(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Navíc tato vláda omezila využití paušálů. Dneska platí, že kdo chce využít paušál, bez ohledu na to, který, do které skupiny živností patří, tak je omezen příjmem dva miliony korun ročně. A počítejme: dva miliony korun ročně, když si řekneme ten nejvyšší, 80procentní paušál, tak kolik vám zbude ke zdanění? Jestli počítám dobře, tak je to 400 tis. ke zdanění. Myslíte, že takový člověk si nezaslouží slevu na manželku a děti? Kolik je zaměstnanců, kteří mají 400 tis. hrubého? Není to zas tak hodně, když si spočtete, kolik je měsíční plat. Bezesporu ve státní správě je mnoho takových lidí. A já jim ty peníze nezávidím. Jenom říkám, že by bylo dobře, aby možnost uplatnit slevu na manželku, děti měli všichni. Protože někdo může chvilku podnikat, pak může být zase zaměstnaný, nebo naopak. Víte, že v tom zákoně, abychom byli přesní, je tam 50 % z daňového základu uplatněných paušálem, protože někdo ze zaměstnanců má k tomu živnostenský list, má dva různé příjmy, které daní různě, takže pokud to přesáhne těch 50 %, tak nemůže využívat slevu na manželku, děti. Ten návrh je poměrně jednoduchý, ruší ten paragraf, který to znemožňuje, a já věřím, že na to získáme podporu.

A abych trochu pomohl i jedné z vládních stran, tak jsem si všiml, že někdy hluboko loni KDU, usnesení jejich stranického sjezdu, že mají prosazovat tuto změnu. Nějak se k tomu kolegové nemají. Dneska se mě novináři ptali, co říkám na to, že KDU to chce přinést na koaliční radu. Já říkám: Tak my jsme rychlejší. Koaliční rada takovou změnu určitě nemůže schválit a Poslanecká sněmovna ano. Takže berte to, že jsme to odpracovali za kolegy z KDU. Je to nezvyklé, že plníte závěry stranického sjezdu jiné politické strany, ale věřím, že nebudou jediní z vládních stran, kteří náš návrh podpoří, až o tom budeme hlasovat ve třetím čtení.

V podrobné rozpravě se pak formálně přihlásím k číslu toho pozměňujícího návrhu. Teď jenom odevzdám, tak jak mám, panu zpravodaji dvě paré toho pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, ano. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych to fakt nedokázal, takhle mluvit. To se fakt nikdy nemůžu naučit. Já nevím, jestli pan Nečas byl ze které strany? Nebyl náhodou z ODS? Vy tady vlastně navrhujete to, co jste zrušili! Vždyť vy tu slevu, kterou navrhujete, tu zrušila Nečasova vláda přece, 1. ledna 2013. Vy jste to navrhli. Vy jste navýšili daň, vy jste navýšili daň a teď přicházíte s tím, že to tedy vrátíte. Tak to je úžasné! A stejné to je se solidární přirážkou. Solidární přirážka - to musel vymyslet geniální marketér, protože vy jste navýšili daň a řekli jste lidem: Teď buďte solidární, my vám navýšíme daň a to je solidární přirážka. Takže jenom oblbujete a v podstatě to, co jste navýšili daň, tak teď přicházíte a jdete spasit. Zase to vracíte. A pokud se někdo podívá na program ODS, tak je to pravidlo. Něco slibujete, potom jste u vlády a je to úplně naopak. Takže je to jako super. Takže určitě je to dobrý nápad asi. Ale je to malililinká část EET. Tak zkuste navrhnout něco i do příjmů. Nikdy jste nic neudělali pro výběr daní. Nikdy! My jsme daně snížili. My jsme minulý rok snížením daní pro důchodce, pracující rodiče, DPH, školkovné přišli o 23 mld., 22,4. A i tak jsme vybrali o 72 mld. víc do veřejných rozpočtů. Takže byli bychom vybrali víc než 90 mld. Takže daně snižujeme a vybíráme. A vy co navrhujete? Vy vlastně to, co jste navýšili daně, tak teď se tváříte, že lidem to chcete dát. Takže je to jenom zase oblbování veřejnosti a podnikatelů a bylo by dobré, aby si to všichni nastudovali, jak to bylo. Nečasova vláda zrušila ty věci, které vy teď navrhujete, aby se vrátily.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Pokud ne, tak s přednostním právem, protože jsme mimo rozpravu, já jsem rozpravu ukončil, takže jenom s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a poté zastupující předseda pan Kučera. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nebudu volit tak expresivní slovesa a pokusím se být věcný.

Pan předseda Petr Fiala tady jasně řekl, že solidární přirážku prosadila Nečasova vláda. To přece řekl na mikrofon, nijak se netají. Taky řekl, v jaké to bylo situaci. Můžeme dneska si říkat, jestli to bylo dobře, nebo špatně, a můžeme vést debatu a můžete nás za to klidně kritizovat, to je naprosto legitimní. Ale současně říkal, a to nemůžete popřít a pak poprosím pana zpravodaje, aby to případně potvrdil, že kdyby tato vláda neudělala nic se solidární přirážkou, tak dneska už není. Protože my jsme ji navrhli na tři roky a účinnost končila 31. prosince 2015, což je před 19 dny. Vy jste aktivně vědomě svým rozhodnutím se přihlásili k této, jak říká pan ministr financí, špatné politice, ale vy v ní vědomě pokračujete. Ale proč ne? Jenom vždycky říkám, že si musíte vybrat. Bylo špatně, že jsme to zavedli? A přijímám kritiku, že ano. A když v tom pokračujete vy, tak už je to dobře. Necítíte tam nějaký logický problém? Já ano. A v této chvíli říkáme: Zavedli jsme to my, tři roky uplynuly, vy v tom chcete pokračovat, my navrhujeme to zrušit. Nebráním se té odpovědnosti a říkám, zaznělo to v rámci odůvodnění korektně. To samé se slevou pro manželky a děti.

Nicméně je třeba říct, že vy jste omezili částkou dvou milionů i ty řemeslné živnosti a my ne. Takže se změnily i podmínky. A teď se bavme o tom, kdo zvýšil daně a kdo ne. Já tu debatu nechci vést, ale pokud vy říkáte: my jsme našimi zásahy - a musím říct, že pro některé jsme hlasovali i my, musíme poctivě říct - přišli o 22 miliard, nemám důvod nevěřit panu ministru financí, nepřepočítával jsem to teď, tak je to dobře, jestli jsme 22 mld. nechali daňovým poplatníkům. Za to vaši vládu nekritizujeme. Kritizovali jsme vás za to, že jste vědomě zrušili snížení daně ze závislé činnosti, která měla platit od 1. ledna 2015, protože ta záměna hrubé mzdy za superhrubou nebyla fiskálně neutrální, a to souhlasím, že v okamžiku, kdy je rozpočtově neutrální, tak to nemá žádný smysl dělat. Ale byla rozpočtově pozitivní pro daňové poplatníky a rozpočtově negativní pro stát a veřejné rozpočty. Zhruba kolem 20 miliard.

Takže když si to shrneme, tak vy jste 22 mld., teď nevím, jestli pan ministr myslel číslo jenom pro státní rozpočet, nebo pro veřejné rozpočty, tak to se omlouvám, těch 20 mld. změny superhrubé na hrubou se sazbou 19 % z hrubé mzdy mělo dopad 20 mld. na všechny veřejné rozpočty. Což je zhruba 14 mld. pro státní rozpočet a těch 6 mld. pro rozpočty krajů, měst a obcí. Ale to jste zrušili. Takže jste nechali 22 mld. daňovým poplatníkům - buď jenom státních, pak je to ještě vyšší číslo, pokud k tomu dopočteme sdílené daně krajů a obcí, ale to jsem fakt nepoznal -, ale 20 jste jim vzali. Tak ten součet není tak úplný. Ale je plus a za to vláda zaslouží pochvalu, když je to plus.

Ale u té solidární přihlášky je to 5 mld. ročně, o kterých mluvil pan předseda Fiala, a vy to chcete vybírat i za rok 2016. A to už není rozhodnutí Nečasovy vlády a minulé Sněmovny. To už je rozhodnutí Sobotkovy vlády a této vládní většiny. Takže pokud ten návrh nepodpoříte, budeme o tom hlasovat ve třetím čtení, ne dneska, tak zvýšíte daně o 5 mld.! Respektive už jste je zvýšili! Tohle je šance, aby to reálně nikdy neplatilo, protože to má být až za zdaňovací období 2016. Když to odmítnete, tak máte na tom plus minusu plus 5 mld. zvýšení daní. Ale v logice pana ministra financí, když to dělá někdo jiný, tak je to špatně. A když to dělám já, tak to dělat musím a je to v zásadě dobře.

A to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. My se té odpovědnosti nezříkáme a zaznělo to i v našich vystoupeních, když jsme uváděli tyto pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP