(15.00 hodin)
(pokračuje Havlová)

Já jí za toto vyjádření děkuji a plně se s ním ztotožňuji. Pan ministr na to bohužel nereagoval. Otázkou ale je: Vyvolalo by toto prohlášení nějakou reakci ministra, kdyby paní poslankyně nepatřila do klubu poslanců ANO, ale byla sympatizantkou Bloku proti islámu? Podle mě ministr spravedlnosti jen využívá svého ministerského vlivu k tomu, aby ovlivňoval policii, která pak spouští politické procesy proti jeho politické a názorové konkurenci.

To je bod, který nemůžeme nechat bez povšimnutí, a já proto chci, abychom ho tady na plénu projednali v rámci mimořádného bodu. V minulosti jsem zažila politickou kriminalizaci už u řady politiků, kterým se po dlouhém procesu nakonec Ministerstvo spravedlnosti omluví za neoprávněné stíhání, škody na osobním i politickém životě a dehonestaci člověka však již ministerstvo tímto nikdy nenapraví. Koneckonců příští týden Úsvit pozve do Sněmovny paní Vitáskovou, která je též kriminalizována za věci, kdy sama ještě na Energetickém regulačním úřadu ani nebyla. A shodou okolností se tak děje, když odmítá platit 42 mld. ročně solárním baronům na dotacích na solární energie. A shodou okolností v době, kdy Evropská unie neschvaluje tyto dotace, neboť jsou pro solárníky nepřiměřeně vysoké. Každého občana České republiky to stojí 15 % na ceně energie. Průměrná rodina by tak mohla ušetřit až čtyři tisíce ročně. (V sále je velký hluk a neklid.)

Proč to tady vše připomínám? Protože účelová kriminalizace v politice je v České republice běžný nástroj politického boje a já jej odmítám a žádám spravedlnost.

Dámy a pánové, příznivci Úsvitu a Bloku jsou sledováni, monitorováni a já jsem přesvědčena, že pod pláštíkem obavy z extremismu jde o systematickou snahu připravit a následně provést rozsáhlou diskreditaci naší práce, našeho snažení chránit hranice České republiky, zpřísnit podmínky pro práci církví u nás, zabránit vydávání azylu těm, co se dopustí trestného činu a podobně. Proto opakuji: žádám zařazení nového bodu Informace pana ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla paní poslankyně Havlová. Bude s přednostním právem pokračovat pan poslanec Mihola jako předseda poslaneckého klubu a potom paní poslankyně Vlasta Bohdalová, řádně přihlášená do rozpravy. Upozorňuji, že odůvodnění podle § 54 odst. 6 může být maximálně do pěti minut. Budu to kontrolovat. Ale pan předseda to jistě ani nevyužije.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vnímám, že se tady celá řada zástupců jednotlivých klubů hlásí k zařazení bodu uprchlická krize, migrace, ať už to budeme nazývat jakkoliv, ale k této problematice. Jsem rád, že ji všichni vnímáme jako závažnou a diskutováníhodnou. Také se domnívám, že již přece jenom uplynul čas, kdy jsme se tomu naposledy věnovali pořádně. To už jsou téměř čtyři měsíce a věc se dynamicky mění zejména v souvislosti s událostmi v Německu.

KDU-ČSL přišla se žádostí o zařazení tohoto bodu k uprchlické krizi a oslovila své koaliční partnery. Dokázali jsme se shodnout na tom, že tento bod zařadíme, ale nechceme narušit pracně sjednaný program jednání Sněmovny v prvních dvou týdnech. Chceme tento bod tedy zařadit ve třetím, variabilním týdnu, konkrétně se jedná o úterý 9. 2., a to po opozičním okénku, kterým jsme dnes na grémiu, věřím, vyšli vstříc opozici a vyjdeme vstříc také ještě v dalším okamžicích, co se týká projednání opozičních bodů. Proto jsem i obešel opoziční předsedy klubů a informoval jsem je o tomto záměru s prosbou, aby to podpořili, ani to nebudu v tuto chvíli načítat, zatím informuji předběžně, máme už nachystané usnesení. Ale byli bychom rádi, aby kluby v Poslanecké sněmovně zařazení tohoto bodu ve variabilním týdnu 9. 2. podpořily.

Apeluji na vás i proto, že se setkáváme s tím, pokud by se dnes zařazovaly některé body, které jsou důležité, a to nezpochybňuji, tak tím nabouráme program, vzápětí budeme někým osočeni jako koalice, že je tady chaos, že se stále program mění. Nechme pracně dohodnutý program, myslím, že i na grémiu byl přijat vcelku bez problémů, bez avizování nějakých složitých změn, a dejme zároveň i prostor, protože se záležitost uprchlické krize týká ne jednoho, ale vícero ministrů, aby si mohli případně uspořádat čas. Máme připravené také usnesení, se kterým samozřejmě bude ještě možno pracovat a které dostanou všechny kluby k dispozici.

Prosím, aby to dnes opravdu nikdo nevnímal, když nepodpoříme jako KDU-ČSL tyto návrhy, tak to v žádném případě není, že bychom body vnímali jako nedůležité nebo je chtěli nějak bagatelizovat. Absolutně ne. Naopak, jako velmi důležité, ale chceme zachovat program, jak je nastaven, a zařadit tento bod uprchlická krize i kvůli tomu, abychom posílili pozici pana premiéra pro veškerá jednání související s tímto bodem, a zařadili tedy tento bod ve variabilním týdnu v úterý 9. 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Požádám kolegyni Bohdalovou ještě o strpení, přihlásil se předseda klubu ODS pan Zbyněk Stanjura. Chápu, co chce říct. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom pro pořádek a propříště, protože dneska mě to nijak neomezuje. Ale paragraf, který citoval pan místopředseda Filip k délce vystoupení pěti minut, se týká okamžiku, kdy byl schválen pořad schůze. Pořad schůze zatím schválen nebyl, takže v této chvíli ho nemůžeme aplikovat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem ho také neaplikoval.

Prosím, paní poslankyně Bohdalová. Máte slovo, paní kolegyně. (Hluk v sále je stále obrovský.)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo Sněmovny, dámy a pánové. Organizačním výborem byl na zítřek do bloku třetích čtení zařazen bod 141, sněmovní tisk 464, novela vysokoškolského zákona. Při procházení pozměňovacích návrhů a schválených věcí ze školského výboru s legislativou se objevily některé nesrovnalosti, proto jsme se dneska jako vedení výboru sešli a dohodli jsme se, že se na věc podíváme, aby schvalování prošlo hladce, a proto vás žádám, abychom bod 141, sněmovní tisk 464, jeho projednávání, zařadili jako první bod na středu příští týden, to je 27. 1., jako první bod v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vlastě Bohdalové. Budeme pokračovat panem poslancem Karlem Fiedlerem, který se přihlásil ještě jednou k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já využiji toho, že nejsem omezen časem, ale slibuji, že nebudu dlouhý. Chtěl bych zareagovat na předsedu poslaneckého klubu KDU kolegu Jiřího Miholu, který tady prezentoval dohodu koalice, že tento bod podpoří na zařazení programu Sněmovny ve variabilním týdnu. Náš poslanecký klub Úsvit toto sdělení vítá a děláme vstřícný krok. Můj návrh, který jsem tady přednesl jako první, že požaduji zařazení bodu podle usnesení 642 na příští úterý, 26. ledna, rovněž měním a dávám návrh na 9. února, jak prezentoval pan předseda poslaneckého klubu KDU. Čili se připojujeme k tomuto termínovému návrhu. Já opravdu věřím, že tak jak bylo prezentováno členem vládní koalice a předsedou jednoho z poslaneckých klubů vládní koalice, že se tento bod dostane 9. února na pořad Sněmovny a Poslanecká sněmovna k tomu zaujme věcné, reálné stanovisko a zejména vláda nás bude věcně a reálně informovat o tom, jak je připravena na události a okolnosti, které bohužel můžeme očekávat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP