(14.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Pokládám za naprosto legitimní, obzvláště je-li k tomu usnesení Poslanecké sněmovny, aby vláda o svých záměrech, krocích a o tom, jak je na toto připravena, informovala Poslaneckou sněmovnu. Věřím, že podpoříte tento návrh bodu, protože v tom případě by asi řada z vás negovala usnesení, pro které jste hlasovali, když Poslanecká sněmovna toto usnesení 642 v loňském roce přijala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová. Poté s přednostním právem pan poslanec Karel (Marek) Černoch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a vážení pánové, předstupuji před vás za poslanecký klub Občanské demokratické strany s návrhem na zařazení nového bodu do programu naší schůze. V podstatě se jedná o to, co zde zmiňoval před chvílí pan kolega Fiedler. Já bych chtěla pouze upřesnit, že ono usnesení č. 642 je z 12. února 2015. V tomto usnesení ukládáme vládě v bodě č. II, aby průběžně informovala Poslaneckou sněmovnu o postojích, které bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.

Vzhledem k tomu, že toto usnesení není naplňováno, přestože jsme se o to několikrát snažili a několikrát jsme tento bod navrhovali na jednání Poslanecké sněmovny, obracím se na vás znovu. Může to znovu dopadnout jako předtím, ale přesto si myslím, že by to bylo velmi nevhodné, kdybychom se tímto tématem nezabývali. Jestli vy ze svého okolí znáte silnější téma, které trápí naše občany, než je migrační krize, potom byste zde měli vystoupit a toto téma přednést a navrhnout.

Já svůj návrh opírám o změny, které minimálně od toho 1. října, kdy jsme projednávali podruhé a přijali jsme zásadní usnesení, které mezi tím uplynuly. Jestli jste si stačili všimnout, tak se bortí hranice, nebo bezhraniční přechod uvnitř schengenského prostoru. Zatímco vnější hranice zůstává dále děravá jako ementál, což je vyjádření jednoho z evropských představitelů, ty vnitřní hranice se uzavírají. Děje se to mezi Dánskem, Švédskem, děje se to nyní i na půdě Rakouska, které tak silně kritizovalo Maďarsko, že přistupuje nakonec ke stejným krokům.

Zaznamenali jsme události v Kolíně nad Rýnem, a nejenom tam, v ostatních německých městech, ve Skandinávii. Zaznamenali jsme, že byla na návštěvě České republiky - v uvozovkách - ministryně zahraničních věcí Evropské unie paní Mogherini. Jaká jednání s ní naši zástupci vedli, co od ní požadovali, jaké byly výstupy, nikdo z nás neví a vědět by měl.

Zaznamenali jsme také, že ve Velké Británii se zvedá vlna, která může vyústit v to, že se tato země rozhodne pro odchod z Evropské unie. Premiér Cameron předložil podmínky Evropské komisi, v nichž usiluje o reformu Evropské unie, ale já mám dojem, že se touto vážnou věcí formulovanou ze strany Velké Británie nikdo nezabývá a místo toho Evropská komise věnuje svoji energii a čas na to, aby peskovala novou polskou vládu, jestli dobře činí, pokud jde o oblast, já nevím, ústavního soudu, jmenování ústavních soudců nebo mediálních zákonů. Pokud jde o migraci, dále má nasazeny růžové brýle, což se dá dokázat na výroku Jeana-Clauda Junckera těsně po Novém roce, kdy řekl, že na strategii EU se nic nemění a že nevidí, proč by neměla dál probíhat celá migrační vlna tak jako dosud.

Já jsem přesvědčena o tom, že všechny tyto kroky včetně toho, že Německo už upravuje azylové podmínky, dokonce se dotýká i trvalého pobytu, který chce umožnit občanům, kteří přicházejí na jeho území, tak je to důležitý bod, abychom se jím zabývali také my. Já chci vědět od české vlády, jaké kroky učinila, jaká jednání absolvovala, na co tlačila v případě té vyvíjející se krize. A pokud nám tuto informaci vláda neposkytne dobrovolně, jsem přesvědčena o tom, že zde jde o porušení ústavního principu, kdy vláda se zpovídá Poslanecké sněmovně a kdy Poslanecká sněmovna jí svým usnesením již před rokem uložila, aby nás pravidelně informovala.

Proto navrhuji tento nový bod. Prosím, aby byl zařazen nikoli dnes jako první, byť si myslím, že váhou své důležitosti by si to zasloužil, ale chápu to, že se na to vláda bude chtít připravit, tedy navrhuji tento bod zařadit jako první bod ve čtvrtek tento týden, a to v 11 hodin po skončení písemných interpelací. Pokud nebude tento návrh přijat, navrhuji tedy, abychom hlasovali i pro případ, aby byl zařazen tento bod dnes jako první. Říkám, chci dát vládě dostatečný termín. Nebude-li to Sněmovna akceptovat, můžeme tedy se do té debaty pustit rovnou, a to jako první bod dnešního jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Pan předseda vlády Bohuslav Sobotka má náhradní kartu č. 8.

Pokračujeme návrhy na doplnění nebo změnu programu schůze. Pan poslanec Marek Černoch, poté pan kolega David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi požádat o zařazení nového bodu této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny, které ukládá vládě zavést bezodkladně trvalou ochranu státních hranic České republiky. Prosím, aby tento bod byl zařazen jako první bod naší schůze, neboť dle mého názoru jde o existenční zájem České republiky.

Ministerstvo vnitra přiznává, že jen za první týden nového roku byla na území České republiky zajištěna skoro stovka nelegálních migrantů, přesně 91, a z toho pouze 15 z nich díky aktivním opatřením resortu Ministerstva vnitra. Pokud někdo chce říci, že v druhém lednovém týdnu to již bylo méně migrantů, rovnou říkám, že jich bylo 71.

Co je důležitější, v Německu se hromadí statisíce imigrantů, kterým byl odmítnut azyl. Francie, ale i Skandinávie zavádějí kontroly na hranicích a omezují vstup migrantů na své území. Tragické novoroční události v Kolíně nad Rýnem jsou špičkou ledovce - vážné eskalace bezpečností situace v Německu. To, že jen v Kolíně nad Rýnem v souvislosti s novoročním obtěžováním žen bylo podáno 766 trestních oznámení a do dnešního dne byl obviněn jeden jediný útočník, je snad dostatečný argument, jak situaci brát vážně, jak německá policie tuto situaci evidentně nezvládá. Zvláště pokud připomeneme, že jediný obviněný ze 766 trestních oznámení je 26letý Alžířan, který žije v imigračním táboře. Připomínám, že stovky trestních oznámení na sexuální obtěžování a krádeže dále hlásí i další německá města, např. Hamburk, Düsseldorf a řada dalších.

Chci tedy zdůraznit, dámy a pánové, že ochrana státních hranic České republiky dnes není jen problém hranice se Slovenskem nebo Rakouskem, kudy k nám přicházejí imigranti z Řecka či Itálie, ale je nutno začít chránit také hranice České republiky s Německem a nepřipustit, aby zklamaní migranti z Německá, kde nedostanou azyl, hledali útočiště u nás. Nežijte prosím v naivitě, že když Německo neudělí migrantovi azyl, že jej automaticky posadí do letadla a pošle domů. Deportovány jsou desetitisíce lidí, přišly jich však miliony. Je evidentní, že německá policie neumí hromadné útoky migrantů řešit. Nepřipustíme, abychom museli stejný problém řešit i u nás. Důsledně začneme kontrolovat naše hranice, aby se k nám imigranti nemohli volně dostávat.

Pokud by vám situace v Německu přišla málo hrozivá, podívejme se na predikce příchodu imigrantů z jihu, tedy z Řecka, Balkánu a Itálie. Všechny autority v zásadě přiznávají, že přijde tento rok do Evropy více migrantů než loni. I Evropská komise ve svém oficiálním vyjádření říká - tři miliony do roku 2017.

Minulý týden jsem doslova musel protrpět, a myslím si, že mi dají za pravdu kolegové, kteří tam byli, dvě setkání s vysokou představitelkou Unie pro bezpečnostní politiku paní Mogherini, která byla na návštěvě v Praze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP