(16.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

A neberu ten argument, který tady řekl pan předseda Mihola, že zasedání Evropské rady je 18. 2., takže stačí, když se o tom budeme bavit 12. 2. Nestačí to mimo jiné proto, že pan premiér, a já ho dobře poslouchám, vyhlásil, že bude hledat společné stanovisko zemí visegrádské skupiny, které se bude konat, to jednání, někdy právě v polovině února. Takže my budeme mít společné stanovisko, ke kterému se zaváže pan premiér na jednání s premiéry států visegrádské čtyřky, pak se o tom tady dovíme v parlamentu.

Já chci, aby pan premiér taky slyšel od opozice, od Občanské demokratické strany, že se nám nelíbí postup, který volí Evropská unie při řešení evropské krize, že nechceme, aby se Česká republika k tomu zavazovala. Chceme ale slyšet od premiéra, s čím tam pojede. Přece schengenský systém je jedna ze zásadních věcí, na kterých stojí dnes evropská spolupráce, Evropská unie. Jestli se má měnit, jestli se má měnit tak, že si státy mohou uzavřít hranice na dva roky, tak přece máme právo vědět, jaký je na to názor české vlády a co bude při tom jednání prosazovat. Já se od pana premiéra vždycky dovím: budeme jednat, budeme mít nějaké jednání o tom a o tom - ale nedovím se, co tam zastává Česká republika, jaký bude postoj české vlády. Byli jste to vy, dámy a pánové jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, kteří jste řekli: my chceme, aby nás vláda o tom informovala dřív, než ty postoje bude zaujímat. Tak já nechápu, proč teď na to rezignujete.

A mimochodem, když se tady bavíme o tom, kdy které jednání probíhá a kdy které jednání má probíhat, tak vám připomenu ještě jednu věc. Nikdy to není vládní koalice, nikdy to není vládní koalice, která v Poslanecké sněmovně vede debatu o klíčových zahraničněpolitických otázkách. Nikdy to není vládní koalice, která vede v Poslanecké sněmovně aktivně debatu o migraci. Vždycky je to jenom na nátlak opozice. Tak nám tady netvrďte, že máte zájem o tom jednat. Nemáte zájem o tom jednat a každým svým krokem to potvrzujete.

A mimochodem to, že tu dnes není pan premiér, když jsme si schválili ve čtvrtek nebo kdy bod na 15.30, že budeme pokračovat v jednání o migraci, to je taky zvláštní. Pan premiér tu seděl a toto nevěděl? To nám to nemohl říct? To jsme to nemohli posunout o jeden den, když jste měli takovou dobrou vůli o tom jednat? Ne, dámy a pánové, poslanci vládní koalice, vy se snažíte, aby se o migraci nejednalo, aby se tady z toho vláda nezpovídala a aby neříkala občanům, k čemu nás při jednání na evropských orgánech zaváže. A to je špatný postoj, protože tím riskujete bezpečnost a suverenitu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pouze s technickou k panu kolegovi Sklenákovi. Problematika Kosova poté, co vláda, tak jak má právo, uznala Kosovo, tak se tady projednávala. Vzhledem k tomu, že jsem vystupoval ostře proti uznání Kosova, tak si to pamatuji. Docela bych prosil, aby někdo neukazoval na mě. Já se od té doby těším docela úctě za tento krok a to tehdejší vystoupení u srbské komunity v Praze, nebo těch lidí, kteří tady žijí. To za prvé.

Za druhé, aby tady někdo nenabyl dojmu, že snad jsem včera souhlasil s panem kolegou Miholou, že přerušíte ten bod. Já jsem jenom řekl, že je to vaše rozhodnutí, máte většinu. Vy jste to udělali, prostě pro vás to není priorita. Tady totiž sociální demokraté, konkrétně premiér a ministr vnitra, byli zaskočeni, nevzpamatovali se, neřekli, nepožádali, a pak tady nastoupili na pana kolegu Miholu, že se snad zbláznil nebo co a ať si to tedy zpravodajuje, ten bod, někdo jiný, že premiér ani ministr vnitra nebudou. To je celé.

Pro vás to není priorita. Pro vás jsou priorita bakelitové pokladničky nebo co. Je to tak, bohužel. Kdybyste měli mandát od parlamentu, o to lépe by se vám jednalo ať už v Bruselu, kolem Schengenu, kolem dalších opatření, dohod, případně nějaké finanční nároky. Jste sami proti sobě a klamete veřejnost.

To je všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Já vám přeji dobré odpoledne. Když jsem zaregistroval tuhle rozpravu, tak jsem si řekl, že do ní musím také něco říct, protože bych vás chtěl ujistit, že jsem připraven jednat o všech otázkách, které se týkají migrace a zahraniční politiky, jsem připraven o tom jednat na výborech, jsem připraven o tom jednat i tady ve Sněmovně. Myslím si, že jde vlastně jenom o to domluvit se na nějakém rozumném způsobu. Pokud si vzpomínám, tak minulý týden jsme tady měli tento bod zařazený, vystoupil tady premiér, věnovali jsme tomu tuším dvě hodiny nebo jak dlouho. Já jsem se dostal ke slovu dvě minuty, což mě trochu mrzelo, protože když už jsme měli bod, tak jsem si přál o tom mluvit samozřejmě déle. A rád využiji jakékoli příležitosti, na které se většina Sněmovny k tomu dohodne.

Já si myslím, že je nesmysl, pokud by se tady říkalo, že vláda to nemá jako prioritu. Přece nežijeme ve skleníku. Dobře si uvědomujeme, že tohle je věc, která nesmírně zajímá veřejnost, a věnujeme se tomu neustále. Mohl bych vám vyjmenovat body ze včerejšího jednání vlády, které se vlastně přímo nepřímo týkaly migrační krize, a samozřejmě, že když takovéto věci děláme ve vládě, tak jsme připraveni o tom informovat Sněmovnu. Pro mě je zásadní to, že premiér - a o tom vím, je mi to známo - před každým jednáním Rady informuje příslušný výbor, a myslím si, že nikdy neudělal, že by to zanedbal. Já vás mohu ujistit, že stejně tak vláda myslí na to, abychom před příštím jednáním Evropské rady podali informaci o situaci, která bude před tou Radou. Ta situace se neustále vyvíjí a mění. Víte, že jsou návrhy Evropské komise, v Evropě probíhá debata. Já sám v nejbližších dnech navštívím Turecko, Řecko, Makedonii a další státy také proto, abych zjistil, jak vypadá situace přímo v těch místech, a předpokládám, že potom, když to bude 12. 2., tak budu moci informovat i o tom, jak se s tou situací v těch zemích seznámím. Takže vás tady ujišťuji, že je naprosto zásadní vědomí toho ve vládě, že o těchto věcech musíme Sněmovnu informovat a že ji musíme informovat také o tom, co hodláme hájit na těch příslušných evropských radách.

Jinak bych na vás apeloval v jediné věci. Mně připadá, že co je dnes nejpodstatnější, je možná to, co teď zaznělo na fóru v Davosu. Tam nejvíc frekventované slovo, které se tam opakovalo, bylo slovo udržitelnost. A myslelo se udržitelnost nejenom životního prostředí, ale myslelo se udržitelnost civilizace, ve které žijeme. To, co je jakoby nejvíc v sázce, je to, abychom dokázali udržet civilizaci, životní způsob a to, v čem se dnes nacházíme a co tady žijeme, a do toho patří určitá politická kultura. Mně připadá, že i ten zápas o politickou kulturu, schopnost vést rozpravu třeba i mezi koalicí a opozicí, je součástí toho zápasu, který tady vedeme. Takže nejde jenom o migraci, jde o civilizaci. To je zápas, který se podle mě týká i roku 2016. A já vás ujišťuji, že ve vládě je dost vědomí toho, že vést rozhovor o těchto zásadních věcech je naše povinnost. Za sebe vás ujišťuji - a vím, že stejně tak to cítí i premiér a další členové vlády.

Takže já bych se přimlouval za to, abychom respektovali - já respektuji rozhodnutí většiny této Sněmovny, ale ujišťuji vás, že jsem připraven se příště tématu migrace věnovat v tom prostoru, který mi Sněmovna umožní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a jen upozornění pro ostatní poslance, kteří se hlásí s faktickými poznámkami. Já faktické poznámky nemohu připustit, jsme mezi body, takže tudíž jenom přednostní práva, se kterým prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Odpusťte, pane ministře, poslouchalo se to docela hezky, ale dost špatně se tomu věří poté, co Sněmovna odhlasovala, že se tím chce zabývat až 12. února, a ono je dnes 26. ledna. To je za dost dlouho. A já prostě nevěřím, že kdyby ministr zahraničí svojí vahou se obrátil na své kolegy poslance z vládní koalice a řekl: neblázněte, já to fakt beru jako prioritu a patří k politické kultuře o tom diskutovat se Sněmovnou, že jsme nenašli nějaký rozumnější termín než až za více než 14 dní. Takže moje důvěra ve snahu vlády s námi o tom vést diskusi konstruktivní je po tomto hlasování koalice výrazně podlomena. Mrzí mě to o to víc, že - promiňte, zopakuji to již po třetí - vláda má věru pramálo důvodů se domnívat, že TOP 09 se v této otázce nesnaží najít s vládou nějaké konstruktivní stanovisko, ale vy nám tím hlasováním říkáte: My o to nestojíme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP