(9.10 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, myslím, že pan poslanec Jandák by měl specifikovat, jaký bod má být vyřazen. Pokud to neměla být opravdu vtipná glosa, pak myslím, že neměl dostat slovo. Klamal tuto Sněmovnu v tom, že chce přednést něco k návrhu pořadu schůze, a vás, paní předsedající. (V sále je trvalý hluk.)

Chtěl jsem navrhnout, abychom předřadili, resp. pevně zařadili bod 29, návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších, stavební spoření, stejně jak jsem tak činil včera, budu tak činit dnes a budu tak činit každý další den. Jedná se o bod, který projednal ústavněprávní výbor, je připraven k druhému čtení, může být schválen. Týká se tisíců lidí, které obtěžujeme každý měsíc tím, že musí k opatrovnickému soudu, pokud chtějí dosáhnout na peníze ze stavebního spoření svých dětí, které jim tam oni spořili.

Velmi žádám tuto Sněmovnu, aby tento bod 29, bod 29, sněmovní tisk 425, byl zařazen buď dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Pokud na jeho projednání nedojde, protože těch bodů je tam poměrně hodně, tak aby byl zařazen dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. Jak mi říkala vládní koalice: počkejte na opoziční okénko za 10 dní - já tomu rozumím, ale pokud počkáme na opoziční okénko za 10 dní, pak se třetí čtení nestihne na této schůzi a tento návrh zákona nebude moci být odeslán do Senátu. Takže bych prosil, abychom ho projednali ještě dnes. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, jsou dvě alternativy, podle vaší písemné přihlášky, nebo ji měníte?

 

Poslanec Marek Benda: Prosím, já jsem to teď upřesnil, abychom to zařadili dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Pokud tento návrh neprojde, pak hlasovat i tom druhém návrhu, pokud projde, protože jsi nejsem jist, jestli se dnes dopoledne stihne, abychom o tom druhém návrhu hlasovali každopádně. Pokud by se to stihlo dopoledne, tak nemá cenu to dělat odpoledne, pokud by se to dopoledne nestihlo, aby to bylo zařazeno také na dnešní odpoledne, protože víme, jak ta dopoledne chodí a běhají.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Já jsem si chtěla jen potvrdit, zda to zůstává dle vaší písemné přihlášky.

Prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vystoupení paní Miroslavy Němcové se tady trošku ztratilo v šumu, který tady byl. Já bych vás vyzval - a prosil bych o klid, jestli mohu poprosit...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já poprosím sněmovnu, a je to asi má poslední výzva, v okamžiku, kdy se neuklidníte, přeruším jednání a pak budeme pokračovat.

 

Poslanec František Laudát: Já bych všechny vyzval, demokratické politiky, abychom skutečně tento bod zařadili. Můžeme se dohadovat o tom, aby se to nezvrhlo v nějaké dlouhé povídání, aby to bylo krátké, ale pan prezident už přestřelil všechny možné hranice. Je to prezident republiky, já si nevzpomínám za svého života, a to včetně Husáků, Svobodů a dalších, že by se tímto způsobem chovali. Nikdo nikdy neví, který magor vezme jeho výroky doslova, a v dnešní podrážděné době, já to neberu tak, že je to jakási maličkost, těch přešlapů bylo. Jestliže dnes by Sněmovna řekla zcela jednoznačně, že toto už je za čárou... Paní předsedající... (Předsedající Jermanová: ano, já to slyším.) V případě, že tady skutečně nebude klid, já to vezmu tak, že tady nejste schopni zjednat pořádek...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já si zjednám pořádek. (Děkuji.) Já prosím o klid! Pokud se Sněmovna neztiší, přeruším jednání. Prosím hloučky, které tady jsou, aby diskutovaly v předsálí! Pane premiére, omlouvám se, ale prosím, diskutujte v předsálí.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně, za to, že děláte, co můžete.

Skutečně, já už to nepovažuji za normální, aby se prezident České republiky, byť volený v přímé volbě, tímto způsobem choval. Je to velmi nebezpečné v dnešní nervózní době. Myslím si, že Sněmovna by měla raději dnes nastavit tu hranici, než abychom někdy řešili, že je pozdě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré ráno dámy a pánové. Abyste nám dobře rozuměli, nejsme tak naivní, abychom se domnívali, že když Sněmovna panu prezidentovi řekne "o se nedělá, pane prezidente", že on to nějakým způsobem vstřebá a nebude se to opakovat. Všichni tušíme, že se to bude opakovat tolikrát, kolikrát si to pan prezident bude přát. A to si myslím, že je téma pro dnešní diskusi, protože pan prezident se zjevně nekontroluje. Je to bohužel on sám, kdo vyvolává seriózní úvahy o své vlastní svéprávnosti. Domnívám se, že seriózní úvahy o svéprávnosti prezidenta republiky už je z ústavního hlediska příliš vážná situace na to, aby se jí Sněmovna nezabývala. Takže o to tady jde. Nikoli o nějaké laciné napomínání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedajíc. Pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych i já odcitoval Listinu základních práv a svobod článek 3. "Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení." Cituji to proto, protože paní poslankyně Miroslava Němcová tady citovala povinnosti prezidenta republiky. Jestliže bych vážně uvažoval o zařazení takového bodu, tak bych musel mít čisté svědomí. Já jsem včera odsoudil výrok pana prezidenta, ale nepovažuji za možné, abychom tento bod zařadili vzhledem k tomu, jakým způsobem se např. postavila ODS nebo TOP 09 k takovým útokům, které byly šířeny a bagatelizovány na internetu - zabijte si svého komunistu. Vy jste se proti tomu nepostavili, trestní stíhání proti takovým lidem jste nezahájili a teď se divíte, v jakém stavu je společnost. Protože tady kdekdo může nadávat na každého. Vy jste toho vinni, toho stavu společnosti! Nebudu hlasovat pro takový bod! (Potlesk levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prostřednictvím paní předsedající, odpusťte pane předsedo, já si myslím, že nás, konkrétně mne, nikdo nemůže vinit z náklonnosti ke komunistické ideologii ani k vaší straně. O tom konečně svědčí fakt, že kdybych vás teď veřejně podpořil ve volbách na předsedu, tak už tím předsedou nebudete. Takže slibuji, že nic takového neudělám. Ale vždycky jsme takovéto laciné a hloupé výroky odsoudili, ať už to udělal kdokoli z ulice, nebo ať už to udělal šéf kulturní rubriky časopisu Respekt. Vždycky jsme to označili za nevhodné a nevkusné. Ale přesto si troufnu říct, že je určitý rozdíl mezi šéfem kulturní rubriky časopisu Respekt a prezidentem republiky. Prezidentem republiky, jehož slova většina občanů by se měla snažit brát vážně. Některým z nás už to nejde, ale většina společnosti by si to ještě přála. A vážně se to bere i v zahraničí.

Takže pokud něco takového prohlásí prezident republiky, obzvlášť v této době a v souvislosti s nikým jiným než s předsedou vlády, tak je to skutečně známka, že s tou svéprávností nebude něco v pořádku. A co řekne prezident republiky příště, až bude situace ještě horší, ještě vyhrocenější, a na čí adresu to řekne? Vy si neuvědomujete to riziko?
Přihlásit/registrovat se do ISP