(20.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, kolegové, ale prosím, pokud chcete hovořit, tak přeneste své hovory do předsálí a nechte pana předsedu mluvit. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ještě jednou. Takhle je možná možné chovat se v Agrofertu. Já nevím, jaké tam mají vnitřní předpisy, ale takhle není možné chovat se v demokratickém právním státu, kde to právo platí, a pak ho musíme dodržovat, nebo neplatí, ale není možné, abyste vy teď rozhodli o tom, že to bude platit, bude to účinné, a současně se spokojili s konejšením ministra financí: Když to bude platné, bude to účinné, tak my se podle toho zase až tak chovat nebudeme, nebojte se, a do té doby to znovelizujeme. Takhle on komunikuje. Takhle to slyšíte, takhle jste ochotni se s tím spokojit a tvrdit, že jste poslanci právního státu. Já myslím, že máme jedinou možnost. Opravdu tu účinnost odložit do té doby, než - a já s tímhle nikdy nebudu souhlasit - ale než budeme všichni schopni říct ano, je to buď dobře, nebo je to špatně, ale prostě bude se podle toho postupovat, a ne že se bude zamhuřovat oko nebo nebude zamhuřovat oko podle toho, jak vysokoprevoschoditelstvo zvedne palec nahoru, nebo zvedne palec dolů. To je totiž konec právního státu, pokud se s tímhle chcete spokojit. A já vám chci říct, že za to ponesete odpovědnost.

Pak mám ještě jednu drobnou připomínku, která s tím souvisí zdánlivě vzdáleně, ale velmi těsně. Pan ministr financí nás informoval o obrovském diplomatickém úspěchu, že je velká šance, že v České republice bude schválen pilotní projekt reverse charge na území České republiky, někde jinde, a u nás se bude testovat, jak to funguje. Já pro to mám do značné míry pochopení. Já jsem svého času zavedl reverse charge u celé řady komodit, kde to šestá směrnice povolovala, ať už to byl šrot, emisní povolenky, zlato, stavební práce, a všude jsme se setkali ne sice se stoprocentními, ale převážně pozitivními výsledky. Já jsem se snažil, velmi marně a úplně stejně jako mí nástupci, ať už se jmenovali Janota, Fischer nebo Babiš, o výjimku alespoň pro pohonné hmoty, protože tam je největší problém těch karuselových obchodů. Ta výjimka nám nikdy nebyla poskytnuta.

Kdyby systém reverse charge byl zkušebně na rok nebo na dva zaveden na celém jednotném evropském trhu, tak bych si myslel, že je to dobře, a určitě bych pro to hlasoval. Byť si nejsem stoprocentně jist tím výsledkem, ale určitě by to stálo za to. Z tohoto hlediska oceňuji úsilí pana ministra. Ale zavést ho pouze na území České republiky a nikde jinde ne, to znamená přihlásit se k tomu, že z České republiky udělám pokusnou laboratoř, že v České republice a nikde jinde budou muset vést malí a střední podnikatelé dvojí výkaznictví, že je zavalím neskutečnou administrativní zátěží, že jim způsobím obrovský problém v příhraničním obchodním styku, protože můj obchodní partner v Rakousku, v Polsku, kdekoli jinde řekne: No tak ten pak Faltýnek nebo pan Volný, on musí vést dvojí výkaznictví, já na to musím reagovat ve svém výkaznictví o DPH, to je pro mě taková komplikace, že já si to raději koupím od někoho jiného. To v kombinaci s kontrolním hlášením DPH a elektronickou evidencí tržeb už tvoří smrticí koktejl.

Pane ministře, probůh, kdo vám dal mandát učinit z České republiky laboratoř pro celou Evropskou unii? Ano, řada partnerů vás plácá po zádech, protože říkají: To je výborný, na úkor administrativní zátěže českých podnikatelů se podíváme, jak to funguje. Ale jestli tohle prosadíte, a já furt doufám, že ne, tak to znamená, že opravdu všichni u nás, kdo jenom trochu obchodují přes hranice, povedou dvoje výkaznictví. Vytvoříte obrovskou komparativní konkurenční nevýhodu, kterou samozřejmě velké korporace zvládnou, ty účtárny si s tím poradí, ale ti malí podnikatelé v příhraničí ne.

A tady se opět obracím na koaliční partnery, nikoli na pana ministra, tam to zjevně nemá cenu. Za to taky ponesete odpovědnost. Až najednou zjistí František Janáček na Šumavě, který obchoduje se svým partnerem v Rakousku, že musí vést dvojí výkaznictví, ne jedno, ale dvoje, že za jeden kšeft má dvakrát víc administrativní práce, tak nechci slyšet od KDU-ČSL a od ČSSD, že za to může pan ministr Babiš. Za to můžete všichni, kdo mu to dovolíte, protože ty argumenty jste slyšeli včas, úplně stejně jako u hlášení o DPH. Já vás moc prosím, abyste se nad tím zamysleli.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Michal Kučera. Po něm pan ministr Babiš, pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek a pan poslanec Foldyna. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se teď vrátil ke kontrolnímu hlášení plátců DPH, tzn. chtěl bych říct pár důvodů, proč je dobré tuto účinnost odložit skutečně o jeden rok.

Já jsem někdy v polovině loňského roku měl interpelaci na pana ministra Babiše právě ve věci kontrolního hlášení, kde jsem uváděl důvody, proč kontrolní hlášení v této podobě není kvalitně připraveno. Pan ministr Babiš si onu interpelaci pravděpodobně vyslechl, odpověděl podle svých marketinkových příruček a nevzal si z toho žádné poučení, protože ty chyby, na které jsem upozorňoval, ty chyby jsou v zákoně stále, a dokonce sám ministr Babiš dnes oznamuje, že bude kvůli těmto chybám tento zákon novelizovat.

To, že kontrolní hlášení zavádí každoměsíční povinný soupis všech prodejů a nákupů s uvedením obchodního partnera a jeho identifikaci, to je nám dnes už všem jasné. Je to naprosto zásadní průlom do obchodního tajemství. To, že plošně zatěžuje všechny podnikatele, místo aby se soustředilo na ty nepoctivé, a cíleně na ty nepoctivé, aby je finanční úřad řešil, tak samozřejmě, tak jak už bývá u pana ministra Babiše zvykem, rozložil tuto povinnost na všechny a zatížil tím zejména ty poctivé. Měsíční plátci DPH pravidelně měsíčně odevzdávají nějaké informace, mají nějakou povinnost, tzn. další zátěž, nicméně v tom měsíčním rytmu jsou pravděpodobně schopni se tomu nějak přizpůsobit. Podstatně hůře jsou na tom samozřejmě čtvrtletní plátci DPH, protože ti mají ten čtvrtletní rytmus. (V sále je hlučno.)

Já jsem někde viděl, a myslím, že už o tom tady byla řeč, že byl průzkum finanční společnosti Deloitte, která uvádí, že 80 % firem není dnes dostatečně připraveno na EET. A ty chyby nejsou jenom na straně těch firem, upozorňuji. Já jsem nikde nezaznamenal žádnou masivní kampaň, masivní informační kampaň o tom, co znamená kontrolní hlášení, jakým způsobem se na něj připravit. Samozřejmě probíhaly jakési kurzy, kam se podnikatelé mohli přihlásit za nějaký poplatek a kde jim, spíše těm daňovým poradcům, bylo něco vysvětleno. Ale žádná masivní kampaň neprobíhala, 80 % podnikatelů je nepřipravených. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP