(18.30 hodin)

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Občanská demokratická strana předložila dva pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona.

Já v této chvíli odůvodním první z návrhů, který se týká zrušení takzvané solidární přirážky a znovuzavedení jednoduché rovné daně z příjmů fyzických osob. Jenom připomenu to, co asi většina z vás ví. Důvodem solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z nadlimitního příjmu bylo úsilí o snížení deficitu veřejných rozpočtů pod tříprocentní hranicí vůči HDP a byla to také snaha v době hospodářské krize rozložit dopady úsporných opatření na všechny skupiny obyvatel, aby i vyšší příjmové skupiny byly solidární v době, kdy se omezoval růst důchodů, kdy se snižovaly mzdy státních zaměstnanců. Nicméně solidární příspěvek byl vládou Petra Nečase schválen jako dočasné tříleté opatření a naposledy se měl platit z příjmů v roce 2015. Současná koaliční vláda ale tuto dočasnost zrušila, a přeměnila tak solidární přirážku fakticky ve druhou sazbu daně z příjmů. K tomu je potřeba dodat, že tím oproti schválené legislativě fakticky zvýšila daně. Lidem se snaží sice namluvit, že to dělaly vlády předcházející, ale tady se tím, že se prodloužila a změnila dočasnost v trvalost solidární přirážky, daně de facto zvýšily. Kdyby do toho současná vláda nezasáhla, tak by byly daně nižší a hlavně jednodušší.

Vláda tím nejenom zvýšila daně a zkomplikovala daňový systém, ale ukazuje, že v zásadních věcech je nejednotná, protože tím fakticky porušuje svoji koaliční smlouvu z prosince 2013, kde se mimo jiné uvádí, že vláda zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážku zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob, a tato sazba daně měla být stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky neutrální. V tomto případě by tedy nedošlo ke zvýšení daňového zatížení lidí. My ale čelíme jiné situaci, že ke zvýšení fakticky došlo.

Občanská demokratická strana tedy předkládá pozměňovací návrh, kterým se tato solidární přirážka ruší. Kdyby náš návrh prošel, tak se fakticky vrátíme k rovné sazbě daně z příjmů, což bude znamenat samozřejmě zjednodušení daňového systému a mimo jiné i daňovou úsporu. Jsou tady i vládní strany, které o sobě prohlašují, jak chtějí snižovat daně, hlásí se v některých věcech k ekonomickému liberalismu. Nyní mají šanci to dokázat a podpořit náš návrh na zrušení solidárního příspěvku, protože je pro to řada dobrých důvodů. Nejenom to, k čemu se vláda sama zavázala, ale hlavně máme úplně jinou situaci ekonomickou a neexistuje už vlastně žádný důvod, proč by solidární přirážka měla trvat.

Když se podíváme na zisky, co z toho má stát, tak díky tomuto solidárnímu příspěvku se vybere ročně zhruba 5 mld. korun. Když si třeba vzpomenete na úspory, které jsme v rozpočtu navrhli my, tedy Občanská demokratická strana, tak jsme vám tam našli možné úspory ve výši 30 mld. korun, takže nalézt 5 mld. korun by samozřejmě v rozpočtu nemohl být žádný problém. Pozitivní dopad by to mělo na 50 tisíc lidí, ale hlavně by to mělo pozitivní dopad na náš daňový systém, který by se zpřehlednil a zjednodušil. Já myslím, že každou cestu k tomu, jak zjednodušit a zpřehlednit náš daňový systém, musíme využít. Navíc nás ekonomická teorie, ale především ekonomická praxe učí, že pokud jsou daně jednoduché, tak je lidé platí a nevyplatí se jim je obcházet.

Ještě bych připomenul jeden argument. Podle zprávy Světové banky v České republice stráví středně velká firma nad daněmi asi 413 hodin, je to lepší než 430, ale bohužel jde o druhou nejvyšší hodnotu, myslím, po Bulharsku. Když se podíváte třeba do sousedního Slovenska, tak tam tím tráví o polovinu méně, tedy asi 207 hodin. I to je důvod, abychom hledali všechna řešení, která zjednodušují daňový systém.

Koaliční vláda, konkrétně Ministerstvo financí pana ministra Babiše se tváří, že daně jsou v centru jeho agendy, ale když se podíváte na to, co ministerstvo dělá, tak je zjevné, že se z daní věnuje pouze jakési represi, což je elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení, ale na nějakou pozitivní pobídku tady pro samé regulace a preventivní špehování lidí nezbývá prostor ani čas. Přestože se vláda zavázala, že solidární přirážku bude řešit v nějaké komplexní změně, tak žádnou komplexní změnu nepřipravila. Proto jsme se rozhodli v rámci projednávání tohoto bodu přijít s tímto návrhem.

Myslím, že návrh na zrušení solidární přirážky k dani z příjmů je jednoduchý a konkrétní krok ke zjednodušení daňového systému, a tím pádem i k lepšímu výběru daní, a to cestou úplně jinou, než kterou dosud jde vláda, bez omezování osobní svobody, svobody podnikání, zatěžování státního rozpočtu. Je to prostě opatření, ze kterého budou mít všichni jenom výhodu. V této Sněmovně je řada poslanců a poslankyň, kteří se veřejně, soukromě i jinak deklarují jako pravicově smýšlející, a to i v řadách vládních poslanců. Myslím, že tady mají příležitost, aby to potvrdili v konkrétním kroku a podpořili návrh Občanské demokratické strany na zrušení solidární přirážky, pro kterou, jak jsem tady odůvodnil, už neexistují žádné ekonomické ani jiné důvody.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chtěl bych vám představit druhý pozměňovací návrh, který naše politická strana předkládá u tohoto tisku, a to je vrácení slevy na manželku a děti pro živnostníky, kteří využívají paušály.

My jsme v poslední době mnozí zaznamenali nápady paní ministryně práce a sociálních věcí, která chce penalizovat bezdětné páry tím, že jim zvýší platbu do sociálního pojištění. My si myslíme, že pokud stát chce ocenit tradiční rodiny, je to dobře, ale na to jsou lepší formy, a to je forma daňových slev. Proto jsme připraveni podpořit tento návrh zákona, který zvyšuje slevy na druhé, třetí a další děti, a to jsme deklarovali v prvním čtení, že v tom budeme hlasovat s vládou.

My se chceme společně s vámi zamyslet nad tím, jestli když dáváme daňovou slevu na manželku a děti, je správné rozlišovat, jestli je člověk zaměstnanec nebo živnostník s paušály, nebo živnostník bez paušálů. My si myslíme, že ne, že je dobré to nabídnout všem.

Já bych chtěl vyvrátit takový všeobecný omyl, nebo ne vyvrátit, já myslím, že nesouhlasím s interpretací, že paušály jsou pro to, aby někdo ušetřil daně. Paušály jsou pro to, aby ušetřil papírování a byrokracii. Zeptejte se majitelů všech právnických osob, všech firem, kdyby dostali nabídku, aby měli paušály, například ve 30 % a nebo i v 80 %, jestli by ho využili, a vždycky by byli rádi s tím, že daňový základ je 80 % jejich příjmu. To bychom vybrali na dani z příjmů právnických osob! To by byly částky! Podívejte se na to u obrovských firem - a teď skutečně nemířím jednoduše na některé firmy. Vezmeme si to od nejúspěšnějších firem, jako je ČEZ, Škoda Auto a podobné, jak by vypadaly daně, kdyby využívaly paušály a daňový základ by byl 20 % jejich tržeb. Já myslím, že by na tom rozpočet byl dobře. Není pravda takový ten rozšířený názor, že paušály jsou k tomu, aby měl někdo nízké daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP