni, aby nepodlehla lobbistickým tlakům a abychom získali zákon, který vysokým školám přinese stabilitu, ale přinese i kvalitu do budoucna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP