(17.50 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Situaci jsem se pokoušel řešit nejprve tak, že jsem oslovil VZLÚ, což je Výzkumný a zkušební letecký ústav, který přes svůj název patří státu a přes svůj název se zabývá mimo jiné i geolokačními technologiemi a aplikovaným výzkumem v této oblasti. Ten se vážně zabýval možností, že by pro nás ten systém vytvořil. Po čtrnácti dnech nám bohužel sdělil, že není reálně schopen ten systém vytvořit dostatečně rychle.

Tím se dostáváme tedy do bodu, kdy takovéto řešení nemáme a náš další plán je tedy ten, že se vydáme cestou takzvaného soutěžního dialogu, což je jediná možnost podle zákona o veřejných zakázkách. Je to velice nevyzkoušená cesta, ale je to jediná možnost, jak vyjednávat s potenciálními dodavateli, protože prostě nám nezbývá než si přiznat, že nemůžeme naslepo stanovit podmínky, protože by se nám mohlo stát podruhé to samé. Čili musíme s patřičnými formami vyjednávat o tom, jaké podmínky jsou a nejsou přijatelné. Nebude to nic příjemného.

Provedu nějaké změny v týmu, který to připravoval, zúžím ho, byl příliš široký podle mého názoru. Jinak personální odpovědnost vyvozovat nebudu, protože, jak říkám, bylo to překvapení, myslím si, pro všechny zúčastněné.

Nakonec ještě parafrázuji jeden anonymní výrok jednoho z těch dodavatelů, jak jej přinesla média, že to byla první čistá soutěž v téhle věci a že dopadla podle toho. Ta další bude čistá také, snad dopadne jinak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Martin Plíšek: Já děkuji za odpověď. Protože se skutečně ztratil tou marnou zakázkou celý loňský rok, chtěl bych se vás zde, pane ministře, zeptat, kdy tedy očekáváte, že by ten projekt elektronických náramků mohl být spuštěn a zda to bude ještě za vašeho fungování v této vládě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, věštěte.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Záleží na tom, jak budu dlouho fungovat v téhle vládě, že? My jsme úplně neztratili ten rok. Značnou část toho roku jsme věnovali technickému průzkumu toho, co potřebujeme, atd., takže máme nějakou kompetenci, kterou jsme na začátku neměli, máme i nějakou zkušenost z prvního výběrového řízení. To samozřejmě využijeme v další fázi. Já bohužel nedovedu v tuto chvíli odpovědět, harmonogram prostě ještě nemáme postavený. Ale jak vidíte, jsem nepoučitelný optimista, takže věřím, a uděláme všechno pro to, abychom to do konce volebního období stihli. Snad je to reálné. Bohužel prostě závisíme na tom, co udělají ty soukromé subjekty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Petr Kudela přednese interpelaci na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci převodu budovy postavené v akci Z v obci Březová v Moravskoslezském kraji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, pane ministře. Žádám vás o radu, jak postupovat v záležitosti obce Březová získat pro svůj provoz a rozvoj budovu úřadu. Obec Březová se nachází v okrese Opava v nadmořské výšce asi 525 metrů. Tvoří ji pět místních částí, ve kterých žije celkem 1 400 obyvatel. Úřad obce sídlí v budově postavené v rámci akce Z, kterou vlastní Česká republika prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Březová se již řadu let snaží získat tuto budovu do svého vlastnictví. V budově sídlí sice v nájmu, ale jako u cizího. Stát se k obci chová v tomto případě skutečně jako k cizímu. Budovu v současné době užívají obec pro svůj obecní úřad, pobočka České pošty, živnostnice s kadeřnictvím a Telefónica, která tam má digitální ústřednu pro celé Březovsko na základě věcného břemene.

Obec opakovaně jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad nabízí dvě možnosti - buď předložení záměru s využitím budovy ve veřejném zájmu, nebo koupě budovy za 2,8 mil. korun. To je pro obec nedosažitelné. Úřad sice připouští bezúplatný převod, ale dosud žádný z předložených záměrů obce nesplňoval podmínku převodu ve veřejném zájmu. Veřejným zájmem totiž podle úřadu není využití budovy pro obecní úřad, není veřejným zájmem využití budovy pro domov s pečovatelskou službou ani zřízení prostor pro služby občanům. A tak budova chátrá. Obec do ní nemůže investovat, protože by investovala do cizího majetku, a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stav budovy nezajímá. Nechce řešit ani prasklou hadičku na splachovadle toalety, který je dle inventarizace součástí budovy. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Prosím tedy, pane místopředsedo, udělejte s úřadem pořádek, nebo prosím o dotaci 2,8 mil. pro obec Březová, nebo prosím o doporučení, jak má obec postupovat, aby si pro svůj rozvoj zajistila budovu obecního úřadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dostáváme se k další - a už nedostáváme, protože podle jednacího řádu poslední interpelaci lze podat nejpozději pět minut před 18. hodinou. Už jsou čtyři minuty před 18. hodinou. Takže vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji. Končím dnešní jednací den. Zítra ráno v 9 hodin budeme pokračovat mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny k elektronické evidenci tržeb.

 

(Schůze přerušena v 17.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP