(13.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já navrhuji procedurálně - a nechci dělat něco, že nebudu navrhovat, ať to přerušíme do zítřka, když zítra chcete dělat pokladničky, protože pro vás pokladničky jsou důležitější než migrační krize. Takže já chci navrhnout, abychom tento bod přerušili do úterý do 15.30 hodin, abychom si v úterý na politickém grémiu, které bude určitě v 10 hodin, shodli o tom, v jakém formátu, a když se dohodneme, tak to takhle bude. Já věřím, že předsedové klubů pak tu případnou dohodu ve svých klubech prosadí, aby to bylo v zásadě tak, jak říkal pan premiér. Jako první by vystoupili se stanoviskem klubu reprezentanti těch jednotlivých klubů a pak tomu nechme volný průběh. Ale ta zásadní vystoupení jednotlivých poslaneckých klubů by mohla zaznít a na to musí být dohoda. Já navrhuji, ať to přerušíme do úterý do půl čtvrté a abychom v úterý v 10 hodin na tom grémiu se o takovou dohodu pokusili.

Já za sebe říkám, že jsme připraveni akceptovat pořadí, klidně mohou vystoupit podle velikosti klubů, když si řekneme, tak bude, a pak pustíme do rozpravy všechny ostatní. A záleží na těch klubech, jestli s tím vystoupí jako první ten, kdo má v tom klubu přednostní právo, nebo někdo, kdo bude reprezentovat klub a vystoupí se stanoviskem klubu. Mimochodem také ten, kdo vystupuje se stanoviskem klubu, má také přednostní právo v tom konkrétním bodě. To je můj (nesrozumitelné) konkrétní návrh. Pokud ho podpoříte, pak uvěřím panu premiérovi, že aspoň dneska má zájem na tom, abychom si dali pravidla té debaty a přesný čas, a pak tu debatu můžeme vést. Je to věc, která naše občany extrémně zajímá, těžko se vysvětluje, že plno jiných bodů projednáváme a tohle neustále odkládáme. Takže tohle je konkrétní návrh k procedurálnímu hlasování. Pokud ho přijmeme, takže můžeme v úterý v deset dopoledne se pokusit na politickém grémiu Poslanecké sněmovny domluvit pravidla tohoto jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Já svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do úterý 26. ledna 15.30 hodin.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno (už zaznívá potlesk zprava) 122 přítomných, pro 65, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a v tuto chvíli přerušuji i dopolední jednání. Sejdeme se ve 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP