(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

My se s vámi o tom vůbec nechceme bavit. My vám tady pak dvanáctého něco řekneme a dělejte si s tím, co chcete. Třeba s tím budeme souhlasit, ale třeba taky ne, a třeba bychom byli schopni v té diskusi ten váš postoj, ke kterému se mezitím zavážete na visegrádské čtyřce, nějakým způsobem efektivně zlepšit, protože my nechceme, abyste byli diametrálně jiní. My chceme, aby to bylo co nejlepší a nejefektivnější pro Českou republiku, a několikrát jsme vám v tom nabídli své diplomatické schopnosti i svoji váhu v Evropské lidové straně, kterou máme. A vy nám prostě řeknete: My vám o to nestojíme, protože až do dvanáctého se s vámi o tom bavit nebudeme.

To je to, co je... Pak se těžko poslouchají slova o politické kultuře a vstřícnosti s námi vést tuhle diskusi, protože vy jste nám řekli: my o to nestojíme. To je to, na co nelze nereagovat, co nelze nebrat za urážlivé a co je jasný signál veřejnosti, že to prostě pro vás není priorita. Protože kdyby to pro vás byla priorita, tak na to musíte najít čas dříve než dvanáctého února.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan předseda TOP 09 pan Miroslav Kalousek. Nyní ještě s přednostním právem předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom krátce. Děkuji za slovo. Za prvé je trošku divné, když pan ministr zahraničí nejdřív hlasuje pro přerušení, a pak sem jde něco vysvětlovat. Asi by už bylo lepší mlčet. Za druhé. My jsme si vědomi toho, že se mohla diskuse kolem této problematiky rozpliznout, jako se to stalo posledně, tak jsme byli ochotni a navrhovali jsme, že bychom se pokusili vyjednat shodu, aby svá zásadní stanoviska přednesli zástupci klubů a případně předsedové stran a aby se to nerozplizlo a přijali jsme nějaká usnesení. To se nestalo. Bohužel priorita to pro vás není. A nenalhávejte něco veřejnosti nebo neklamte ji nějak jinak. Prostě jste ten bod přerušili, tak jste ho přerušili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl František Laudát. Můžeme se tedy vrátit do bodu

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
/sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Přerušili jsme bod 57 v momentě, kdy slovo měla paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Ptám se, jestli chce ve svém vystoupení pokračovat. Není tomu tak, takže faktická poznámka paní poslankyně Marty Semelové. Děkuji panu kolegovi Kaňkovskému, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jsem jenom chtěla zdůraznit to, že KSČM podporuje tento zákon. My vítáme to, že na rozdíl od dřívějších zázračných metod uzdravení a la Drábek, tak tentokrát se skutečně jedná o podporu navýšením příspěvku na péči. Odmítáme takové ty argumenty, kdy se říká, že stejně tento příspěvek je zneužívaný. Myslíme si, že není možné posuzovat všechny zdravotně postižené podle určitého malého procenta lidí, kteří zneužívají příspěvek. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Myslím si, že Ministerstvo práce a sociálních věcí by se skutečně mělo zaměřit na neregistrované poskytovatele služeb, protože jak už tady bylo řečeno, i podle zprávy ombudsmanky je tohle velký problém. Problém z toho důvodu, že kapacity v registrovaných službách je málo a rodinám nezbývá nic jiného než v případě, že se objektivně nemohou postarat o svého zdravotně postiženého člena nebo seniora, tak využít i těch neregistrovaných služeb, kde kolikrát to špatné zacházení, víme o tom, že tady probíhá. Takže podpořit i ve spolupráci s kraji nejenom to, co je v zákoně, to znamená kontrola a navýšení pokut, ale také podpora krajů v navýšení kapacit registrovaných služeb, aby si rodiny skutečně mohly zvolit kvalitní službu, kde nedojde dokonce i k týrání, jak jsme toho byli svědky třeba v televizi, k týrání seniorů, prostě těch, kteří jsou nejvíc potřební. Jinak samozřejmě ten návrh má naši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Semelové i za dodržení času k faktické poznámce. A paní kolegyně Aulická se hlásí ještě jednou do obecné rozpravy, bude pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych se vrátila k svému vystoupení. Nemám ho dlouhé, a proto možná i pár slov zopakuji.

KSČM vítá a podporuje tuto novelu zákona a doporučujeme jednoznačně variantu navýšení tohoto příspěvku na péči jednorázově o 10 % od 1. srpna 2016, a ne jak uvádí další možná varianta o 5 % v roce 2016 a dalších 5 % od 1. ledna 2017. Nejen že by konečné navýšení bylo časově prodlouženo, a tím by i klienti čekali déle na konečné navýšení příspěvku, ale přineslo by to především i velkou administrativní zátěž pro příslušné úřady práce, které tyto příspěvky vyplácejí. Oceňujeme také zvýšení pokuty za správní delikt poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování. Myslím, že k tomu už hodně řekla i moje kolegyně Marta Semelová.

Nyní si dovolím nabídnout k zamyšlení pár příspěvků v rámci projednávání této novely, které by mohly mít pozitivní dopad pro tuto oblast, a to je možný přechod aparátu, který zabezpečuje na úřadě práce tyto činnosti, pod státní správu sociálního zabezpečení, tedy příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Logiku v tomto návrhu vidím především, že posudkoví lékaři pracují pod státní správou sociálního zabezpečení a poté se agenda předá na úřad práce, kde se provádí další příslušné šetření, přiznání příspěvku a vyplácí se.

Další poznámka je, že bohužel příspěvek na péči nekončí v mnoha případech účelně, tedy především v sociálních službách, a v některých případech bohužel dochází i k jeho zneužití. Úřad práce zde přiznává, že časově nejsou schopni dělat kontroly tak, aby k těmto jevům nedocházelo. Ale věřím, že projednávání v příslušných výborech jistě přinese další připomínky a tato novela bude schválena především ku prospěchu všech občanů. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické a ptám se, kdo další do rozpravy, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se paní ministryně, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan kolega zpravodaj Vít Kaňkovský? Nemá.

Jenom shrneme rozpravu. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, jenom byl vysloven názor na případné hlasování. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 87, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 87. Z přítomných 159 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Není tomu tak.

Proto tedy budeme hlasovat ještě o zkrácení lhůty, protože je možné hlasovat jenom o zkrácení lhůty na 30 dnů, ostatní není možné hlasovat pro veto. Tak vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP