(18.30 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za věcné připomínky kolegům a za věcnou diskusi. Několik málo věcí. Víceméně celá ta tabáková část je povinná transpozice. Tady není mnoho variant na výběr. Nicméně chci poznamenat dvě věci. Pokud jde o to značení a tištění těch obrázků, pokud jde o doutníky, tak tam nevyužijeme tu možnost, tam nebudeme tyto obrázky uplatňovat po diskusích o tom, jak by se to v praxi realizovalo, protože ta balení jsou opravdu výrazně specifická na rozdíl od cigaret, s tím, že v době, kdy to bude projednáváno ve výborech nebo ve výboru, tak k tomu budeme přikládat i návrh té vyhlášky, která některé věci specifikuje, protože nejsou všechny věci obsaženy v zákoně. Myslím, že je poctivé dát potom na stůl i tento návrh.

Pokud jde o připomínky k české potravině, tak já bych chtěl říci, že to označení bude dobrovolné. Není to značka, kterou bychom uváděli nově na trh. To označení tady už je několik let. Využívá ho potravinářská komora a spousta výrobců tuto značku využívá. Proto jsme se rozhodli nevytvářet úplně nový produkt, využít tady toho, že ta značka tady je, jenom jí dát jasná pravidla, která zakotvíme i do legislativy.

Pokud jde o potraviny, které by bylo možno využívat pro charitativní účely, tak samozřejmě ty potraviny neopustí řetězec kontrolních orgánů. Víceméně, když to zjednoduším pro příklad, bude se jednat o potraviny, které třeba v rámci etikety buď dojde k nějakému poškození, nebo tam bude nějaká chyba, která ale nemá vliv na zdravotní závadnost této potraviny, a stále to bude pod dohledem dozorových orgánů. Tady jsme vycházeli spíše vstříc nevládnímu sektoru a organizacím ze sociální oblasti, abychom tady tuto, řekněme, i logickou možnost umožnili. Takže asi tolik několik málo připomínek. Děkuji.

A ještě bych poprosil - omlouvám se, ještě bych poprosil, aby bylo učiněno zadost jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, tak tímto žádám a dávám návrh na zkrácení projednávání této novely zákona na 30 dnů ve výborech Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi a eviduji návrh na zkrácení lhůty k projednání. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já k tomu budu mít poznámku prostého spotřebitele. Předesílám, že na věci mám osobní zájem.

Tento zákon vychází z příkazů Bruselu, což znamená, těžko s tím něco uděláme. Ale na druhé straně se to týká i tabákových výrobků. A ty tabákové výrobky, jak zde zaznělo od pana ministra, skutečně nejsou jenom cigarety. Sám souhlasím s předřečníky - a můžeme to vidět v arabských zemích -, že obrázky tedy rozhodně nevedou ke (snížené) spotřebě tabákových výrobků. Dokonce k tomu ani příliš nevedou různé zákazy a příkazy. Ale to je druhá věc. Dokud tyto výrobky státy budou prodávat a budou je stále zatěžovat větší a větší daní, tak to nepřinese řešení, že by lidé přestali kouřit.

Nicméně každý spotřebitel má snad svá stejná práva. Jdeme kuriózní cestou, kdy u řady potravin se za chvilku bude vydávat něco, jako je program v divadle, i dneska v činohře. Abychom se dozvěděli, co všechno ty potraviny obsahují. Protože jsme usoudili, že zákazník má právo na veškeré informace. Bude vám to připadat poměrně malicherné, ale ony existují, až to budete projednávat ve výborech, i tabáky doutníkové. A tam poměrně dost záleží na tom, z čeho je tento výrobek složen. Já vás tady nebudu poučovat o tom, jak se vyrábí dýmkový tabák. Jenom taková maličkost: Zatímco Amfora se dříve prodávala, předtím, než jsme získali svobodu, za 12 korun, dneska stojí 295. A bude stát ještě víc. To znamená, že je vidět, kolik nám ten zákazník platí. A on snad má právo se dozvědět, co ten který výrobek obsahuje. Stejně jako rohlík.

Bohužel já jsem se již obracel na pana ministra obchodu a průmyslu, který mi poměrně vstřícně odpověděl s tím, že řešení je složité. Ale když se kouknete i jako nekuřáci na tento výrobek, tak už obsah toho výrobku je přelepen v současné době našimi lepkami, kterými jenom - poměrně pokrytecky z mého pohledu - omlouváme to, že ho dál prodáváme za větší a větší cenu. Až budete projednávat tento zákon, kterému já příliš z tohoto důvodu nakloněn nejsem, za to se vládě omlouvám, ale vím, že s tím musí přijít, zvažte prosím, jestli všichni zákazníci mají stejné právo. A prosím prostřednictvím pana předsedajícího i pana ministra, aby se zřejmě jako nekuřák koukl na výrobky, jako jsou doutníky a dýmkový tabák, které skutečně tam mají údaje od výrobce, které my už zastíráme. A tudíž za více a více peněz nutíme zákazníka, aby vlastně kupoval něco, o čem nic neví. Jestliže k tomu nebudeme dávat nějakou brožuru, pak tyto zákazníky můžeme i uvést v omyl. Já bych byl rád, aby za ty peníze, které za svoji neřest tak ochotně či neochotně stále platí, a jdou do státního rozpočtu, ne do zdravotnictví, aby měli validní informaci. Ta je bohužel přelepena tím, že kouření škodí zdraví. Důkazy můžu předložit. Je to maličkost, ale mně na tom osobně docela záleží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koskubovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 92. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak.

Poslední hlasování, s kterým se vyrovnáme, je návrh, který přednesl pan ministr, a to je zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. (Někteří poslanci slyšeli "nad 30 dnů" a poukazují na to.) Na 30 dnů, omlouvám se, jestli jsem...

 

Takže budeme zkracovat lhůtu na 30 dnů.

O zkrácení lhůty zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 93. Přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců. Pro 120, proti 6. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji za udělené slovo a dovolte mi, abych krátce připomenul účel nyní projednávaného vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách.

Navrhovaná novela upravuje zákon o zdravotních službách především v rozsahu vymezení Národního zdravotního informačního systému, dále NZIS. K této právní úpravě bylo přistoupeno zejména proto, že vyvstala potřeba stávající právní úpravu NZIS upřesnit co do účelu a obsahu tak, aby bylo jednoznačně zřejmé využití opodstatněně sbíraných údajů a zajištění jejich ochrany před možným zneužitím podle současných požadavků kybernetické bezpečnosti. Navrhované úpravy vyžaduje stále rostoucí potřeba kvalitních dat pro relevantní řízení českého zdravotnictví, plánování jeho kapacit a v neposlední řadě také pro zavádění skutečně účinných systémů hodnocení kvality péče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP