(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 dnes bude hlasovat pan poslanec Jeroným Tejc.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch - 18.30 až 21 hodin ze zdravotních důvodů, Aulická Jírovcová Hana do 14.30 z pracovních důvodů, Balaštíková Margita - zdravotní důvody, Běhounek Jiří od 11 hodin - pracovní důvody, Benda Marek - rodinné důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Čihák Pavel - rodinné důvody, Gabal Ivan - zahraniční cesta, Grospič Stanislav - pracovní důvody, Havlová Olga do 11 hodin - pracovní důvody, Heger Leoš do 9.45 - pracovní důvody, Kádner David - pracovní důvody, Kostřica Rom - pracovní důvody, Lorencová Jana do 13 hodin - zdravotní důvody, Matušovská Květa do 13 hodin - osobní důvody, Nykl Igor - 9.15 až 11.30, pracovní důvody, Nytrová Pavlína - zdravotní důvody, Pfléger Stanislav do 13 hodin - zdravotní důvody, Pilný Ivan do 13 hodin - osobní důvody, Pleticha Lukáš - pracovní důvody, Seďa Antonín do 12 hodin - zahraniční cesta, Sedláček Jan do 11 hodin - osobní důvody, Skalický Jiří do 10 hodin - pracovní důvody, Šánová Zuzana - zdravotní důvody, Šrámek Pavel do 10 hodin - zahraniční cesta, Štětina Jiří - osobní důvody, Tureček Karel - pracovní důvody, Vozka Vlastimil - zdravotní důvody, Vyzula Rostislav do 11.45 - pracovní důvody, Wernerová Markéta - zdravotní důvody, Zavadil Jaroslav do 12 hodin - pracovní důvody.

Z dnešního jednání se omluvili tito členové vlády: Bělobrádek Pavel - zdravotní důvody, Brabec Richard - pracovní důvody, Jurečka Marian do 14.30 - pracovní důvody, Marksová Michaela - dopolední jednání, pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Ťok Dan - zahraniční cesta, Valachová Kateřina mezi 10. a 11. hodinou - pracovní důvody.

Pan poslanec Vojtěch Adam ruší svoji omluvu.

201.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Dnešní jednání zahájíme bodem 201, to jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

Na pořad jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 11 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: "Není-li interpelovaný poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci postupu Ministerstva financí České republiky při objasňování případu manipulace při odprodeji státních pohledávek. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 605. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno a já otevírám rozpravu. Do ní se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, v polovině loňského roku jsem interpeloval místopředsedu vlády, ministra financí ve věci nakládání s pohledávkami státu, a to pohledávkami, které vznikly v minulosti, tak jako jsem tady měl interpelaci ve věci Mototechny v Českých Budějovicích. Upozornil jsem na další případy, jako byl Ostroj Opava. Ti, kteří tady jsou více volebních období, vědí, že jsem se tím případem zabýval už v minulosti. Můj dotaz směřoval k tomu, jakým způsobem pan ministr financí postupoval po nástupu do své funkce v oblasti revize a prošetření případů podezřelých, mnohdy medializovaných kauz týkajících se Ministerstva financí při správě svěřeného majetku.

Jde o to, že po zániku Konsolidační banky nebo převodu Konsolidační banky na konsolidační agenturu a zániku konsolidační agentury přešla tato práva a závazky na Ministerstvo financí a Ministerstvo financí je spravuje přímo nebo prostřednictvím Úřadu pro zastupování majetkových práv státu. Tam je několik záležitostí. Oceňuji, že pan ministr financí mi poskytl odpověď i na jinou interpelaci, která se týkala Ostroje Opavy, ale mně nešlo o jeden konkrétní případ. Šlo mi o to a ta první otázka směřovala právě k tomu, jaká opatření přijal ministr financí v oblasti revize a prošetření podezřelých a mnohdy i velmi problematických kauz, které má v kompetenci. Čili nešlo o jeden nebo dva případy, ale šlo o majetkové podstaty, které jsou dnes ve správě Ministerstva financí, a zda je spravuje přímo, nebo prostřednictvím Úřadu pro zastupování majetkových práv státu. Ta nejpodstatnější kauza nebyla předmětem interpelace v té době, protože se vyvíjela od července loňského roku, například pohledávka za zásobami ropy ve Spolkové republice Německo, které jsou v majetkové podstatě Správy hmotných rezerv. Ale to nebyl předmět té interpelace.

Mně šlo o ty minulé kauzy, to znamená, jakým způsobem se dostaly ty prostředky, jak jsou evidovány, jestli se s nimi nakládá, nebo platí to, co tady řekl ministr spravedlnosti, že už se s tím nedá dělat nic. S tím já se smířit nechci a nehodlám.

Druhý dotaz směřoval k tomu, jestli je připraven případnou takovou zprávu předložit Poslanecké sněmovně, anebo jestli si ji máme vyžádat.

Třetí otázka směřovala k tomu, jaká chystá opatření, aby zajistil majetková práva státu ve věci, aby se nepromlčela jednotlivá práva, protože v průběhu privatizace v 90. letech samozřejmě, i když v trestním zákoníku v minulosti i do současného trestního zákona přešel paragraf, který říká, že ty věci, které se týkaly privatizace, se nepromlčují 20 let, tak teď se nám promlčely věci, které se rozhodovaly v roce 1995, a v letošním roce se budou postupně promlčovat rozhodnutí vlády z privatizace za rok 1996. A nemyslím si, že by Poslanecká sněmovna se s tím měla smířit. To byl předmět mé interpelace.

Odmítnutí té odpovědi se týkalo toho, že pan ministr se soustředil v podstatě jenom na ty případy, které jsem přímo uvedl ve výčtu příkladů, a nikoliv na podstatu otázky, kterou jsem dvakrát opakoval, která se týkala toho množství majetkových podstat. Proto jsem očekával, že v následující odpovědi, nebo než dojde k projednání, pan ministr rozšíří odpověď o to, že například bude při státním závěrečném účtu České republiky informovat, jaké jsou pohledávky a jak se postupně promlčují. To je podstata mého odmítnutí. Děkuji vám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP