(16.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výborech, a to na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 88, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty pro jednání ve výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 131 poslance pro 106, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Končím bod 57. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Můžeme pokračovat. Pan kolega Marek Černoch se hlásí mimo body jak předseda klubu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, musím říct, že tu frašku, která proběhla ohledně projednávání migrace, kdy nejenom že se nebude pokračovat zítra ani tento týden, ale až dvanáctého, považuji za výsměch.

Druhý bod, který jsme tady dnes řešili, byla situace kolem vyplácení peněz, přesně 42 miliard, za solární energie - vyplácených nezákonně. Už patnáctého má dojít k vyplacení prvních 4 miliard a já si myslím, že jsou to tak velké prostředky, když jsme se teď bavili o sociální politice, kdyby se z toho jenom část dala do sociální politiky, tak se nemusí schvalovat pouze 40 korun pro důchodce, ale bylo by daleko víc peněz pro učitele, do sociální sféry a tam, kam tyto peníze patří.

Nelíbí se mi tento postup tím, že to bylo vetováno, a proto si dovolím vzít hodinu a půl pauzu a pozvat vás na takový rychlý seminář, protože tady je paní předsedkyně Vitásková, na číslo 22, aby vám odpověděla na otázky, které jsou z našeho pohledu velmi důležité. Jedná se o obrovské peníze. Myslím si, že informace k tomuto jsou relevantní a nutné. Děkuji. (Hluk a neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlásí se, než vyhlásím přestávku na poradu klubu Úsvit, předseda klubu sociální demokracie. Prosím sněmovnu o klid. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. My jsme velmi tolerantní a až do této chvíle jsme se vždy zachovali tak, že když někdo požádal o přestávku na poradu klubu, tak jsme toto bez diskuse umožnili. Ale tento stav není možné protahovat donekonečna. Sněmovna má před sebou nějaké úkoly, máme organizačním výborem i plénem Sněmovny schválen program schůze. A tohle jsou obstrukční taktiky, které jsou kumulovány takovým způsobem, že cíl je jednoznačný: naprosto zabrzdit jednání Sněmovny. (Potlesk z řad poslanců ANO a ČSSD.) Jednací řád nezná pojem přestávka na jednání klubu a už vůbec ne přestávka na seminář. Prosím, abychom v duchu jednacího řádu rozhodli v hlasování, jestli přerušíme jednání Sněmovny na hodinu a půl, jak požaduje Marek Černoch, anebo budeme pokračovat dalšími body, které jsme si odsouhlasili. (Potlesk z řad poslanců ANO a ČSSD. Neklid v sále!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poslanec Černoch se hlásí. Prosím sněmovnu o klid.

 

Poslanec Marek Černoch: Já si myslím, že vzít si hodinu a půl pauzu na poradu klubu (nesouhlasné hlasy), a říkejme tomu, jak chceme, pro nás je to porada klubu, kde bude přítomna paní Vitásková, není to obstrukce. Nebereme si obstrukce.

Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo - víte velmi dobře, pane kolego Sklenáku, že neobstruujeme. Jedná se o nezákonně proplacených 42 mld. korun. Zdá se vám jako obstrukce, pokud se to má nějakým způsobem řešit? Minulý týden tady proběhla velmi vášnivá debata, jakým způsobem bude vůbec ERÚ dále fungovat, jestli bude paní předsedkyně spadat pod služební zákon, a tedy pod pana ministra vnitra, a v té chvíli nebude nezávislým regulátorem. Jestli se budou vyplácet miliardy, které jsou podle Evropské unie nezákonně vypláceny. Myslím si, že to není obstrukce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě paní místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Člověk, když tady slyšel pana předsedu klubu ČSSD Sklenáka, se skoro dojal. Jestli si vzpomínáte, minulý týden, kolegyně a kolegové, jsem tady s panem předsedou Stanjurou vystupovala proti tomu, jak je možné, že je svolána stálá komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. Náš klub a konto toho, co jste udělali vy jako ČSSD, protože máte svého předsedu, kterého já si vážím, chtěl přestávku. To samé se teď děje z podnětu Úsvitu. Takže pane kolego Sklenáku prostřednictvím pana místopředsedy, měřte všem stejným metrem a nesnažte se nás tady dojmout. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nebudu v tuto chvíli dávat hlasovat o přestávce. Není to možné. Nikdy jsme k tomu nepřistoupili, ani v těch nejdramatičtějších chvílích. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ANO a ČSSD.) Pouze jednou. Já si to pamatuji. Bylo to v době, kdy to bylo opačně. A v tomto ohledu mi dovolte říct, že patří k jednání Poslanecké sněmovny respekt k tomu, co je minimálně slušností vůči jednotlivým poslaneckým klubům.

Pokud nesouhlasíte s mým rozhodnutím, můžete navrhnout hlasování o postupu předsedajícího. Já nyní vyhlásím do 18 hodin přestávku, do 17.56 přestávku na poradu klubu Úsvit. Sejdeme se tady před 18. hodinou.

Ještě předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nejprve reakce na vystoupení paní místopředsedkyně Černochové. Já si myslím, že srovnání těchto dvou situací velmi kulhá. Jestli zde mluvíme o nějakém semináři, ani není zřejmé, kdo ho svolal, tak je to něco jiného. Především je znám harmonogram jednání Poslanecké sněmovny a přece všichni vědí, že dnešního dne je jednání Sněmovny, tak pokud někdo organizuje seminář, na kterém žádá účast poslanců, tak by to měl koordinovat právě se schváleným harmonogramem.

V reakci na to, co předsedající místopředseda Filip oznámil, dávám námitku proti takovému postupu předsedajícího. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyni Černochové nemůžu dát slovo, protože je tady předseda klubu a jsme mimo rozpravu.

Pan kolega Černoch se ještě hlásil. Podotýkám vůči panu předsedovi Černochovi, že on seděl na poradě vedení Sněmovny, kde bylo jednoznačně řečeno, že je potřeba, aby předseda Poslanecké sněmovny upozornil jednotlivé předsedy výborů, předsedy komisí a předsedy poslaneckých klubů, že mají dodržovat harmonogram schůze. V tomto ohledu jeho poznámku o semináři považuji za více než nemístnou, ale samozřejmě nechám hlasovat o protestu proti mému postupu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Pane předsedající, oficiálně není svolaný žádný seminář. Proto se omlouvám, je to porada klubu Úsvit, na kterou jsou srdečně zváni všichni poslanci i členové vlády. (Neklid v sále.) Je to prostě velmi vážná věc. Vy jste vetovali náš návrh na to, aby se to tady projednalo. Myslím si, že je to opravdu tak vážná věc a tak moc peněz, že si zaslouží... Poprosím vás, pane místopředsedo, tady na mě pan předseda klubu ANO pokřikuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím. Žádám všechny kolegy a kolegyně, aby zachovali důstojnost jednání Poslanecké sněmovny. (Poslanec Faltýnek se z lavice omlouvá.)

 

Poslanec Marek Černoch: Ta hodina a půl rozhodně stojí za to, abyste si přišli poslechnout, jaká je realita a jaká je pravda, že jsou to nezákonně vyplácené peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP