(15.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Čili je to legitimní od paní kolegyně Jermanové, že mu dala slovo, aby mohl přednést procedurální návrh. Samozřejmě o tom, jakým způsobem budeme pokračovat, rozhodne Poslanecká sněmovna hlasováním. Jednací řád nerozlišuje, na rozdíl od jednacího řádu bývalého Federálního shromáždění, faktickou a procedurální přihlášku. Ano, v bývalých jednacích řádech jak České národní rady, tak Federálního shromáždění takový rozdíl byl, také se rozdílně hlásili poslanci.

Ještě pan předseda Fiala, také s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Než přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, chci opravdu vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby nepodpořila návrh, se kterým tady vystoupil pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola. Je pro to řada důvodů. Také se nedomnívám, že bychom mohli v té debatě pokračovat, když tu není ani předseda vlády, ani ministr vnitra, ani ministr zahraničních věcí. Nicméně odložit projednávání tohoto bodu na 12. února je absolutně nezodpovědné a myslím si, že i z hlediska české veřejnosti nepřijatelné.

Řeknu vám jenom jeden argument. Včera zasedalo neformální jednání Rady ministrů vnitra, na kterém se mimo jiné mluvilo o úpravách schengenského systému. V polovině února má předložit Komise evaluaci schengenského systému a ve hře je například revize článku 26 schengenské smlouvy, která umožňuje státům ochranu vlastních hranic po dobu šesti měsíců, a zvažuje se, že se tato věc prodlouží na dva roky. Ve hře je také vyloučení Řecka z schengenského systému. Jestli se o tom bude jednat na radě, Evropské radě v polovině února, tak tato Sněmovna a česká veřejnost má právo znát postoje české vlády. 12. února je pozdě. Jaké bude česká vláda zastávat stanovisko k úpravě schengenského systému? To se netýká jenom Řecka, to se může v budoucnu týkat i nás. My můžeme být vyloučeni z schengenského systému na dva roky, když státy kolem nás obnoví vnitřní hranice. Chceme to? Jaký je postoj české vlády? Co bude zastávat pan premiér Sobotka?

Dámy a pánové, tato Sněmovna odhlasovala, že žádá vládu, aby nás informovala o postojích, které bude zastávat při jednání o migrační krizi a souvisejících bezpečnostních otázkách v evropských institucích. Tady přece máme situaci, kdy každým dnem se bude o něčem rozhodovat. A my máme právo to vědět. A vy na to chcete rezignovat? Ptám se členů vládní koalice. Je toto rozumný postoj? Proto předkládám alternativní návrh, aby tento bod pokračoval bezprostředně poté, co premiér Sobotka přijde do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je čtvrtý návrh, který je předložen. Budeme tedy hlasovat o návrzích tak, jak byly podány. Nejdříve přerušení tohoto bodu do pátku 12. 2. do 9 hodin... Tak, jak byly podány (Poslanci se dohadují o pořadí hlasování). Prosím pane předsedo (Stanjuro).

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jako autor tohoto postupu v minulém volebním období, kdy jsme se bránili útokům sociální demokracie, který legitimně vedli z opozičních lavic, jsem nalezl tehdy ten paragraf, který říká - pokud zazní procedurální návrh na přerušení schůze, může zaznít od poslance jiný návrh a tom se hlasuje nejprve. Mnohokrát jsme to použili v minulém volebním období. Nyní, v tomto volebním období, to mnohokrát použila zejména sociální demokracie jako obranu před naším útokem z opozičních lavic. Takže bych prosil, abychom toto pravidlo dodržovali a hlasovali o těch návrzích od čtvrtého, třetího, druhého a úplně nakonec jako první. Jinak by ta obrana neměla žádný smysl. Používali jsme to my proti opozici, používá to dnešní vláda, dnešní koalice proti stávající opozici. Nic se tím nezměnilo v té praxi jenom tím, že jsme si prohodili lavice. Pane místopředsedo, prosím vás, abyste toto dodržel, protože takhle to tady fungovalo vždycky. Děkuji. (Velký hluk v sále).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Beru to jako podmiňující návrh, se kterým jste takto vystoupili. To lze obrátit. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování. Nejdříve tedy v obráceném pořadí. A to hlasování pořadové číslo 83. Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Fialy. Nejdříve vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu, že budeme pokračovat po příchodu předsedy vlády do Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 83, pro 71, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh na přerušení na jednu...(dotaz ze sálu) ano, zítra po polední přestávce, ano? Pana kolegy Kalouska...

Zahájil jsem hlasování 84. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 84. Z přihlášených 153 poslanců, pro 50, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Stanjury na přerušení na pět minut.

Hlasování 85, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85. Z přítomných 154, pro 41 poslanec, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přerušení tohoto bodu do pátku 12. 2 2016 do 9 hodin.

Hlasování 86, které jsem zahájil. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 86. Z přítomných 155, pro 79, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod Informace vlády české republiky o migrační krizi, číslo 203 této schůze, na dobu do 12. 2. do 9 hodin.

Ještě, mezi body, než se vrátíme k bodu 57, pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. (Velký hluk v sále).

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Samozřejmě, hlasování je platné. Mně tedy nezbývá než konstatovat, že vládní koalice se rozhodla z historického rozhodování, možná nejdůležitějšího za posledních deset let a za příštích deset let, vyřadit Poslaneckou sněmovnu. Sice říkáte, že s námi o tom chcete diskutovat, ale tímto usnesením jste se rozhodli vyřadit Poslaneckou sněmovnu z rozhodování a do značné míry omezit její ústavní kontrolní funkci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP