(14.20 hodin)
(pokračuje Černoch)

Vynechám-li její úřednickou nadutost, vysoká představitelka pro bezpečnost nemá dle svého vyjádření nic společného s tím, co se stalo v Kolíně nad Rýnem, a není potřeba to řešit. Musím jednoznačně odmítnout její apatickou rétoriku o nadcházející druhé migrační vlně. Když klíčový představitel EU řekl, že co se týče migrační vlny a její predikce, mnoho nevíme a musíme pouze věřit, že to bude v pořádku, musel se ptát sám sebe, zdali si dělá legraci, anebo zdali to tato žena myslí vážně. Bohužel z dalších bezzubých odpovědí jsem pochopil, že to je pouze v uvozovkách plácání, které je zcela v souladu s neschopností Bruselu něco reálně na vnějších hranicích Unie udělat.

Včera zasedala v ČR vláda. Ta slavnostně odsouhlasila pohraniční i pobřežní stráž EU, tzv. hraniční balíček. Ptám se, k čemu je, když každý, kdo se touto problematikou obezřívá a zajímá se o ni, ví, že Řekové důsledně odmítají připustit, aby na jejich území vstoupil voják jakékoli jiné země, a když v Řecku již dnes působí 400 příslušníků Frontexu. Příslušníků nové evropské pohraniční stráže má být 1500 na 50 tisíc km hranice Evropské unie. Aby ČR mohla chránit své hranice, dle expertů potřebuje 3000 pohraničníků, a to máme přirozenou zelenou hranici, která se dá díky horám a řekám chránit lépe než členité pobřeží jižní Evropy. (V sále je silný hluk.)

Také každý ví, že záměr znovu zdůrazňuje... záměr této stráže vedení Evropské unie bude projednávat až v polovině tohoto roku. Tedy při rychlosti bruselské administrativy bychom mohli střízlivě odhadovat, že možná příští rok by mohl přinést nějaké reálné fungování pohraniční stráže.

Ptám se tedy, co budeme dělat minimálně jeden rok, minimálně půl milionu migrantů, kteří tento rok přijdou, kdy evidentně vnější hranice EU bude tak děravá jako loni. A kam asi tito migranti půjdou, když Německo již nyní kolabuje? Je pravda, že kdo v Africe se nedostane k televizi, může si s arabskými titulky přečíst novoroční projev kancléřky Merkelové, jak ona všechny ráda v Německu přivítá. Dovolte mi citovat: "Nenaslouchejte těm, kteří si s chladem, či dokonce nenávistí v srdci chtějí uzurpovat němectví jen pro sebe a ostatní z něj chtějí vyloučit." Reálně paní kancléřka přes své proimigrační běsnění se dostává pod stále větší tlak například bavorských politiků, kteří její politiku chtějí zastavit. Pro nás z toho však plyne jediné: musíme chránit Českou republiku před příchodem migrantů z jihu a zároveň před příchodem neúspěšných žadatelů o azyl z Německa.

V pátek 13. prosince tady zazníval pískot, když jsme žádali větší ochranu státní hranice. Kdybychom dnes tomuto tématu dali větší prostor, myslím si, že bychom udělali velmi dobře. Ministr vnitra v pátek 13. prosince říkal, že hranice se dají střežit jedině výstavbou plotu. Není to pravda. Pokud přijmeme 3000 nových policistů a vybavíme je správnými technologiemi, naše hranice se uchránit dá. Na výboru pro bezpečnost toto kolega Kádner a Lank představitelům ministerstev vnitra i financí prezentovali již v září loňského roku v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na tento rok.

Výhodou našich hranic takřka od nepaměti jsou naše hraniční hory, lesy a řeky. Už nejsou tak neprostupné jako ve středověku, ale s technologiemi se dají velmi dobře chránit bez toho, aniž by bylo třeba na Šumavě stavět jakýkoli plot. Totéž platí o řece Moravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Potom neslyším konkrétní návrhy, které předkládají jednotliví poslanci, pokud jde např. o zařazení bodu nebo něco takového, abychom potom mohli dát řádně hlasovat. Pokud máte jinou diskusi, než je téma pořad schůze, prosím v předsálí. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Co se týče hraničních měst a přechodů, tam pravda je instalovat minimálně mobilní bariéry, abychom na příval migrantů byli připraveni a mohli reagovat ne v řadě dnů, ale minut. Ale jsou to přesně ony technologie, které od září požadujeme. Dalším argumentem pana ministra vnitra bylo, že i kdybychom se hned rozhodli přijmout 3000 nových policistů, nelze je sehnat.

Říkám, že jak jezdíme po debatách a potkáváme se s velkým množstvím lidí, tak ti lidé mají zájem chránit hranice, mají zájem vstoupit do řad policie. Jsem přesvědčen, že jestli je něco dobrého v rámci migrace, tak je to uvědomění, které mezi naše občany přichází. Tito lidé si stále více uvědomují, že je potřeba chránit Českou republiku a že je potřeba se do ochrany České republiky zapojit. To, že si lidé více uvědomují, jak velký dar máme v naší zemi, že nemusíme řešit francouzské, ale bohužel dnes i německé problémy s přistěhovalci. Navíc kdyby vláda přistoupila na naše návrhy, tak od léta se dali policisté již přijímat. Již dnes jsme prostě ztratili půl roku, a nyní již s náborem není možné otálet. Když jsem četl v médiích o tom, jak premiér a Ministerstvo vnitra chtěly v České televizi dělat Večerníček s panem Svěrákem pro obhajobu migrace, ptám se, proč by Česká televize nemohla pomoci s náborovou akcí na nové policisty.

Někteří z vás se určitě zeptají, proč nabírat policisty, když tu máme armádu. Dovolte mi připomenout, že naše armáda je malá, a pokud má plnit úkoly společné obrany, její nasazení k ochraně hranic více než půl roku není možné bez toho, že by armáda přestala plnit své další závazky, např. vůči NATO. Navíc co bychom dělali, kdyby vedle migrační krize přišly např. povodně nebo nějaká jiná přírodní katastrofa? V neposlední řadě armáda ani nemá kompetence, které jsou k dlouhodobé ochraně hranic potřeba. Kontrola totožnosti je otázkou kompetencí i technologií a ty má policie, nikoli armáda.

Dámy a pánové, ministr vnitra v prosinci uvedl ještě jeden argument, proč nechce vyhovět návrhům Úsvitu - národní koalice. Budu citovat: Všechno, co tady, kolegové z Úsvitu, navrhujete prostřednictvím pana předsedajícího, znamená v té rovnici jeden jediný výsledek - vystoupení ze schengenského prostoru a vystoupení z EU. Pokud chceme platit tuto vysokou cenu, pokud jsme připraveni ji platit, tak se tam vydejme. Ale vůle v této Poslanecké sněmovně, v Senátu, a já pevně věřím, že u většiny občanů České republiky, taková prostě není. Konec citace.

Tento argument je lživý. A já se zeptám, jestli někdo vyhodil Řecko ze Schengenu za to, že neplní své unijní závazky s ochranou hranic EU. Zdali vyhodil Maďarsko za to, že postavilo na hranicích plot. EU nevymáhá mnoho závazků svých členů včetně zmenšování schodku státních rozpočtů. Co Brusel ví tedy tak strašlivého o korupci kolem čerpání evropských fondů v ČR, že naše vláda není schopna po vzoru skandinávských a dalších zemí přistoupit k důsledné kontrole našich hranic?

Na závěr mi dovolte znovu požádat o zařazení tohoto bodu s usnesením Poslanecké sněmovny, který ukládá vládě zavést bezodkladně trvalou ochranu státních hranic ČR. Myslím si, že jde o existenční zájem ČR a že je potřeba, abychom začali důsledně chránit občany ČR, abychom začali chránit naše ženy a děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Černochovi. Konstatuji nové omluvy, a to od 14.00 do 14.45 se omlouvá paní poslankyně Kristýna Zelienková, od 14.00 do 16.00 hodin z důvodu návštěvy lékaře pan poslanec Radim Fiala, upřesňuji omluvu paní ministryně Kateřiny Valachové od 14.00 do 15.15 a pak od 17.45 do konce jednacího dne, dále omlouvám do 17.00 hodin pana poslance Ivana Pilného, dále přišla omluva z dnešního jednání od 19.15 do konce jednacího dne a pan ministr Milan Chovanec se omlouvá z dnešního jednacího dne.

To byly omluvy, budeme pokračovat v návrzích na změnu programu. Nyní pan poslanec David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, rád bych navrhl předřazení bodu 117. Jedná se o návrh zákona o azylu, tisk 598. Princip zákona je jednoduchý. Azyl ani doplňkovou ochranou nelze udělit v případě, že příslušný cizinec spáchá protiprávní jednání.

Podle dnešních předpisů nelze udělit azyl pouze v případě, že cizinec se dopustí trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP