(20.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Novela Ústavy. Přece není možné říct, že se budu řídit novelou Ústavy, když Ústava ještě neplatí. Náš legislativní postup je následující: musí to nejdřív odsouhlasit Poslanecká sněmovna, pak Senát, tam je stanovena nějaká účinnost, musí to podepsat prezident a tak dále a tak dále. Když tady ministr zodpovědný za legislativu řekne, že se musí řídit zákonem, který prošel Poslaneckou sněmovnou, ale ještě neplatí, tak tomu vůbec nerozumím, stejně jako nerozumím tomu, když tam je uvedeno... A není pravdou, co mi tady říkal zpravodaj jenom tak jako bokem, že je to tam popsáno. Podíváte-li se, myslím tu technologii rozhodnutí, podle čeho budou kontrolovány jednotlivé samosprávy v jednotlivých letech, tak je sice v zákoně uveden bod 2, ale v tom žádná charakteristika velikosti obcí a podobně -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás musím přerušit, protože jsme si odhlasovali, že ve 20 hodin začneme jiný bod.

 

Poslanec Petr Bendl: Rozumím, pane předsedo, odcházím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mně nezbývá nic jiného, ač jsem chtěl ukončit druhé čtení, protože jediný procedurální návrh byl zamítnutí návrhu, které se hlasuje tak jako tak ve třetím čtení, žel nic jiného nemohu udělat, že přerušuji v rozpravě, kdy jste stále přihlášen a máte právo hovořit v podrobné rozpravě, odůvodnit své návrhy. Takže přerušuji projednávání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Děkuji panu ministrovi, děkuji pánům zpravodajům. Končím tento bod.

Na 20. hodinu jsme si schválili projednávání jiného bodu. Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Na 20. hodinu byl dnes pevně zařazen bod

127.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 649/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že se dnes můžeme konečně věnovat našemu návrhu. Doufám, že to znamená, že vládní koalice uznala, že kontrolní hlášení, které začalo být účinné od letošního ledna, je problematické a že vládní koalice má zájem se bavit o našem návrhu na jeho odložení. Už nakonec i vláda i sám pan ministr financí uznali, že zákon není dobře napsaný, je špatně napsaný, je potřeba ho v nejbližší době novelizovat. Já myslím, že to jenom potvrzuje naše argumenty. Dokazuje to, že jsme měli pravdu, že kontrolní hlášení je nejenom nesmyslné, ale i špatně napsané, špatně připravené. Není na něj připravena podnikatelská veřejnost, není na něj připravený stát, respektive Ministerstvo financí, Finanční správa. Je potřeba něco udělat a zákon opravit.

My tady dáváme podruhé vládní koalici šanci, aby opravila něco, co pokazila, nevystavila podnikatele účinnosti tohoto zákona, která jim způsobí spoustu komplikací, a z tohoto hlediska doufám, že tentokrát se podaří nejenom náš návrh projednat, ale hlavně ho projednat úspěšně a že odložení zákona podpoříte.

Než budu argumentovat, proč je potřeba odložit účinnost zákona, chci jasně říci, že Občanská demokratická strana nesouhlasí s celým principem zákona. Považujeme ho za špatný. V okamžiku, kdy se dostaneme do vlády, tak zrušíme kontrolní hlášení, uděláme to bezprostředně, protože to jenom obtěžuje podnikatele, nic pozitivního to nepřináší. Ale v tuto chvíli navrhujeme odložení účinnosti a dáváme tak šanci vládě, aby napravila to, co je připraveno špatně, a umožnila podnikatelům, aby se na tento zákon a jeho dopad dobře připravili. Pokud to neuděláte, tak úmyslně způsobíte to, že bude platit zákon, který je špatně připraven, obsahuje nesmyslné pokuty, extrémně krátké lhůty na nápravu chyb. Teď můžete namítat, že vy to přece opravujete, ale bohužel nemůžete stihnout to opravit dostatečně rychle, aby to podnikatele nezasáhlo.

Já jsem tady na mimořádné schůzi, kde jste neschválili program a zabránili nám diskutovat o našem návrhu, stihl díky přednostnímu právu přednést všechny podstatné argumenty, proč by měla být účinnost tohoto zákona posunuta. Nebudu opakovat všechno, co jsem řekl. Moje zdůvodnění bylo velmi podrobné. Připomenu ale aspoň základní důvody, pro které je potřeba účinnost odložit.

Návrh přináší další byrokracii pro daňové poplatníky. Měsíc před termínem prvního podání hlášení, což je někdy 25. února, je jasné, že Ministerstvo financí a Finanční správa selhaly v informování podnikatelů. Když se podíváme na průzkumy Hospodářské komory z konce loňského roku, tak uvidíme, že na daňovou povinnost byla připravena asi pětina podnikatelů. Moc nevěřím, že by se čísla nějak výrazně změnila. Připomínám také, že odložení účinnosti zákona podporovaly takové instituce, jako je Hospodářská komora, Asociace manažerů a podnikatelů, se samotným institutem nesouhlasí třeba Advokátní komora, Komora daňových poradců. Také bych vám rád připomenul, že skupina senátorů dala podnět k Ústavnímu soudu, a proto by bylo logické počkat, využít možnost, že odložíme účinnost, na to, jaký bude výrok Ústavního soudu.

Dále připomínám, že podle důvodové zprávy také kontrolní hlášení úzce souvisí s elektronickou evidencí tržeb, která měla být podle původní představy vlády zavedena k začátku letošního roku. To se evidentně nestane. Další důvod pro to, aby se kontrolní hlášení odložilo.

Jako poslední důvod bych připomenul, co jsem říkal na začátku. Vláda sama už projednala novelu tohoto zákona, která má zmírnit sankce, ale úprava nebude platná dřív než za několik měsíců a během této doby budou úřady tvrdě trestat podnikatele. To, co vy sami považujete za špatné, dopadne na podnikatele a nedokážete tomu v tuto chvíli zabránit. Máte jedinou možnost, jak tomu zabránit, a to je podpořit náš návrh odložit účinnost o jeden rok a během roku se jednak pokusit dobře informovat podnikatelskou veřejnost a jednak upravit největší chyby, které v tomto špatně připraveném zákoně jsou.

My bychom kontrolní hlášení zrušili, ale nabízíme vám v této věci ruku. Nabízíme - domluvme se na odložení účinnosti tohoto zákona a udělejme něco v tuto chvíli pro podnikatele společně, aby na ně nedopadl špatně připravený zákon. Já myslím, že pokud někteří překročíte stín vlastní ješitnosti, přiznáte chybu, což jste vlastně udělali tím, že okamžitě vláda několik dní platný, respektive účinný zákon reviduje, novelizuje, a zatáhnete za záchrannou brzdu v posledním možném termínu, tak uděláte něco dobrého pro podnikatele a daňové poplatníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP