(17.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Takže tu koncepci dohromady vytvářelo téměř padesát odborníků na slovo vzatých. Byli to lidé z Vězeňské služby, z Probační a mediační služby, z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Institutu kriminologie a sociální prevence, z Ministerstva zdravotnictví. Snad jsem na nikoho nezapomněl. A potom z akademické sféry ještě a z Ministerstva vnitra. Teď už jsem snad na nikoho nezapomněl.

Koncepce stojí skutečně na tom, že naším cílem je umožnit vězni, pracovat s vězněm takovým způsobem, aby získal šanci přejít do normálního nekriminálního života, naučit ho pracovat, naučit ho mluvit s úřady, chovat se v běžné společnosti, naučit ho často i jaksi zcela základní věci, protože s tím míváme problém, vyřešit jeho dluhovou situaci, pomoci mu od různých závislostí atd. Je to skutečně velice ambiciozní plán, velice náročný úkol. A tou koncepcí to všechno doopravdy jenom začíná. Nechceme, aby to byl další dokument, na který bude deset let sedat prach, a za deset let se to napíše v zásadě znovu.

Proto ta téměř padesátičlenná komise neskončila svou činnost dokončením koncepce, ale přeměnila se v trvalý orgán, který bude dohlížet na to, jak se ta koncepce naplňuje, a bude to pravidelně každoročně vyhodnocovat. Zároveň koncepce přímo počítá, deklaruje, že bude rozpracována do tzv. akčních plánů, které budou popisovat zcela konkrétní postupy postupně naplňující jednotlivé, jak říkám, velmi ambiciozní cíle koncepce.

K vaší otázce - co stihneme? Jsem přesvědčen, že stihneme určitě zavést individuální programování pro vězně, to znamená to, že když vězeň přijde do věznice, tak společně psycholog, vychovatel a další osoby mu sestaví vlastně individuální program, který by měl vést ideálně až do doby po opuštění věznice, protože to je důležitý prvek koncepce. Naše práce s vězněm nesmí končit okamžikem, kdy on tu věznici opustí. Program by měl přesně řešit, jaké vzdělání mu poskytneme, jaká další opatření učiníme pro to, abychom ho vychovali atd. (Upozornění na čas.) To je první věc. (Předsedající: A poslední! Smích v sále.)

Poprosím druhá - věříme, že ještě letos vybudujeme tři ubytovny, které by měly být modelovými ubytovnami odpovídajícími té nové, moderní koncepci, a uvidíme, co to udělá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane ministře. Myslím, že ty informace byly velmi zajímavé pro ty, kteří tady nejsou. Možná si je poslechnou ze záznamu.

Ale promiňte mi - ještě jednu věc. České vězeňství bude dobré tenkrát, kdy v kondici bude Vězeňská služba. V nedávné době jsme byli svědky toho, že nastal určitý zvrat ve vedení Vězeňské služby. Podařilo se ho nějakým způsobem vyřešit. Chci se zeptat na to, zda právě s touto změnou pro budoucnost Vězeňské služby kráčí nějaká perspektiva, která nám pomůže ve Vězeňské službě řešit určité problémy, které se tam objevily. A druhá věc - jestli vznikne ještě nějaký čas potom následně i v podvýboru pro vězeňství na Probační a mediační služby.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, teď máte dvě minuty na ty další věci.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Zkusím, poučen po předchozím nezdaru, být stručnější. Ano, jsem přesvědčen, že personální stabilizace ve vedení Vězeňské služby povede ke zlepšení fungování Vězeňské služby. Nejistota, období nejistoty, které máme za sebou, Vězeňské službě neprospělo. Jsem rád, že máme v tuhle chvíli jediného generálního ředitele, že máme postaveno najisto, že ho tu budeme mít po zbytek funkčního období, pokud něco neprovede. Zároveň jsem učinil potřebné kroky pro to, aby naplňoval právě tu koncepci, to znamená, zavádíme běžné manažerské systémy řízení, kdy jeho odměny budou navázány na přesně definované a s ním probrané cíle, měřitelné cíle, které bude muset za daný rok splnit. On sám, jemu se to líbí, sám to promítá zase dolů směrem ke svým podřízeným. Takže věřím, že naše vězeňství se skutečně začne přibližovat západní Evropě, kam patří. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Víra tvá tě zachránila, jest psáno v Bibli.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Helena Langšádlová. Bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci kontrolního hlášení DPH. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající. Vážený pane první místopředsedo vlády, ministře financí nepřítomný, vy a vaše vláda přijímáte zdánlivě ve jménu boje proti daňovým únikům řadu opatření, která zatěžují především poctivé podnikatele, například kontrolní hlášení či elektronickou evidenci tržeb. Pro televizi Nova, pro televizní noviny, které byly vysílány 30. prosince minulého roku, jste uvedl následující - cituji: "Je pravda, že sankce jsou přísné, a připravujeme návrh na možnost jejich prominutí a v podstatě Finanční správa vzhledem k tomu, že je to nový nástroj, bude samozřejmě z počátku benevolentní." Ráda bych se zeptala, jestli toto vyjádření bylo myšleno vážně. Na jednu stranu tvrdíte, že postihujete podvodníky, na druhou stranu potom řeknete, že Finanční správa bude benevolentní. Benevolentní v případě, že jsou pevně v zákoně stanoveny sankce, znamená, že by musela Finanční správa konat nezákonně.

Pane ministře financí, vy sám jste tyto sankce do zákona prosadil. Chci se zeptat, zda jste k tomuto postupu vydal Finanční správě vydal nějaký pokyn. A pokud ano, žádám o jeho poskytnutí. Zajímalo by mě, jak je ona benevolence konkrétně definována.

Navíc bylo v reportáži předsedou rozpočtového výboru uvedeno, že na prověřování údajů a analýz z kontrolního hlášení budou vyčleněni speciální pracovníci s bezpečnostní prověrkou. Můj dotaz zní: Kolik těchto analytiků s prověrkami daňová správa nyní zaměstnává? A jaký stupeň prověrky mají? Jakým způsobem je zajištěno, že data a informace nebudou zneužívány zejména ve prospěch vašich vlastních ekonomických zájmů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za její otázku, na kterou jí bude odpovězeno písemně.

A přikročíme k 18. interpelaci. Pan poslanec Karel Rais bude interpelovat ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážení kolegové a hosté, Česká republika má podle mě dobře nastavený systém humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráce. Je aktivní v řadě míst, které se díky humanitárním opatřením (nesrozumitelné) bezprostřední migrační tlaky. Například ráno zmiňovaný jordánský uprchlický tábor Zátarí, v němž žije více než 80 tisíc uprchlíků ze Sýrie včetně deseti tisíců dětí a kde Česká republika poměrně výrazně pomáhá. Dlouhodobě podporujeme rozvojové projekty, které zlepšují podmínky pro důstojný život v daném místě tak, aby z něho nebylo nutno odcházet, to znamená, že se zaměřujeme na příčiny migrace, nikoliv až na hašení požárů.

Tuto strategii dlouhodobé podpory považuji za klíčovou. Kdyby řídící elity Evropské unie věnovaly pozornost podpoře migrantů v blízkosti válečného konfliktu a neumožnily jim volný, velmi obtížně kontrolovatelný pohyb po Evropě, určitě by dnes byla celková situace v Evropě lepší i v rámci celé Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP