(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se velice omlouvám. Je 15.30. Na 15.30 máme zařazen pevně jiný bod. Jsem nucena vás v tuto chvíli přerušit, v tomto projednávání budeme pokračovat po projednání zařazeného bodu.

 

Nyní přistoupíme tedy k dalšímu bodu a tím je

203.
Informace vlády České republiky o migrační krizi

S faktickou poznámkou eviduji pana poslance Miholu. Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo jak předseda vlády Bohuslav Sobotka, ten je omluven z dnešního dne, tak pan zpravodaj. Ale jelikož se hlásí s faktickou, tak ho prosím k mikrofonu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si dát procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, a to z důvodu avizované nepřítomnosti pana premiéra a ministra vnitra, jejichž účast na projednávání bodu je velmi nutná. Přerušení navrhuji do pátku 12. února 2016 do 9 hodin. O důvodech přerušení i novém konkrétním termínu jsem informoval předem předsedy všech poslaneckých klubů a požádal je o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, a jelikož je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ale vidím tady s přednostním právem pana poslance Stanjuru, poté pana poslance Kalouska a poté pana poslance Fialu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé, k tomuto návrhu mohou padat podle jednacího řádu pozměňovací návrhy, tak já navrhuji, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu na pět minut. A chci se zeptat, paní místopředsedkyně - vy jste dala slovo panu předsedovi Miholovi k faktické poznámce. Jednací řád říká, že ve faktické poznámce poslanec reaguje na vystoupení svých předřečníků. Mě by zajímalo, na jaké vystoupení pan předseda Mihola reagoval se svým procedurálním návrhem. Podle mě na žádný! To je klasické zneužití faktické připomínky. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, za faktickou poznámku je považován i procedurální návrh.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní místopředsedkyně, mohla byste prosím vás odcitovat nám všem, co říká zákon, jednací řád, o faktické poznámce? Já prostě říkám, že to tak prostě nejde. Kdyby zareagoval na cokoliv jiného, dvě věty a k tomu řekl: a proto dávám procedurální návrh, tak má nějakou logiku. A prostě si to takhle nezjednodušujte! To prostě není možné. V rozpravě dneska ještě nikdo nevystoupil. Jediný, kdo vystoupil v rozpravě, byl pan premiér Sobotka, kdy si stěžoval, že nemá slovo, a byl první přihlášený, což bylo poměrně komické, ale prostě nenaplnil pan předseda Mihola jednací řád, to znamená, nenaplnil zákon. Jinak mi řekněte, na které vystoupení on reagoval. A poprosil bych o citaci příslušného paragrafu, odstavce pro všechny členy Poslanecké sněmovny, aby na mě takhle nepokřikovali, aby to bylo naprosto jasné. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Určitě. Abych nezdržovala jednání, já to přečtu - ale s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Já to jenom musím najít. Tak prosím, máte prostor.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Bude mi ctí poskytnout vám prostor k hledání, paní předsedající. Dámy a pánové, mně se trochu zdá, že toto jsou dny těhotné nevhodnými žerty, lhostejno, zda jsou pronášeny v Tišnově, nebo v Poslanecké sněmovně. Jestliže není přítomen předseda vlády k tomuto bodu, je tu první místopředseda. Je tu relativně dost členů vlády na to, aby Sněmovna mohla za přítomnosti vlády vést věcnou diskusi k této nepochybně politické prioritě. I kdyby z nějakého důvodu byla skutečně nezbytná přítomnost pana předsedy vlády, tak bych ještě rozuměl, že pan předseda Mihola navrhne přerušení do zítřka, nebo nejhůře do čtvrtka, protože předpokládám, že pan předseda vlády neodjel na celý týden. Ale my jsme si tady povídali při schvalování tohoto bodu minulý týden, jak zásadní je to priorita a že s ní nelze čekat až na konec této schůze, a když jsme se na tom shodli, když jsme to konečně odhlasovali, tak teď přichází pan poslanec Mihola a říká: My jsme se rozhodli, že to zase taková priorita není a že to stačí až 12. února. To je opravdu žertování nejenom s Poslaneckou sněmovnou, ale i s veřejností.

My setrváváme na tom, že se jedná o zásadní prioritu, setrváváme na tom, že není žádný důvod o tom nejednat dnes. A pokud je koalice přesvědčena, že přítomnost premiéra je nezbytná - já jsem se vždycky domníval, že instituce prvního místopředsedy vlády je v té vládě proto, aby mohl ten první místopředseda plnohodnotně premiéra zastoupit, když premiér nemůže, jinak to nedává žádný smysl potom. Ale pokud nemůže nejenom pan předseda vlády, ale nemůže ani pan první místopředseda vlády, každý z trochu jiných důvodů, tak to přerušme na dobu nezbytně nutnou, tedy do zítřka, což je můj druhý pozměňovací návrh. Pan předseda Stanjura navrhl na pět minut, já navrhuji přerušit na zítřek, aby to byl první bod po obědě. A prostě překládání na 12. února je v přímém protikladu k tomu, co jsme si tady všichni říkali minulý týden! Vy si děláte legraci sami ze sebe, potom z nás a potom ještě z veřejnosti! Ale my opravdu setrváváme na tom, že to je zásadní priorita. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a jenom teď v tuto chvíli dovolte citaci paragrafu 60 odst. 1 jednacího řádu: Poslanec se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Tolik citace. Nyní předávám řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, nyní s přednostním právem ještě mimo rozpravu pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za to přečtení. Já ten paragraf samozřejmě znám a chci se zeptat, kdo už vystoupil v rozpravě. Podle mě nikdo. První přihlášený je pan Sobotka, pan premiér Sobotka, a podívejte se, kdo je podle sněmovních techniků a legislativy přihlášen jako první do rozpravy dnes. Takže v rozpravě ještě nevystoupil nikdo, tak se ptám, jak mohl pan předseda Mihola reagovat na průběh rozpravy, když rozprava ještě nezačala. Děkuji za odpověď. (Potlesk poslanců klubu ODS, TOP 09 a Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, pan předseda klubu ODS se mýlí. Já vám přečtu stenozáznam, který slouží jako podklad pro otevření tohoto bodu. Tímto bodem jsme se zabývali ve čtvrtek 21. ledna na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, když jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Jsme tedy v přerušené všeobecné rozpravě a pokračujeme v ní. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO 2011.) V přerušené rozpravě byly podány návrhy a nechám je hlasovat v pořadí, jak byly podány.

Prosím ještě jednou pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Aniž bych chtěl přejít k tykání, tak použiji jedno české přísloví, které je v tykání: Já o koze a ty o voze. Ale neberte to, pane místopředsedo, že bych vám tykal. To bych si určitě nedovolil. Já jsem nezpochybňoval, že byla otevřena všeobecná rozprava. Já se ptám, kdo v ní vystoupil. To jsou dvě různé věci. Já jsem se ptal, kdo v ní vystoupil, a vy jste mi odpověděl: byla otevřena. To já s vámi souhlasím. Já jsem se neptal, zda byla otevřena. Já jsem se ptal, kdo v té rozpravě vystoupil. A to je všechno. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je samozřejmě možné, tento dotaz, ale nemá žádný vliv na proceduru, kterou tady máme. Já samozřejmě souhlasím s vaším výkladem a také nepřipouštím faktické poznámky, které by reagovaly na průběh rozpravy. Něco jiného byl procedurální návrh podle § 60 odst. 1, se kterým se hlásil a také ho ohlásil na jednání kolegia v 10 hodin pan předseda Mihola, reagoval tak... Já informuji 200 poslanců o tom, jaký je průběh jednání, kterým se připravuje schůze. To si myslím, že je poctivé, a proto jsme věděli, že pan kolega Mihola se bude hlásit s procedurálním návrhem podle § 60 odst. 1. To je realita. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP