(19.10 hodin)
(pokračuje Adamec)

Když jsem se podíval na návrh zákona, tak samozřejmě jsou tam některé opravné, řekl bych, možnosti, ale na druhé straně zas jich tolik není, a pak hned o tom musí rozhodovat zastupitelstvo, o té kontrolní zprávě, což si myslím, že pokud někdo podá stížnost třeba ke správnímu soudu, protože s tím není spokojen, tak to se mine. To se vyloženě mine. Mine se to o řadu měsíců, možná i let. A paradoxně toto může v těch obcích a městech vyvolávat politické turbulence. A co když se po dvou letech nakonec ukáže, že vedení města hospodařilo správně a že závěr NKÚ byl chybný? Co se stane? Z toho vedení města už tam dávno nikdo není, ve veřejnosti jsou označeni za zloděje. A stačí jenom plivnout dneska a víte, jak lidi reagují. A to, že to bylo v pořádku, to už nikdo neocení.

Já prostě varuji před tímto způsobem, tak jak je to nastaveno. Neříkám, že kontrola je špatně. Na druhé straně bych si hrozně přál, a to tady zdůrazňuji, odstranit tu četnost kontrol na jednu činnost. Opravdu zvažme to, jestli se úřad má věnovat neustále kontrolorům a nemá dělat nic jiného. Fakt není nic výjimečného, že vám přijdou tři čtyři kontroly na jednu a tutéž akci. A závěry těch kontrol? To byste se divili, jak jsou stejné tedy! Většinou jsou velmi různé.

Takže já jsem považoval za nutné i v souladu se svým přesvědčením, a trošku, řekl bych, srovnat se sám se sebou, vás před těmito riziky varovat i v druhém čtení. Myslím, že tak jak je ten zákon nastaven, já jako zástupce samosprávy mimo jiné, kromě své parlamentní činnosti, tento návrh zákona nikdy nepodpořím. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, máme před sebou zákon, který byť nese nadpis o Nejvyšším kontrolním úřadě, tak že to svádí ke spravedlnosti kontroly, ale to bez toho, aniž bychom dostali, a musím říct, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kolem toho právě byla značná diskuse, dostali závěry jednotlivých kontrol a množství kontrol, které se na úrovni samospráv dějí, to za prvé. Za druhé jsem si při té příležitosti vybavil i debatu, a dalo by se to dohledat, kdy vicepremiér Babiš tady v debatě na téma kontroly říkal, že je potřeba do budoucna prověřit všechny ty triplicity a duplicity a podobně, když jsme se bavili o kontrole Ministerstva pro místní rozvoj a těch evropských financí, které by na základě nějakého materiálu měly tehdy být schvalovány v Bruselu a podobně. Možná si pamatujete tu diskusi mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí.

My tady posilujeme, nebo tento zákon posiluje pravomoci NKÚ kontrolovat samosprávná rozhodnutí měst, obcí a krajů. To znamená posuzovat rozhodnutí zvolených zastupitelů, kteří plní nějak svůj volební program, nabídnout občanům, jak naložit s prostředky, které ta obec má, prostřednictvím svého volebního programu, který může být součástí kontroly, skoro bych řekl, nezávislého kontrolního úřadu, neboť se mu bude zdát naplňování volebního programu té či oné politické strany či politického subjektu - nezávislých atd., atd., kandidujících - se jim bude zdát neefektivní, neekonomický, jako program, který povede k tomu, že je to neúčelné zacházení s finančními prostředky. A ten návrh zákona říká, že NKÚ toto posoudí, udělá jakýsi protokol a kontrolovaná osoba bude muset, má povinnost, zastupitelstvo, zaujmout stanovisko. My už jsme se na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nebyli schopni shodnout na tom, co to je zaujetí stanoviska. Protože kdo donutí, aby zastupitelstvo většinově přijalo nějaké usnesení, když toto povinni nejsou, nebo nějaké usnesení přijmout, zdali už toto nebude porušení zákona o NKÚ? A to je jenom drobnost.

Mimochodem, ten návrh zákona také říká, že bude-li tento zákon schválen, tak ale ještě nějakou dobu - asi do roku 2021 - nebude používán v této formě, ale bude využíván v úrovni zákona předešlého. Tam se říká, že bude postupný náběh zákona, tak jak na to NKÚ do roku 2021 bude připraven, a podle počtu obyvatel vždycky každý rok do toho spadne nějaká obec a ta už bude kontrolovaná možná podle toho zákona, který teď schválíme, ale ty předešlé, ty budou kontrolovány v souladu s obsahem toho zákona, který teď chceme opravit a rušit. To je napsáno v důvodové zprávě a myslím, že je velmi na pováženou si říct napříč politickým spektrem, protože je to, řeknu, potom politicky zneužitelný materiál. Protože v České republice bohužel platí, že každý podezřelý už je v podstatě obviněný a každý obviněný je vinen. A jestliže se objeví takovýto materiál, který bude hodnotit z pohledu ekonomického samosprávná rozhodnutí obcí, pak tedy zrušme ta zastupitelstva, zeptejme se rovnou NKÚ, jak by to asi udělali, když potřebujeme udělat chodník nebo hřiště. Nebo jestli dřív máme udělat chodník, nebo hřiště. Protože my posouváme opravdu významně pravomoci NKÚ. A třeba nám to dopředu řeknou, abychom náhodou jako starostové a zastupitelé neudělali chybu.

Myslím, že takovouhle představu o fungování samosprávy může mít jenom někdo, kdo nikdy žádnou odpovědnost na úrovni samosprávy nenesl. Takže na jedné straně nepřekvapuje, že to je zrovna pan ministr Dienstbier. Na druhou stranu byli jsme jako výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj teď na výjezdním zasedání v kraji Zlínském, kde jsme se o těchto záležitostech bavili, o možném zneužívání pohledu speciálně na tyto věci.

Považuji za skandální, že když výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj si vyžádá nějakou informaci, že nám ji ministr není schopen dodat, ani se neomluví, ani k tomu tady nic neřekne ve svém úvodním slově. Myslím si, že by stálo za to, aby tento zákon opravdu doprojednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby měl šanci dostat se k datům, která chce mít k dispozici. A podotýkám - napříč politickým spektrem, nebylo to něco, na čem tancovali opoziční zastupitelé. Spíš to bylo proto, že řada lidí v tom výboru má právě osobní zkušenosti s fungováním veřejné správy na různých úrovních, a to ať už na úrovni kraje, či na úrovni obce.

Proto si dovolím, pane předsedající, podat návrh na přerušení tohoto bodu, a to do projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost a prosím o hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Přivolám z předsálí kolegy, které jsme tam vyhnali, aby tady byl potřebný klid na jednání. Já vás všechny nejdříve odhlásím a prosím o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Poslanci přicházejí do sálu.)

 

Pro příchozí oznamuji, že byl podán procedurální návrh na přerušení projednávání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu do skončení projednávání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který nedokončil svoje jednání ve výboru, o čemž nás zpravodaj informoval.

Protože už se příliš nepohybuje změna počtu přítomných, zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 99 poslanců pro 24, proti 64. Návrh byl zamítnut.***
Přihlásit/registrovat se do ISP