(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, kolegyně a kolegové, račme se vzpamatovat! To, co tady probíhá - a dneska to graduje -, může značit taky to, že tahle ta Poslanecká sněmovna velmi brzy nebude schopna již cokoli projednat! A já musím říci, že vina je na obou stranách, jak na vládní, tak na opoziční. Že jsou to neustálé změny programu, že je to předřazování bodů některými před jinými - a to je jedno, jestli jsou důležitější v uvozovkách podle někoho, či méně důležité, ale prostě přicházejí sem body tak, jak jsem minule zde hovořil, postupně a postupně by se také měly projednávat. To na straně jedné. Na straně druhé, možná, pravda, v rámci - ale velmi tenkých - hran jednacího řádu probíhající obstrukční jednání, nebo jednání, které by za obstrukční mohlo být považováno.

Koalice a opozice si přestaly naslouchat. (S důrazem.) Možná se vzájemně slyšíme, ale neslyšíme obsah, neslyšíme co. Takže říkám, račme se vzpamatovat. Uvědomme si, proč tady od voličů jsme vysláni. A pojďme také zkusit pokročit dál než na ty tři, čtyři nebo pět věcí, které jsme v rámci již druhý týden probíhající schůze snad konečně taky projednali. Podle mě je ta výkonnost velmi nízká a čím dál tím více se utápíme ve sporech.

Příkopy, které budou mezi koalicí a opozicí vykopány, vyhloubeny a jsou prohlubovány, brzy můžou být takové, že již nebudeme schopni se na čemkoli domluvit. A ti z vás - nebo z nás, kteří tady jsme již delší dobu, velmi dobře víme, co to znamená. V okamžiku, kdy nebude Sněmovna již schopna přijmout žádné usnesení, nebude zbývat nic jiného, než aby byla zvolena Sněmovna jiná. Položme si otázku, jestli to chceme, jestli to chceme už teď a jestli to vůbec bude mít nějaký význam. Pakliže ano, pokračujme v tom, co děláme doteď, a nadále se hádejme. Nadále si klaďme nejrůznější překážky a naschvály, nadále postupujme, jak dosud postupujeme. Však ona ta prestiž Poslanecké sněmovny mezi občanstvem velmi, velmi poroste. To bude výsledek naší práce. (Celé vystoupení důrazně.)

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM, sociální demokracie a ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Černoch ještě jednou. (Šum v sále.) Prosím o klid Poslaneckou sněmovnu.

 

Poslanec Marek Černoch: Já na to chci jenom zareagovat. Děkuji za slovo. Já si myslím, že tady nejde vůbec o vykopávání jakýchkoli příkopů, ale jde tady o to, že jsme navrhovali, aby paní předsedkyně měla možnost tady ve sněmovně vystoupit. Vystupují tady jiní. Myslím, že je to tak závažné téma - jedná se o 42 mld. korun -, že jste jí tu možnost měli dát. Nedali. Proto je tady nějaká možná varianta. Je to porada klubu Úsvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlašuji přestávku. Ale předtím ještě byla námitka proti postupu předsedajícího, takže tu nechám odhlasovat.

Hlasování 89 - kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 89, ze 150 přítomných pro 69, proti 68. Návrh nebyl přijat. Vyhlašuji přestávku do 18.03 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP