(15.50 hodin)
(pokračuje Mihola)

Tak tohle nikdo nerozporoval. Když by se program měnil, byl by chaos ve Sněmovně - špatně. Když tedy byla snaha o to, aby se program neměnil na variabilní týden - ona zas tak velká časová vzdálenost to není - i s argumenty, aby se připravili, aby sladili diáře ministři, abychom vyprecizovali usnesení a aby skutečně tady proběhlo věcné jednání, které přece nemusí nutně trvat celý den, tak je to také špatně. Když je stanoveno opoziční okénko - já znovu říkám, jsem toho příznivcem a trvale to podporuji, tak právě z úcty ke kolegům, včetně kolegů z ODS, jsem říkal: Dobře, napřed opoziční okénko a pak jsme ochotni, když je to důležité, tak nám nevadí, že budeme jednat i večer. A zjišťuji, že je to opět nedůstojné. Tak já nevím. Já klidně změním návrh na to, ať je to první bod toho dne, kdy je opoziční okénko. Koneckonců snad všechny kluby se přihlásily k tomu, jak je ten bod důležitý, od koalice až po opozici všichni s tím souhlasí, tak nehrajme si tady na to, prosím vás, že tím někdo bude odstrčen nebo jeho práva umenšena. Nebo je snad někdo, kdo ten bod považuje za nevýznamný, bagatelní, takže vůbec nemá smysl ho zařazovat?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jenom se zeptám, zda to mám chápat jako návrh, to znamená, že modifikujete svůj návrh na pevné zařazení na 19. hodinu tak, aby to bylo 9. 2. jako první bod. Takto to předkládáte? Výborně.

Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Černoch.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nemohu neodpovědět na otázku pana předsedy Miholy, který ve vší úctě, a přátelské úctě, mně připomíná toho řečníka, co říkal "mám svůj názor", ale postupně se s ním přestával ztotožňovat. Když říká: Je tu snad někdo, kdo si myslí, že ten bod je nedůležitý? No ano, poslanci vládní koalice! Protože kdyby ho měli za důležitý, tak přece nebudou chtít předtím projednat 88 jiných bodů.

Já respektuji, že jste dal tento návrh, pane předsedo, my ho pravděpodobně podpoříme, aby se to někam dostalo, nebo se zdržíme, já nevím, to se poradíme. Ale v každém případě každý den ráno vystoupíme, přečteme, jaké mají být projednávány body, a položíme vám tu řečnickou otázku, jestli je tu snad někdo, kdo si myslí, že tyto body jsou důležitější než imigrantská krize, a navrhneme předřadit na ten každý den bod imigrantská krize. A odpovězte nám svým hlasováním.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Černoch, potom pan poslanec Kučera. Potom pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já jsem z toho pochopil, že informace vlády o imigrantské krizi je opoziční věc, že by se to mělo dávat do opozičního okénka. To je usnesení, které má plnit vláda. Ne o tom, aby si opozice musela vyprosit termín, a ještě se to tedy dávalo do dne, kdy by se měly projednávat opoziční návrhy. Pokud je nějaké usnesení - bylo přijato usnesení, tak by ho vláda měla plnit, a ne laborovat o tom kdy. V tom případě my můžeme svůj návrh stáhnout a já můžu navrhnout teď, v tuto chvíli, že to zařadíme jako první bod dnešního jednacího dne, informaci vlády o migrační krizi. Protože takhle to zaznívá. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kučera. Potom pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Možná že se budeme zase někdy bavit o obstrukcích, tak si vzpomeňme na to, že jsme měli téměř uzavřený celý program a teď kolega Mihola ho zase vyextendoval do dalších diskusí jako koaliční poslanec. Nicméně já jsem se snažil najít nějakou informační hodnotu v projevu pana předsedy Miholy. Moc se mi to nedařilo, ale našel jsem tam podle mě jednu, a to že ten bod by měl být hlasován ve večerních hodinách. Takhle jsem to já pochopil. A ne jako první bod. To znamená, že já bych byl velice rád, kdyby pan předseda Mihola upřesnil, kdy ten bod chce hlasovat. A to, že ten bod bude hlasován v onom opozičním okénku, to znamená v těch třech týdnech jednání Sněmovny, kdy opozice má pouze jedno odpoledne na své návrhy, tak do toho vřadíte imigrantskou krizi, to považuji za naprosto nehorázné a neúctyplné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo, paní a pánové, já trvám na své žádosti o to, abychom tady z toho přestali dělat holubník. Ano, mně se líbí ten návrh pana předsedy Miholy, ať už večer, nebo jako první bod. Ale v tom případě se ptám, kdy tedy projednáme ty desítky opozičních návrhů, které před sebou neustále tato Sněmovna tlačí. Protože je sice to téma velmi důležité, ale nejsme tady jenom od toho. Jsme tady také od toho, abychom projednávali návrhy zákonů a další body, které jsou v pořadí, tak jak dojdou sem do Poslanecké sněmovny. Nejsme tady jenom od toho, abychom projednávali onu krizi, o které je tady řeč.

Já mám pocit, že návrh pana kolegy Miholy je vlastně takové elegantní zametení s opozicí jako celkem, a pak se budeme marně domáhat, že budeme opoziční návrhy zákonů projednávat kdoví kdy, třeba někdy na svatého Dyndy. Já si myslím, že nastává čas, abychom se přestali ohlížet na to, co se nám jako opozičním stranám dovolí anebo nedovolí, kdy se nám dovolí vůbec s našimi návrhy zákonů přijít sem na jednání Poslanecké sněmovny. Já vyzývám ostatní opoziční strany teď, tady z tohoto místa, abychom zcela vážně jednali o svolání mimořádné schůze na téma projednání opozičních návrhů zákonů. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak přistoupíme tedy k hlasování s tím, že pan předseda Mihola modifikoval svůj původní návrh, a to abychom bod s názvem Informace vlády ČR o migrační krizi zařadili na 9. 2. jako první bod jednání Sněmovny. Takto s tím pan předkladatel souhlasí. O tomto rozhodneme hlasováním. Já ještě přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 14, přihlášeno je 177, pro 73, proti 43. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním se vypořádáme s návrhem paní poslankyně Bohdalové. Jenom prosím paní poslankyni o souhlas s tím, že vzhledem k předchozím hlasováním ten bod 141 dne 27. 1. nebude první, ale třetí. Je s tím takto souhlas? Ano.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Bohdalové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 15, přihlášeno je 177, pro 137, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Fiedler navrhuje, aby dnes jako první bod byl projednán tisk 657, zákon o detenčních centrech pro nelegální imigranty v cizích státech. Je to tak, pane poslanče? (Odpověď mimo mikrofon - po pevně zařazených bodech.) Pokud vím, nejsou, takže první bod. Dobrá, takže tak to bude.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 16, přihlášeno je 176, pro 42, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Okamura navrhuje bod Analýza islámské teorie... (Smích v sále.) Který má být zařazen dnes po pevných bodech. (Poznámka z pléna.) Já se omlouvám, já jsem dostal podklad od kolegy Filipa, je tam napsáno teorie. (Poznámka z pléna.)

Prosím pana poslance, aby přednesl ještě jednou název bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP