(12.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Za chvíli končí čas, který je určen pro tuto debatu. Sociální demokracie nebyla ten, kdo naplánoval tento termín, prohlasovalo se tady v Poslanecké sněmovně na jedenáctou hodinu a v okamžiku, kdy jste o tom návrhu hlasovali, tak jsme všichni věděli, že na diskusi budou jenom dvě hodiny a že pak ta diskuse bude muset pokračovat v nějaké jiném termínu. Tak to prostě je. Já bych se jenom přimlouval za to, abychom skutečně nezneužívali faktické poznámky, nevytvářeli tady řetězce faktických poznámek, které si uzurpuje jenom jedna část Poslanecké sněmovny, a potom zkresluje ten obraz a zkresluje to názorové rozložení, které tady dneska v Poslanecké sněmovně je. Pamatuji si tady lepší debaty, kdy vystupovali lídři frakcí, vystupovali představitelé těch jednotlivých názorů, byla to tady debata, byl to jejich střet, ale nebylo to vytěsňování, procedurální vytěsňování jiného názoru tím, že se řetězí jedna faktická poznámka za druhou a já jako předseda vlády ani nemohu na ně reagovat prostě proto, že nemohu přednostního práva využít, protože se tady řetězí faktické poznámky. Tohle dobře není a myslím si, že je to námět pro úvahu nás všech tady v Poslanecké sněmovně, jak vést takovéto zásadní debaty, jako je debata o migraci, jako je debata o naší budoucnosti.

A já teď nechci reagovat na všechno, co tady zaznělo, protože pro to nemám čas. Ve 13 hodin se končí, je polední přestávka. Ale chci reagovat na dvě věci.

Za prvé byl tady dotaz paní poslankyně Němcové, který se přímo netýkal té migrační debaty, nicméně chci potvrdit jasnou pozici české vlády, kterou máme. My jsme připraveni jednat o návrzích Velké Británie na změny v Evropské unii, pokud to nepůjde proti zájmům České republiky a pokud to nepůjde proti funkčnímu systému, který by dneska v Evropské unii měl existovat. Určitě návrhy na zjednodušení byrokracie, administrativy, na reformy Evropské unie, které zvýší její konkurenceschopnost, no nepochybně ano, to jsme připraveni podpořit. Pokud s tím Britové přicházejí, tak určitě v nás v tomto budou mít spojence. Pokud ale Britové navrhují, že zde budou platit opatření, která budou diskriminační vůči občanům Evropské unie, kteří přijdou pracovat do Velké Británie, tak tady v nás spojence mít nebudou. Ale je důležitá strategická úvaha. Já bych byl nerad, abychom byli v zajetí detailů těch britských návrhů, které vlastně ani ještě podrobně představeny nebyly. Ale to, co je důležité, je strategická úvaha. Přejeme si, aby Británie zůstala v Evropské unii? Česká vláda říká ano, přejeme si, aby Británie zůstala v Evropské unii. Protože dokážete si představit, když Británie opustí unii, Evropu to strategicky oslabí - i v bezpečnostních otázkách, v zahraničněpolitických to přece Evropu strategicky oslabí. Takže nepřipusťme to, udělejme všechno pro to, aby Britové zůstali na palubě. Ale jedinou věc nemůžeme, všichni, jak jsme tady. Nemůžeme hlasovat v tom britském referendu. Tam budou hlasovat britští občané a ti nakonec rozhodnou o tom, jestli jejich země v Unii zůstane, nebo ne. Ale já si nepřeji, aby Británie vystoupila a jako předseda vlády se budu snažit pomáhat tomu, aby k této vážné strategické chybě v rámci budoucnosti Evropy nedošlo.

A druhá poznámka k tomu, co zde zaznělo v některých vystoupeních faktické povahy. Ta představa, že vystoupíme z Evropské unie, vážené poslankyně, vážení poslanci, to bychom museli vystoupit odevšad. Museli bychom vystoupit z OSN, museli bychom vystoupit z OBSE, ze všech - z Rady Evropy, izolovat se, uzavřít se, postavit zeď kolem České republiky a tvářit se, že se nás to, co se děje ve světě, netýká. Myslíte si, že tohle je cesta? Tohle prostě cesta není. A já chci jednoznačně odmítnout návrhy na to, abychom vystupovali z Evropské unie. To je naprosto scestná idea, která by poškodila naprostou většinu obyvatel České republiky. Naší zemi se ekonomicky daří. Loni klesla kriminalita o 14 % meziročně, vláda má bezpečnostní situaci pod kontrolou, i když kolem zuří migrační krize. A my uděláme všechno pro to, aby to tak zůstalo. Ale ta prosperita, ta stabilita, ta jistota, investice, pracovní místa, tohle všechno přece také souvisí s tím, že jsme členy Evropské unie. Unie se od toho nedá odmyslit. Naše členství se nedá oddělit od investic, od toho, že jsme vnímáni jako stabilní území, kde je možné slušně podnikat, kde se dá slušně žít, že patříme mezi nejbezpečnější státy na světě, tak to se nedá všechno odmyslet od toho, že jsme členy Evropské unie a že jsme členy NATO.

Já odmítám návrhy na to, abychom vystupovali z Evropské unie, protože kdo to říká, tak jedná proti zájmům naprosté většiny našich obyvatel. A řeknu vám, zejména těch chudších a zejména těch středních vrstev. Protože ti bohatí si to dokážou zařídit, ti mohou žít kdekoliv na světě, ti se prostě odstěhují někam jinam. Ale lidé ze středních a nízkopříjmových skupin, ti takovým způsobem reagovat nemohou. Máme odpovědnost za to, aby naše země byla slušné místo pro život i v příštích letech. A to souvisí s tím, abychom neopouštěli Evropu, abychom byli integrováni na Západě, abychom měli bezpečnostní garance, které dneska máme. Tohle všechno s tím velmi silně souvisí. Takže odmítám ty snahy o izolace, a pokud je odmítám, tak současně říkám a potvrzuji to, co jsem už tady dneska řekl. My jsme aktivní stát. Ukažte mi jiné země v Evropě naší velikosti - jsou i větší země, které se mnohem méně angažují - ukažte mi země, které pomáhají na Balkáně, které tam poslaly policisty a vojáky jako Česká republika, do Maďarska, do Slovinska, do Makedonie. Ukažte mi země, které tam daly tolik humanitárních darů a tolik pomoci, jako dala Česká republika. Ukažte mi zemi, která tolik pomáhá v Jordánsku, jako to děláme my v rámci Evropy, střední a východní Evropy. Není to pravda, že naše země je pasivní, my patříme k té aktivnější části. A já jsem velice rád, že se snažíme podle svých možností a sil přispívat k řešení migrační krize. Ale sami ji nevyřešíme. Sami nezastavíme ten silný migrační proud, který dneska směřuje přes Turecko ze Sýrie, z Iráku a dalších zemí, z Afghánistánu. Tohle vyžaduje koncepční řešení.

Tím se dostávám k závěrečné části tohoto svého vystoupení. Určitě jsem připraven reagovat i v další diskusi, pokud bude pro ni prostor a pokud se opět dostanu na řadu.

K tomu, co zde říkal pan místopředseda Filip. Samozřejmě že příčiny migrace dneska jsou ve zhroucených státech, jako je Irák, který je polozhrouceným státem, jako je Sýrie, která se úplně rozpadla, jako je Libye. Tohle je příčina té migrace. A samozřejmě že v rámci mezinárodního společenství Česká republika tam, kde jsme v Evropě, v OSN, tam, kde máme možnost, tak se snažíme pomoci k tomu, aby se situace stabilizovala. Já jsem velice rád, že patříme i mezi země, které aktivně bojují proti Islámskému státu, protože i porážka Islámského státu znamená vytvoření faktoru, který může stabilizovat situaci na Blízkém východě. Jsme diplomaticky aktivní. A řekl to tady i ministr zahraničí, Česká republika je jedna z posledních zemí, která má funkční ambasádu v Sýrii, a jsme připraveni ji nabídnout a pomáháme jak z hlediska humanitárního, tak i z hlediska zprostředkovávání relevantních informací pro naše spojence, tak abychom byli schopni přispět k dohodě v Sýrii, ke stabilitě v Sýrii jako takové. Čili jsme aktivní a budeme aktivní, zajímají nás příčiny této migrační krize a budeme se také aktivně podílet na jejich řešení.

K těm ostatním věcem jsem samozřejmě připraven reagovat v další části diskuse. A znovu zdůrazňuji: nemohl jsem vystoupit dříve prostě proto, že je tady řetězení faktických poznámek, které podle mého názoru nemá obdoby. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ještě na závěr faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já jsem v té rozpravě vystupovat nechtěl. My jsme koncentrovali vystoupení našeho poslaneckého klubu do vystoupení paní poslankyně Němcové a pana předsedy Petra Fialy. Nemám vůbec radost z toho, jak ta debata dneska probíhá. Opravdu ne. Ale pokud hledáme viníka, tak není jediný viník. Ale jestli hledáte, pane premiére, hlavního viníka, tak se podívejte do zrcadla. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně, nesouhlasný šum z levé části jednací síně.)

Kdybyste přišel před začátkem schůze a řekl vy nebo vaši kolegové z vládní většiny: máme tady usnesení, chceme ho naplnit, navrhujeme debatu tehdy a tehdy, domluvme si pravidla - já souhlasím s tím, ať se domluví v takovéto debatě pravidla - a pojďme se na těch pravidlech dohodnout, tak to být mohlo. Tento bod jsme si vynutili proti vůli i vás osobně, pane premiére. Vy jste pro ten návrh nehlasoval a zvolil jste zajímavou taktiku, na kterou máte plné právo. Vy jste využil naprosto logicky informace vlády, vystoupil pan premiér. To si myslím, že je naprosto logické, využil jste toho, měl jste poměrně obsáhlé úvodní slovo. A to je dobře, to nekritizuji. Ale současně jste se napsal jako první s přednostním právem do rozpravy. To znamená, kdyby nebyla žádná faktická, tak nejdřív vystoupí pan premiér vlády České republiky s úvodním slovem a jako první v rozpravě pan poslanec Sobotka, který uplatnil své přednostní právo. Takhle to tady probíhá. Vy jste nyní v tomhle vystoupení, které před chvílí skončilo, vystoupil jako první v řádné rozpravě bez faktické připomínky. Je to legitimní, ale je to zvláštní. A musíme z toho ven.***
Přihlásit/registrovat se do ISP