(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Michal Kučera také s přednostním právem ještě mimo rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych chtěl především vyzvat pana ministra financí, aby skutečně reagoval na diskusi jinak než svým vystoupením v závěrečném slově. Je to velice nefér vůči ostatním poslancům. Navíc on, jak už bývá jeho zvykem, v tom závěrečném slově napadne všechny strany, které jsou v opozici, minimálně tedy TOP 09 a ODS, obviní je z toho, co všechno dělaly špatně, a samozřejmě tím jeho stylem, který má načtený někde z nějakých marketinkových pouček. Já bych skutečně velice rád reagoval věcně na vystoupení pana ministra Babiše, já jsem tam moc věcných věcí nenašel. Bohužel.

Pan ministr Babiš tady položil otázku, který marketér vám to poradil. Tak já bych chtěl ujistit pana ministra Babiše, že nám ve věcech zákonů, které se týkají rozpočtu, neradí marketéři, na rozdíl od vás, pane ministře Babiši. Vám radí marketéři, vám radí průzkumy veřejného mínění. To je patrné podle toho se chováte. My rozhodujeme na základě odborných stanovisek.

Už tady zaznělo, že ona dvě opatření byla v době hluboké hospodářské krize. Byla to opatření dočasná a měla být automaticky ukončena po třech letech. Vy jste je, pane ministře Babiši, vy jste tu dočasnost zrušil. Vy jste tu dočasnost zrušil, a tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně. Tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně.

Já tu skutečně nechci komentovat vaše geniální tahy, které vám pravděpodobně v tom finančním rozhodování radí oni marketéři. Já bych tu možná připomenul jenom jeden a to je zavedení třetí sazby DPH, kdy jste tady stál a bušil jste tady do tohoto pultíku, jak je nutné zavést třetí sazbu DPH, jak se nám zlevní léky, jak se nám zlevní plenky, tuším. Jak se zlevní léky, jak se zlevní léky pro koncového uživatele díky zavedení třetí sazby DPH. Jak se zlevnily plenky? Zeptejme se těch rodičů. Já si myslím že nijak, víme to všichni. Toto je vaše odborné opatření, odborné řešení, které vám pravděpodobně poradil nějaký marketér, jak říkáte.

Já samozřejmě vzhledem k tomu, že v tom vystoupení pana ministra Babiše moc věcných nebylo, já skutečně na to dále už reagovat nebudu. Zopakuji jen svou výzvu, aby si svá vystoupení nechal do řádné obecné rozpravy, tak aby na to mohli reagovat i mí kolegové, kteří nemají přednostní právo.

Chtěl bych jenom podtrhnout, že tímto opatřením, pane ministře Babiši, zvyšujete daně českým občanům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, já samozřejmě nemohu reagovat jinak, než že otevřu podrobnou rozpravu, kde mohou hovořit všichni, a opakuji, že jednací řád zná přesně závěrečná slova předkladatele a zpravodaje, takže těžko lze někoho vinit z toho, že využije své závěrečné slovo.

Tolik... K podrobné rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku, ale evidoval jsem přihlášku v obecné rozpravě pana poslance Petra Fialy, takže máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Já se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 3524, což je pozměňovací návrh na zrušení solidárního zvýšení daně, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné? Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod sněmovním dokumentem číslo 3542, což je navrácení slevy na manželku a děti i pro živnostníky, kteří mají více než 50 % daňového základu z paušálu. Odůvodnění jsem taky řekl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Během podrobné rozpravy nebyl předložen žádný návrh k hlasování, pane zpravodaji, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečná slova. Dobře. Děkuji. V tom případě končím druhé čtení tisku 612. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat dalším bodem a tím je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr Jiří Dienstbier. Ještě než mu dám slovo, požádám, aby se připravili pan poslanec Štěpán Stupčuk, který je zpravodajem kontrolního výboru, a pan poslanec Jan Chvojka, který je zpravodajem ústavněprávního výboru. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předložený návrh zákona navazuje na již Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu Ústavy České republiky, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Tato novela Ústavy, byť schválená Poslaneckou sněmovnou, zatím nebyla schválena Senátem a Senát právě čeká na tento zákon, protože projevil vůli projednat oba návrhy zároveň.

Novela Ústavy a v návaznosti na ni předložený návrh zákona rozšiřují kontrolní pravomoci NKÚ, nově je definují, mají být zaměřeny na nakládání s veřejnými prostředky a dále na kontrolu hospodaření právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územní samosprávy.

K tomu, aby Sněmovnou schválená novela Ústavy byla naplněna, předložený návrh zákona jednak vymezuje pojmy, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšířením kontrolní působnosti NKÚ do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmy veřejné prostředky, prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů, a definuje právnickou osobu s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku stanovením hranice této majetkové účasti na více než 50 %. Současně se navrhuje stanovit obsahem kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji, soulad tohoto hospodaření s právními předpisy, které hospodaření těchto osob upravují.

Návrh zákona byl projednáván ve třech výborech Poslanecké sněmovny. Já bych chtěl za toto projednání poděkovat, myslím, že debata byla konstruktivní. Kontrolní výbor doporučil návrh zákona schválit v podstatě s technickými pozměňovacími návrhy. Ústavněprávní výbor si ještě vyžádal analýzu Parlamentního institutu, aby byla posouzena ústavní konformita předloženého návrhu, a Parlamentní institut shledal, že zde není nic, co by tuto konformitu narušovalo. Jediný výbor pro veřejnou správu z důvodu nepředložení přehledu systému kontrol ve veřejné správě přerušil a nedoprojednal.

Myslím si, že na základě i toho dosavadního jednání bych rád požádal o propuštění tohoto zákona dále, a doufám, že i ke konečnému schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Dienstbierovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 610/1 až 4.

Nyní bych požádal zpravodaje garančního výboru, tedy poslance Štěpána Stupčuka, aby nás informoval o projednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP