(16.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 460/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 460/5." Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 20, přihlášeno je 137, pro 108, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi a končím bod číslo jedna.

 

Budeme pokračovat bodem

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Zeptám se pana předsedy, jestli teď chce uplatnit svoje přednostní právo. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já se chci prostě ohradit proti tomu, jak s námi vláda zachází. My jsme na grémiu i na organizačním výboru souhlasili s tím, že tyto body budou pevně zařazeny právě z časových důvodů ministrů, to znamená, tyto body jsou pevně zařazeny proto, že ministři avizovali, že ten čas budou mít právě teď a v tuto dobu. Ale pan ministr Chovanec tu není, byť jeho bod je pevně zařazen. Při vší úctě k paní ministryni Marksové Tominové - to není její problematika. Při vší úctě k paní ministryni Marksové Tominové - vláda ji nepověřila předložením tohoto návrhu. Mohl vás pověřit pouze pan premiér, ale pan premiér, to je jen jeden člen vlády. Ministři předkládají z pověření vlády. Máte usnesení? (Ministryně: Ne.) Ne. Pan premiér nemůže přijímat žádná usnesení. Usnesení přijímá pouze vláda. Jak dobře víme, ministři předkládají z pověření vlády, nikoli z pověření premiéra.

Takže já žádám, aby tento bod byl přerušen, pane předsedo, do doby příchodu pana ministra, který je pověřen vládou nám ho předkládat. Tento bod byl pevně zařazen kvůli tomu, že teď tady má čas. Přestaňte si z nás dělat legraci!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já to chápu jako procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Pan předseda Kalousek navrhuje, aby bod číslo 2 byl přerušen do doby přítomnosti pana ministr vnitra. Nebo? Prosím. Prosím tedy o upřesnění.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To je pouze alternativa, pane předsedo. Obrátil jsem se na vás jako na tu nejvyšší autoritu v Poslanecké sněmovně, abyste nenechal ponižovat Poslaneckou sněmovnu takovýmto chováním vlády a abyste vy jako předseda Sněmovny přerušil do příchodu pana ministra Chovance. Takhle jsem to myslel. Chcete-li jako předseda této Sněmovny nechat vládou zametat s Poslaneckou sněmovnou, je to vaše rozhodnutí a vaše ponížení. Ale já vás důrazně žádám, nenechte takhle Poslaneckou sněmovnu ponižovat a přerušte to do příchodu pověřeného ministra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, myslím si, že není poprvé, kdy nepřítomného ministra zastoupí jeho vládní kolega. Takže já takovéto rozhodnutí o své vůli neučiním, ale registruji vaši nejprve přihlášku a potom váš procedurální návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zdaleka to, pane předsedo, není poprvé, co zastupuje pověřeného ministra jiný člen vlády. Ale vždy je to z pověření vlády. Je poprvé, kdy se tak činí bez pověření vlády. A je to poprvé, co nějaký ministr požádal o pevné zařazení bodu, protože má zrovna čas, a pak ho to přestalo bavit a odešel. Opravdu si z nás chcete dělat tuhle legraci, milá vládo? A opravdu to, pane předsedo Poslanecké sněmovny, chcete vládě trpět, že si bude dělat z Poslanecké sněmovny takovouhle legraci? (Slabý potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak. Pane předsedo, já teď přeruším sněmovnu na dvě minuty, protože mi bylo signalizováno, že existuje pověření vlády, nicméně ho nemám k dispozici, takže si ověřím, zda existuje ověření vlády, a poté s k té věci vrátíme, pokud s tím budete souhlasit. Protože jinak bych musel nechat hlasovat o tom vašem procedurálním návrhu. Pokud tedy souhlasíte, že nejprve přeruším schůzi na dvě minuty, zjistím, jaká je situace, a poté se k tomu vrátíme.

Budeme pokračovat v 16 hodin 37 minut. (Rozruch v sále.)

 

(Jednání přerušeno od 16.35 do 16.37.)

 

Tak doba přerušení sněmovny uplynula. Prosím pana předsedu Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pověření vlády neexistuje, ale dorazila informace, že pan ministr vnitra musel odejít na setkání ministrů V4. To je takový důvod, že ustupuji od svého návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tím pádem jsme se s tím vypořádali. Chápu to jako stažení procedurálního návrhu, budeme tedy pokračovat.

Dne 21. října 2015 na 33. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Bylo to usnesení Sněmovny č. 925. Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujala místo paní ministryně Marksová a stejně tak zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jiří Petrů. Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit v úvodu. (Ano.) Pokud ano, tak samozřejmě má prostor.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, jenom stručně připomenu, je to zákon, kterým se tedy mění zákon o obcích, krajích a hlavním městě Praze a katastrální zákon. Účelem této novelizace jsou tři druhy otázek: právní úprava takzvaných územních anomálií neboli sporných hranic obcí, za druhé novelizace v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a za třetí úprava činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny. Ještě tam jsou různé změny převážně technického charakteru.

Ráda bych připomněla, že tento zákon byl již 21. října projednán ve třetím čtení, v jehož průběhu byl podán a následně i přijat návrh na jeho vrácení do druhého čtení. Důvodem byla avizovaná potřeba uplatnit některé další pozměňovací návrhy, které nebyly uplatněny v průběhu původního druhého čtení. Takže v zájmu přijetí takové právní úpravy, která skutečně bude z hlediska praxe vyhovující, s tímto postupem tenkrát ministr vnitra souhlasil. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje? Ano. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP