(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane místopředsedo. Poprosím kolegy, aby se ztišili, aby vám umožnili dokončit váš projev. Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Pokud víme samozřejmě, že jedním z hlavních kritérií rozhodování u pana ministra Babiše jsou kromě volebních průzkumů také průzkumy všeho druhu, tak se divím, že na základě tohoto průzkumu už skutečně neudělal to, že by onu účinnost odložil.

Nicméně hlavní argument, proč odložit účinnost kontrolního hlášení, nám sdělil při minulém projednávání pan ministr Babiš sám. A já si ho tady dovolím citovat. O této novele prohlašuje - cituji: "Není příliš kvalitní, ale žádnou podobnou jsme tady neměli za 25 let." Cituji dále pana ministra Babiše: "Máte pravdu, že v sankcích jsme to přehnali. Chceme to napravit, a proto navrhneme novelu." Takže už v době, kdy se ten zákon schvaloval, ministr Babiš věděl, že tam jsou zásadní chyby, přesto tuto novelu nechal schválit.

A co ta novela má přinést? Novela má podle něj například odpustit všechny pokuty ve výši tisíc korun za nepodání kontrolních hlášení v příslušném termínu. Změna zákona, který je účinný od začátku ledna, také umožní prominout další pokuty. Finanční správa bude podle pana ministra Babiše v tomto ohledu flexibilní. To je dobrá zpráva pro naše podnikatele. Flexibilita finančního úřadu při daňových kontrolách, to je přesně to, co my potřebujeme! Na základě čeho ona flexibilita bude - já se teď skutečně nechci ani domýšlet.

Musím říct, že pan ministr Babiš se vydal úplně opačnou cestou, než kritizoval. On vždycky kritizoval takové - trošku hanlivě říkal tupé škrty. Já bych chtěl říct, že pan ministr Babiš a jeho novely zákonů jdou úplně opačnou cestou, nazval bych to tupé vybírání peněz od občanů. Tupé vybírání peněz od občanů, takhle bych to já nazval. A proč si to takhle dovolím nazvat? Protože první věc, čeho měl být ministr financí motorem a hnací silou v době hospodářského růstu, jsou reformy. Pan ministr Babiš vybere peníze, zatíží daňové subjekty, zatíží podnikatele, zatíží běžné lidi - a co se s těmi penězi stane? Ty skončí v té černé díře toho nereformovaného státního rozpočtu. Kde je reforma sociálního systému? Kde je reforma zdravotnictví? Kde je reforma důchodového systému? To pan ministr Babiš absolutně vypustil. To je jeho největší politická prohra. On pouze tupě vybírá peníze od lidí a sype je do té černé díry nereformovaného rozpočtu. V době hospodářského růstu, upozorňuji. V době hospodářského růstu!

Samozřejmě tady můžu zmiňovat další argumenty, proč není dobré zavádět kontrolní hlášení. Je tady tolik diskutovaná otázka nakládání s daty. Už jsme několikrát byli svědky právě prolomení těch systémů. Ten podnikatel tam skutečně odhalí naprosto všechno. Odhalí střeva své společnosti. Odhalí, s kým obchoduje, kde nakupuje, za kolik nakupuje, komu prodává, za kolik prodává. A všichni, kdo jsme pracovali mimo státní sféru či samosprávu, tak víme, že tato data jsou naprosto zásadní. Samozřejmě u nějakých velkých technologických celků je to jedno, tam se cena tvoří jinak a nákupní podmínky tam nejsou tak dramatické. Ale pokud nakupujete komoditní věci typu šroubky, a spojovací materiál tady zmíním, tak spojovací materiál - ten byznys je postaven zejména na tom, za kolik nakoupím a kde nakoupím, jaké dostanu obchodní podmínky a jaké obchodní podmínky se mi podaří vyjednat. Ministr Babiš může kontrolním hlášením tento byznys úplně zrušit.

Dámy a pánové, to, co kontrolnímu hlášení vyčítám, a zaznělo to od mých předřečníků, je jeho nepřipravenost. Já s ním nemusím souhlasit, mohu hlasovat proti, ale vím, že pokud ten zákon projde, tak minimálně to nebude legislativní zmetek, tak jako to je dnes. Je legitimní se rozhodnout pro, je legitimní se rozhodnout proti, ale je podle mého nelegitimní vědomě hlasovat pro legislativní zmetek připravený panem ministrem Babišem.

Chtěl bych říct, že TOP 09 jde opačnou cestou. Chceme snížit administrativní zatížení podnikatelů. Je to už tolik diskutované jednotné inkasní místo, které mělo ulehčit podnikatelům a které právě tato vláda shodila se stolu. Ale je to taky námi předložená novela, která už dlouhou dobu leží tady ve Sněmovně, aniž by se dostala na pořad projednání, a je to novela jednotného kontrolního místa, která má zase zjednodušit právě podnikatelům administrativu a byrokracii, která se na ně valí. Bohužel hnutí ANO často o sobě prohlašovalo, že je to hnutí pravicové, že je to hnutí, které chce podpořit podnikatele. Bohužel jde právě opačnou cestou. Pokud by tomu tak nebylo, tak minimálně tyto naše návrhy by minimálně projednalo, když nic jiného.

Dámy a pánové, závěrem mi jenom dovolte (říct), že odložením této novely dáme šanci opravit tyto dramatické chyby, o kterých jsem tady mluvil já a o kterých tady mluvili mí předřečníci, aniž by to zatížilo a ohrozilo podnikatele, živnostníky a občany této České republiky. Já vás, dámy a pánové, a teď se obracím i na stranu KDU-ČSL, obracím se na stranu ČSSD, já vás skutečně vyzývám - odložme kontrolní hlášení o jeden rok. Umožněme, aby ty chyby, které připouští sám ministr Babiš, byly opraveny, aniž bychom z našich podnikatelů, z našich živnostníků dělali pokusné králíky.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Kučerovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec David Kasal. Není tady přítomen, propadá tedy jeho faktická poznámka. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji za možnost krátce reagovat. Reagoval bych nejen na svého předřečníka, ale také na pana předsedu Kalouska, a to nikoliv k tomu textu zákona, který se týká daní, na to určitě nejsem odborník a to ponechám kolegům z rozpočtového výboru, ale spíše z hlediska právního.

Je tady obava, že ponecháme, jak tady zaznělo, a já se s tím úplně neztotožňuji, jakýsi legislativní zmetek v účinnosti. Chtěl bych upozornit na to, že naopak my zmetek stoprocentně vyrobíme, pokud teď bychom přistoupili na návrh, který tady pravice předložila, a to z jednoho prostého důvodu. Ten návrh chce odložit účinnost některých ustanovení z 1. 1. 2016 na 1. 1. 2017. Tak bych chtěl upozornit milé kolegyně a kolegy, kteří předložili tento návrh zákona, že už se nacházíme po 1. 1. 2016, a tedy odkládat něco, co už nabylo účinnosti, je přinejmenším sporné. Samozřejmě existuje několik právních názorů na to, zda to jde, nebo zda to nejde, nicméně vytvoříme si tím v daňové oblasti při placení daní tolik problémů, které budou řešit následně soudy, správní soudy, Ústavní soud a další, že podle mého názoru je lepší vyčkat na řádnou novelizaci, která podle mého názoru, pokud se tady ve Sněmovně dohodneme a bude opozice ochotna podpořit rychlé projednávání, bude-li mít zájem na těch opravách, pokud je ten zájem skutečně vážný a není to snaha jen na této situaci parazitovat, pak určitě to bude lepší řešení než tento pokus teď se zpětně bránit něčemu, co už nastalo. Mám opravdu velkou obavu o to, zda to je možné, a navíc zda ten text, tak jak je, protože nepamatuje například na různá přechodná ustanovení, je skutečně po právní stránce v pořádku. (Upozornění na časový limit.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek taktéž s faktickou poznámkou, po něm pan ministr Babiš řádně přihlášený. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP