(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se víceméně omezil na stanovisko vlády, což je tedy sněmovní tisk 649/1. Vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. Není od věci, abych ocitoval základní věci, které vedly k tomu, že vláda vyslovila nesouhlas.

Vláda odmítá tvrzení, že byla zanedbána informovanost subjektů, kterých se kontrolní hlášení týká. Svědčí o tom tiskové zprávy, články v celostátních novinách, desítky článků na internetu, přednášky, debaty pro odborné svazy a komory, informační plakáty atd. atd. Vláda považuje zavedení kontrolního hlášení za jeden z kroků směrem k narovnání tržního prostředí České republiky. Vláda dále uvádí, že důvodem k posunutí povinnosti podávat kontrolní hlášení není ani souvislost se zavedením elektronické evidence tržeb. Kontrolní hlášení plátců DPH a elektronická evidence tržeb jsou opatřeními, která by měla vést k lepšímu výběru daní a omezení daňových úniků. Tolik velice stručně ze stanoviska vlády. Samozřejmě, ten tisk každý má, takže podrobněji si může přečíst.

Něco jiného je samozřejmě zmírnění tvrdosti, co se týká sankcí. Tam jak Ministerstvo financí, tak vláda jistě uznaly, že je třeba přehodnotit, ale o tom určitě bude mluvit pan ministr financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek, po něm pan místopředseda Kučera, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se dovolím obrátit nikoliv na vládu, nikoliv na pana ministra financí, protože to zjevně nemá cenu, tam už to stanovisko bylo přijato a byli jsme s tím stanoviskem seznámeni, ale dovolím se obrátit zejména na poslance koaliční partnery hnutí ANO a pana ministra financí.

My jsme tady, když se ten zákon projednával, i poté, když kolegové předložili tuhle novelu, argumentovali, proč je v této podobě a v tomto čase ten zákon škodlivý. Proč náklady budou neskonale větší než výnosy. Proč je to legislativní zmetek. Vy jste schválili zákon, který používá právně neplatné termíny, jestli to nevíte. Proč je tam spousta věcí, které umožňují zvůli státu a nikoli vůli. A přesto jste nás neslyšeli, přesto jste ten zákon schválili. Váš ministr financí sám řekl poměrně nedávno, že ten zákon je v mnoha ohledech špatný, a teď pojmenovával přesně ty argumenty, které my jsme uváděli, ale vy jste je nechtěli slyšet! Teď váš ministr sám říká no, tady se to nepovedlo. A teď úžasné zdůvodnění: Ona to ta Finanční správa přehnala. Ona to ta Finanční správa špatně napsala.

Upřímně řečeno, ta věta by byla alarmující, i kdyby to ta Finanční správa dobře napsala. Finanční správa tady není od toho, aby psala zákony. To je represivní orgán. Od toho je ministerstvo jako ústřední orgán státní správy, který tvoří legislativu. Ten represivní orgán se pak podle schválené legislativy musí chovat. Takže už jenom tato praxe na Ministerstvu financí je alarmující. A především neznamená vůbec žádné alibi, protože zákon předkládá do vlády ministr, ne Finanční správa. Ten ministr nemůže říct: Ta Finanční správa nebo ten můj náměstek nebo ti mí úředníci. On je odpovědný! On té vládě předložil špatný zákon, o kterém sám byl ochoten říct, že je špatný, ale až když byl schválen! A schválen přesto, že my jsme argumentovali v podstatě stejně jako on, když říkal, že ten zákon je špatný, v některých oblastech. Tu odpovědnost nese ministr.

Já jsem pak poslouchal veřejnou diskusi a slyšel jsem pana předsedu Bělobrádka. Říkal: Za to nese odpovědnost pan ministr financí. A slyšel jsem pana premiéra, který říká: To je odpovědnost pana ministra financí. Ale to je, prosím pěkně, nesmysl! Protože do Poslanecké sněmovny předkládá ten zákon vláda České republiky. A jak pan předseda Bělobrádek, tak ostatní ministři za KDU-ČSL, tak pan předseda vlády Sobotka a ostatní ministři za vládní stranu sociální demokracie mají svůj kvalifikovaný odborný aparát, který jim měl napsat, že to je paskvil, ten návrh zákona. A jsem-li správně kuloárně informován, tak skutečně některým ministrům to jejich odborný aparát napsal. Že to je paskvil! Nicméně ti ministři si řekli: Nebudeme si nahněvávat pana ministra financí, ten jeho paskvil mu schválíme a pak budeme říkat, že je to jeho odpovědnost.

A já bych vám chtěl říct, milí kolegové ze sociální demokracie a milí kolegové z KDU-ČSL, že je to jejich odpovědnost úplně stejně jako odpovědnost pana ministra financí. Protože to předložila vláda společně. A že to je vaše odpovědnost jako poslanců KDU-ČSL a poslanců sociální demokracie a jako poslanců ANO. Protože jste vědomě, a teď už to víte, teď už to přiznal i pan ministr financí, schválili paskvil!

Je jediná šance - odložit účinnost. A protože už vláda, která i sama je ochotna přiznat, že je to paskvil, novelizuje zákon, který ještě nenabyl účinnost, tak tu účinnost odložit a novelizaci udělat pořádně, aby to v okamžiku, kdy se zákon stane účinným, už nebyl paskvil, slovy svého tvůrce předkladatele pana ministra financí. Protože to opravdu není odpovědnost Finanční správy. Je to primárně odpovědnost pana ministra financí, který předložil paskvil do vlády. Je to primárně odpovědnost vlády, která předložila paskvil do Poslanecké sněmovny. A bude to odpovědnost jednoho každého z vás, který schválí paskvil přesto, že slyšel od pana ministra financí, že se to fakt nepovedlo, že to ta Finanční správa přehnala a že to budeme muset novelizovat.

Opravdu trváte na tom, že to musí nabýt účinnost? Že to nemůžeme o půl roku odložit? A mezitím znovelizovat tak, aby to bylo alespoň trochu únosné? Aby to nemusel kritizovat alespoň ten předkladatel? Který to kritizuje ještě dřív, než to vstoupilo v účinnost? Opravdu chcete veřejnosti prezentovat takovouhle kvalitu legislativního procesu? Chcete se za ni postavit a říct "já, poslanec ten a ten, jsem pro tohle zvedl ruku, nebo proti tomuhle jsem zvedl ruku s plnou odpovědností"? Že chci, aby vstoupil v účinnost paskvil, o kterém vím, že už ho vláda novelizuje a že s ním nesouhlasí ani ministr financí, který vás konejší - no tak do té doby, než schválíme tu novelu, tak my vlastně ten zákon až tak moc dodržovat nebudeme. My jako, když bude porušen, tak nad tím zamhouříme oko. Takhle je možná možné chovat se v Agrofertu. Takhle není možné se chovat v demokratickém právním státu, protože to právo buď platí, nebo neplatí. A jestli způsobíte, že bude platit, a současně respektujete, že ten, který...

Já počkám, až se pan Foldyna vypovídá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP