(15.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Domnívám se, že například v případě klubu TOP 09 má vláda pramálo důvodů se domnívat, že s vámi v této otázce nechceme hledat konstruktivní přístup a konstruktivní shodu. Nicméně míra vaší arogance, se kterou vyřazujete Poslaneckou sněmovnu z rozhodování, nepochybně do značné míry poznamená náš postup a naši ochotu k velmi zásadní diskusi, pokud k ní někdy dojde. Je to z vaší strany nesmírně urážlivé. A urážíte nejenom nás, ale urážíte především i sebe.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Pane předsedo Kalousku prostřednictvím paní místopředsedkyně, nikdo Sněmovnu nevyřadil. Hlasovalo se o procedurálních návrzích a Sněmovna, resp. její většina, rozhodla. Byly v minulosti případy, kdy Sněmovna byla vyřazena, ale to není dnešního dne. Vzpomínám si například, jak tato Sněmovna se jasně postavila proti uznání Kosova jako suverénního státu, a byli jste to vy a váš ministr, kdo udělal pravý opak. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan předseda Sklenák vystoupil s dojemným proslovem, jako obvykle se vrátil asi před rok 2010, protože já jsem tady od roku 2010 a za těch posledních šest let už se Kosovo neprojednávalo, takže mluvíte o něčem, o čem nemáte osobní zkušenost, ale proč ne, na to vy jste mistři.

Já chci připomenout něco jiného. V únoru 2015 tato Sněmovna i vašimi hlasy, protože opozice jich má logicky méně, schválila usnesení, kterým uložila vládě pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu o postoji české vlády k migraci a souvisejících otázkách. Kolikrát jste s tím přišli? Ani jednou! Už to bude rok. Ani jednou! Bojíte se té debaty, jenom vždycky jste úplně v koutě, tak nám tady něco předhodíte, nejlépe někdy ve čtvrtek v noci, aby to nikdo neviděl, a když tak to ještě přerušíme. Proč se té debaty tak bojíte? Ani jednou jste nepřišli s tím, abyste plnili to usnesení! Je to pohrdání Poslaneckou sněmovnou, nebo není? Odpovězte si každý z vás, vy, kteří jste pro to usnesení hlasovali jako já. Vláda na nás kašle! Vám to možná nevadí, protože to je vaše vláda, ale já tomu vůbec nerozumím.

Je větší problém dneska, včera, před měsícem, bohužel zítra, za týden, za měsíc, který trápí českou veřejnost? Znáte větší problém? Pokud si poctivě odpovíte, tak řeknete že ne, že to je ten největší problém, kterého se obává naše veřejnost. A oprávněně se ho obává. A vaše odpověď? Nebudeme o tom jednat. Kdepak. Ano, minulý týden nám pomohli kolegové z KDU. Zřejmě dostali kartáč v koalici, dneska změnili názor. Nebo už včera změnili názor.

A ještě jsem měl ocenit tu vstřícnost, že to bude už v pátek 12. února. Děláte si opravdu legraci z občanů České republiky. Nic jiného neděláte! Proč se toho tak bojíte? Co je všechno důležitější než debatovat o migraci, například o Schengenu? S čím tam pojede premiér v polovině února, což může být třeba 15. února? Dvanáctého tady na plénu budeme tvořit usnesení a mandát české vládě? Vy tomu věříte? My ne.

Zase chcete obejít Sněmovnu, a tím pádem chcete obejít veřejnost. Nic jiného. A pak zas řeknete: My jsme byli asi proti, ale ty kvóty, víte, oni nám je vnutili. Když jste je mohli zarazit, nezarazili jste to. A teď to bude úplně to samé.

Nevím, proč nestojíte o mandát Poslanecké sněmovny. Myslím si, že máme společný názor na schengenský prostor. Vy se o tom prostě bojíte mluvit, protože pro vás je důležitější poklepání bruselských byrokratů než uznání české veřejnosti! (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji zde několik přihlášek s přednostním právem. Jako prvního prosím k mikrofonu pana poslance Černocha, poté pana poslance Miholu a potom pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Sklenákovi. Kdo co kdy nikoho to nezajímá. Teď je krize, vy jste u vlády a je to vaše zodpovědnost. A neplníte usnesení. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Miholu, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poprosit zejména kolegy z opozičních lavic, aby zanechali - a zejména z klubu ODS a TOP 09 - tady toho laciného mravokárství. (Ozývají se výkřiky zprava.) Je velmi nefér, to je zajímavé, za prvé jsme debatovali o tom, že ve variabilním týdnu ten mimořádný bod bude zařazen. To byl počátek debaty. Že shodou okolností byl zařazen dříve, je věc druhá. Ale podívejte se dobře i na záznamy naší tiskové konference. Hovořili jsme o variabilním týdnu, takže v tomto smyslu není žádný posun.

Vy jste to byli, kteří mluvili o nedůstojných časech, my chceme respektovat dodržení opozičních oken a podobně, a vy to dobře víte. Proto jsem s každým z vás, s každým předsedou klubu, jednal. Pan bývalý předseda klubu Kalousek, teď předseda TOP 09, tak s tím jsem samozřejmě to nekomunikoval, nýbrž s předsedou klubu Františkem Laudátem, ale právě pan předseda TOP 09 nedávno v nějakém z rozhovorů prohlásil, jak je spokojen s postoji pana premiéra a vůbec s řešením migrace a že vlastně podporuje - teď mám pocit, jako by svá slova úplně popíral a měl pocit, jako by tady hořelo, jako by se neřešilo vůbec nic, a podobné hysterické reakce tady spouští. Já to opravdu nechápu.

Takže opravdu, pokud vám jde o věc, tak připusťme, že ve variabilním týdnu to bylo domluvené, ve variabilním týdnu je to přislíbené, bude na to celý den, nebude se to míjet s žádnými jinými přislíbenými body a stihneme i to, co je předmětem našeho zájmu, abychom posílili pana premiéra na jednání Evropské rady. Dámy a pánové, ta zasedá ve čtvrtek 18. a v pátek 19. února, takže budeme velmi dobře připraveni a ti, kteří nestačili připomínkovat námi nachystané usnesení, které je v systému, kromě TOP 09, které už jsem za to děkoval, tak mají možnost ještě se na to řádně připravit, tak abychom skutečně na toto důležité setkání a jednání pana premiéra co nejvíce posílili a byli pořádně připraveni. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom krátce k té reminiscenci pana poslance Sklenáka. Když jako jdete do takové historie k uznání Kosova, pro které jsem já jako člen vlády nehlasoval, ale to dnes není podstatné, tak například pro ně hlasovali všichni ministři za stranu zelených, to si vyřiďte se Stropnickým, TOP 09 tenkrát neexistovala, tak prosím, neukazujte na naše lavice a neříkejte "to jste byli vy".

A především je pravda to, co řekl pan poslanec Černoch. Teď máme nějaký problém a chceme o něm diskutovat.

A pane předsedo Miholo prostřednictvím paní předsedající, to přece není žádné laciné mravokárství. Ani jsem nic nezměnil na naší snaze najít s vládou konstruktivní konsenzus v této klíčové otázce, ale prostě trvám na tom, že tento bod je důležitější než všechny ostatní body v této Sněmovně, že prostě je to problém, kterým veřejnost žije, který dnes a denně komunikujeme s veřejností, který dnes a denně diskutujeme. Je to prostě v tuhle chvíli nejsilnější téma a obtížně se nám bude říkat na veřejnosti: my nejdříve musíme projednat tabákové výrobky, protože koalice je přesvědčena, že to je daleko důležitější téma než téma imigrace.

Já myslím, že nejenom my, ale i veřejnost bychom rádi zaujali společné stanovisko. A znovu opakuji, vláda má pramálo důvodů se domnívat, že TOP 09 se nesnaží s vámi najít společné stanovisko. Ale vy o ně nestojíte. Vy to prostě nechcete projednávat. Až dvanáctého. Nejdřív ty tabákové výrobky, ty jsou důležitější. To je to, co mě na tom dráždí. To je to, co je urážlivé, a jsem přesvědčen, že je to urážlivé nejenom vůči této Sněmovně, ale i vůči veřejnosti. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem předseda ODS Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Tak mě asi nikdo nemůže podezírat z toho, že bych podporoval politiku premiéra Sobotky a této vlády ve věci migrační krize, ale já si myslím, že veřejnost, ale i vy, kteří to chcete podporovat, máte prostě právo vědět, k čemu se premiér Sobotka anebo další ministři, kteří o tom budou jednat, zavážou nebo co budou odsouhlasovat nebo co budou prosazovat v rámci jednání evropských orgánů. Já si myslím, že vám je to tak trochu jedno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP