Úterý 19. ledna 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

127.
Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb.,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 649/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že se dnes můžeme konečně věnovat našemu návrhu. Doufám, že to znamená, že vládní koalice uznala, že kontrolní hlášení, které začalo být účinné od letošního ledna, je problematické a že vládní koalice má zájem se bavit o našem návrhu na jeho odložení. Už nakonec i vláda i sám pan ministr financí uznali, že zákon není dobře napsaný, je špatně napsaný, je potřeba ho v nejbližší době novelizovat. Já myslím, že to jenom potvrzuje naše argumenty. Dokazuje to, že jsme měli pravdu, že kontrolní hlášení je nejenom nesmyslné, ale i špatně napsané, špatně připravené. Není na něj připravena podnikatelská veřejnost, není na něj připravený stát, respektive Ministerstvo financí, Finanční správa. Je potřeba něco udělat a zákon opravit.

My tady dáváme podruhé vládní koalici šanci, aby opravila něco, co pokazila, nevystavila podnikatele účinnosti tohoto zákona, která jim způsobí spoustu komplikací, a z tohoto hlediska doufám, že tentokrát se podaří nejenom náš návrh projednat, ale hlavně ho projednat úspěšně a že odložení zákona podpoříte.

Než budu argumentovat, proč je potřeba odložit účinnost zákona, chci jasně říci, že Občanská demokratická strana nesouhlasí s celým principem zákona. Považujeme ho za špatný. V okamžiku, kdy se dostaneme do vlády, tak zrušíme kontrolní hlášení, uděláme to bezprostředně, protože to jenom obtěžuje podnikatele, nic pozitivního to nepřináší. Ale v tuto chvíli navrhujeme odložení účinnosti a dáváme tak šanci vládě, aby napravila to, co je připraveno špatně, a umožnila podnikatelům, aby se na tento zákon a jeho dopad dobře připravili. Pokud to neuděláte, tak úmyslně způsobíte to, že bude platit zákon, který je špatně připraven, obsahuje nesmyslné pokuty, extrémně krátké lhůty na nápravu chyb. Teď můžete namítat, že vy to přece opravujete, ale bohužel nemůžete stihnout to opravit dostatečně rychle, aby to podnikatele nezasáhlo.

Já jsem tady na mimořádné schůzi, kde jste neschválili program a zabránili nám diskutovat o našem návrhu, stihl díky přednostnímu právu přednést všechny podstatné argumenty, proč by měla být účinnost tohoto zákona posunuta. Nebudu opakovat všechno, co jsem řekl. Moje zdůvodnění bylo velmi podrobné. Připomenu ale aspoň základní důvody, pro které je potřeba účinnost odložit.

Návrh přináší další byrokracii pro daňové poplatníky. Měsíc před termínem prvního podání hlášení, což je někdy 25. února, je jasné, že Ministerstvo financí a Finanční správa selhaly v informování podnikatelů. Když se podíváme na průzkumy Hospodářské komory z konce loňského roku, tak uvidíme, že na daňovou povinnost byla připravena asi pětina podnikatelů. Moc nevěřím, že by se čísla nějak výrazně změnila. Připomínám také, že odložení účinnosti zákona podporovaly takové instituce, jako je Hospodářská komora, Asociace manažerů a podnikatelů, se samotným institutem nesouhlasí třeba Advokátní komora, Komora daňových poradců. Také bych vám rád připomenul, že skupina senátorů dala podnět k Ústavnímu soudu, a proto by bylo logické počkat, využít možnost, že odložíme účinnost, na to, jaký bude výrok Ústavního soudu.

Dále připomínám, že podle důvodové zprávy také kontrolní hlášení úzce souvisí s elektronickou evidencí tržeb, která měla být podle původní představy vlády zavedena k začátku letošního roku. To se evidentně nestane. Další důvod pro to, aby se kontrolní hlášení odložilo.

Jako poslední důvod bych připomenul, co jsem říkal na začátku. Vláda sama už projednala novelu tohoto zákona, která má zmírnit sankce, ale úprava nebude platná dřív než za několik měsíců a během této doby budou úřady tvrdě trestat podnikatele. To, co vy sami považujete za špatné, dopadne na podnikatele a nedokážete tomu v tuto chvíli zabránit. Máte jedinou možnost, jak tomu zabránit, a to je podpořit náš návrh odložit účinnost o jeden rok a během roku se jednak pokusit dobře informovat podnikatelskou veřejnost a jednak upravit největší chyby, které v tomto špatně připraveném zákoně jsou.

My bychom kontrolní hlášení zrušili, ale nabízíme vám v této věci ruku. Nabízíme - domluvme se na odložení účinnosti tohoto zákona a udělejme něco v tuto chvíli pro podnikatele společně, aby na ně nedopadl špatně připravený zákon. Já myslím, že pokud někteří překročíte stín vlastní ješitnosti, přiznáte chybu, což jste vlastně udělali tím, že okamžitě vláda několik dní platný, respektive účinný zákon reviduje, novelizuje, a zatáhnete za záchrannou brzdu v posledním možném termínu, tak uděláte něco dobrého pro podnikatele a daňové poplatníky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se víceméně omezil na stanovisko vlády, což je tedy sněmovní tisk 649/1. Vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. Není od věci, abych ocitoval základní věci, které vedly k tomu, že vláda vyslovila nesouhlas.

Vláda odmítá tvrzení, že byla zanedbána informovanost subjektů, kterých se kontrolní hlášení týká. Svědčí o tom tiskové zprávy, články v celostátních novinách, desítky článků na internetu, přednášky, debaty pro odborné svazy a komory, informační plakáty atd. atd. Vláda považuje zavedení kontrolního hlášení za jeden z kroků směrem k narovnání tržního prostředí České republiky. Vláda dále uvádí, že důvodem k posunutí povinnosti podávat kontrolní hlášení není ani souvislost se zavedením elektronické evidence tržeb. Kontrolní hlášení plátců DPH a elektronická evidence tržeb jsou opatřeními, která by měla vést k lepšímu výběru daní a omezení daňových úniků. Tolik velice stručně ze stanoviska vlády. Samozřejmě, ten tisk každý má, takže podrobněji si může přečíst.

Něco jiného je samozřejmě zmírnění tvrdosti, co se týká sankcí. Tam jak Ministerstvo financí, tak vláda jistě uznaly, že je třeba přehodnotit, ale o tom určitě bude mluvit pan ministr financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda Kalousek, po něm pan místopředseda Kučera, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já se dovolím obrátit nikoliv na vládu, nikoliv na pana ministra financí, protože to zjevně nemá cenu, tam už to stanovisko bylo přijato a byli jsme s tím stanoviskem seznámeni, ale dovolím se obrátit zejména na poslance koaliční partnery hnutí ANO a pana ministra financí.

My jsme tady, když se ten zákon projednával, i poté, když kolegové předložili tuhle novelu, argumentovali, proč je v této podobě a v tomto čase ten zákon škodlivý. Proč náklady budou neskonale větší než výnosy. Proč je to legislativní zmetek. Vy jste schválili zákon, který používá právně neplatné termíny, jestli to nevíte. Proč je tam spousta věcí, které umožňují zvůli státu a nikoli vůli. A přesto jste nás neslyšeli, přesto jste ten zákon schválili. Váš ministr financí sám řekl poměrně nedávno, že ten zákon je v mnoha ohledech špatný, a teď pojmenovával přesně ty argumenty, které my jsme uváděli, ale vy jste je nechtěli slyšet! Teď váš ministr sám říká no, tady se to nepovedlo. A teď úžasné zdůvodnění: Ona to ta Finanční správa přehnala. Ona to ta Finanční správa špatně napsala.

Upřímně řečeno, ta věta by byla alarmující, i kdyby to ta Finanční správa dobře napsala. Finanční správa tady není od toho, aby psala zákony. To je represivní orgán. Od toho je ministerstvo jako ústřední orgán státní správy, který tvoří legislativu. Ten represivní orgán se pak podle schválené legislativy musí chovat. Takže už jenom tato praxe na Ministerstvu financí je alarmující. A především neznamená vůbec žádné alibi, protože zákon předkládá do vlády ministr, ne Finanční správa. Ten ministr nemůže říct: Ta Finanční správa nebo ten můj náměstek nebo ti mí úředníci. On je odpovědný! On té vládě předložil špatný zákon, o kterém sám byl ochoten říct, že je špatný, ale až když byl schválen! A schválen přesto, že my jsme argumentovali v podstatě stejně jako on, když říkal, že ten zákon je špatný, v některých oblastech. Tu odpovědnost nese ministr.

Já jsem pak poslouchal veřejnou diskusi a slyšel jsem pana předsedu Bělobrádka. Říkal: Za to nese odpovědnost pan ministr financí. A slyšel jsem pana premiéra, který říká: To je odpovědnost pana ministra financí. Ale to je, prosím pěkně, nesmysl! Protože do Poslanecké sněmovny předkládá ten zákon vláda České republiky. A jak pan předseda Bělobrádek, tak ostatní ministři za KDU-ČSL, tak pan předseda vlády Sobotka a ostatní ministři za vládní stranu sociální demokracie mají svůj kvalifikovaný odborný aparát, který jim měl napsat, že to je paskvil, ten návrh zákona. A jsem-li správně kuloárně informován, tak skutečně některým ministrům to jejich odborný aparát napsal. Že to je paskvil! Nicméně ti ministři si řekli: Nebudeme si nahněvávat pana ministra financí, ten jeho paskvil mu schválíme a pak budeme říkat, že je to jeho odpovědnost.

A já bych vám chtěl říct, milí kolegové ze sociální demokracie a milí kolegové z KDU-ČSL, že je to jejich odpovědnost úplně stejně jako odpovědnost pana ministra financí. Protože to předložila vláda společně. A že to je vaše odpovědnost jako poslanců KDU-ČSL a poslanců sociální demokracie a jako poslanců ANO. Protože jste vědomě, a teď už to víte, teď už to přiznal i pan ministr financí, schválili paskvil!

Je jediná šance - odložit účinnost. A protože už vláda, která i sama je ochotna přiznat, že je to paskvil, novelizuje zákon, který ještě nenabyl účinnost, tak tu účinnost odložit a novelizaci udělat pořádně, aby to v okamžiku, kdy se zákon stane účinným, už nebyl paskvil, slovy svého tvůrce předkladatele pana ministra financí. Protože to opravdu není odpovědnost Finanční správy. Je to primárně odpovědnost pana ministra financí, který předložil paskvil do vlády. Je to primárně odpovědnost vlády, která předložila paskvil do Poslanecké sněmovny. A bude to odpovědnost jednoho každého z vás, který schválí paskvil přesto, že slyšel od pana ministra financí, že se to fakt nepovedlo, že to ta Finanční správa přehnala a že to budeme muset novelizovat.

Opravdu trváte na tom, že to musí nabýt účinnost? Že to nemůžeme o půl roku odložit? A mezitím znovelizovat tak, aby to bylo alespoň trochu únosné? Aby to nemusel kritizovat alespoň ten předkladatel? Který to kritizuje ještě dřív, než to vstoupilo v účinnost? Opravdu chcete veřejnosti prezentovat takovouhle kvalitu legislativního procesu? Chcete se za ni postavit a říct "já, poslanec ten a ten, jsem pro tohle zvedl ruku, nebo proti tomuhle jsem zvedl ruku s plnou odpovědností"? Že chci, aby vstoupil v účinnost paskvil, o kterém vím, že už ho vláda novelizuje a že s ním nesouhlasí ani ministr financí, který vás konejší - no tak do té doby, než schválíme tu novelu, tak my vlastně ten zákon až tak moc dodržovat nebudeme. My jako, když bude porušen, tak nad tím zamhouříme oko. Takhle je možná možné chovat se v Agrofertu. Takhle není možné se chovat v demokratickém právním státu, protože to právo buď platí, nebo neplatí. A jestli způsobíte, že bude platit, a současně respektujete, že ten, který...

Já počkám, až se pan Foldyna vypovídá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, kolegové, ale prosím, pokud chcete hovořit, tak přeneste své hovory do předsálí a nechte pana předsedu mluvit. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Ještě jednou. Takhle je možná možné chovat se v Agrofertu. Já nevím, jaké tam mají vnitřní předpisy, ale takhle není možné chovat se v demokratickém právním státu, kde to právo platí, a pak ho musíme dodržovat, nebo neplatí, ale není možné, abyste vy teď rozhodli o tom, že to bude platit, bude to účinné, a současně se spokojili s konejšením ministra financí: Když to bude platné, bude to účinné, tak my se podle toho zase až tak chovat nebudeme, nebojte se, a do té doby to znovelizujeme. Takhle on komunikuje. Takhle to slyšíte, takhle jste ochotni se s tím spokojit a tvrdit, že jste poslanci právního státu. Já myslím, že máme jedinou možnost. Opravdu tu účinnost odložit do té doby, než - a já s tímhle nikdy nebudu souhlasit - ale než budeme všichni schopni říct ano, je to buď dobře, nebo je to špatně, ale prostě bude se podle toho postupovat, a ne že se bude zamhuřovat oko nebo nebude zamhuřovat oko podle toho, jak vysokoprevoschoditelstvo zvedne palec nahoru, nebo zvedne palec dolů. To je totiž konec právního státu, pokud se s tímhle chcete spokojit. A já vám chci říct, že za to ponesete odpovědnost.

Pak mám ještě jednu drobnou připomínku, která s tím souvisí zdánlivě vzdáleně, ale velmi těsně. Pan ministr financí nás informoval o obrovském diplomatickém úspěchu, že je velká šance, že v České republice bude schválen pilotní projekt reverse charge na území České republiky, někde jinde, a u nás se bude testovat, jak to funguje. Já pro to mám do značné míry pochopení. Já jsem svého času zavedl reverse charge u celé řady komodit, kde to šestá směrnice povolovala, ať už to byl šrot, emisní povolenky, zlato, stavební práce, a všude jsme se setkali ne sice se stoprocentními, ale převážně pozitivními výsledky. Já jsem se snažil, velmi marně a úplně stejně jako mí nástupci, ať už se jmenovali Janota, Fischer nebo Babiš, o výjimku alespoň pro pohonné hmoty, protože tam je největší problém těch karuselových obchodů. Ta výjimka nám nikdy nebyla poskytnuta.

Kdyby systém reverse charge byl zkušebně na rok nebo na dva zaveden na celém jednotném evropském trhu, tak bych si myslel, že je to dobře, a určitě bych pro to hlasoval. Byť si nejsem stoprocentně jist tím výsledkem, ale určitě by to stálo za to. Z tohoto hlediska oceňuji úsilí pana ministra. Ale zavést ho pouze na území České republiky a nikde jinde ne, to znamená přihlásit se k tomu, že z České republiky udělám pokusnou laboratoř, že v České republice a nikde jinde budou muset vést malí a střední podnikatelé dvojí výkaznictví, že je zavalím neskutečnou administrativní zátěží, že jim způsobím obrovský problém v příhraničním obchodním styku, protože můj obchodní partner v Rakousku, v Polsku, kdekoli jinde řekne: No tak ten pak Faltýnek nebo pan Volný, on musí vést dvojí výkaznictví, já na to musím reagovat ve svém výkaznictví o DPH, to je pro mě taková komplikace, že já si to raději koupím od někoho jiného. To v kombinaci s kontrolním hlášením DPH a elektronickou evidencí tržeb už tvoří smrticí koktejl.

Pane ministře, probůh, kdo vám dal mandát učinit z České republiky laboratoř pro celou Evropskou unii? Ano, řada partnerů vás plácá po zádech, protože říkají: To je výborný, na úkor administrativní zátěže českých podnikatelů se podíváme, jak to funguje. Ale jestli tohle prosadíte, a já furt doufám, že ne, tak to znamená, že opravdu všichni u nás, kdo jenom trochu obchodují přes hranice, povedou dvoje výkaznictví. Vytvoříte obrovskou komparativní konkurenční nevýhodu, kterou samozřejmě velké korporace zvládnou, ty účtárny si s tím poradí, ale ti malí podnikatelé v příhraničí ne.

A tady se opět obracím na koaliční partnery, nikoli na pana ministra, tam to zjevně nemá cenu. Za to taky ponesete odpovědnost. Až najednou zjistí František Janáček na Šumavě, který obchoduje se svým partnerem v Rakousku, že musí vést dvojí výkaznictví, ne jedno, ale dvoje, že za jeden kšeft má dvakrát víc administrativní práce, tak nechci slyšet od KDU-ČSL a od ČSSD, že za to může pan ministr Babiš. Za to můžete všichni, kdo mu to dovolíte, protože ty argumenty jste slyšeli včas, úplně stejně jako u hlášení o DPH. Já vás moc prosím, abyste se nad tím zamysleli.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Michal Kučera. Po něm pan ministr Babiš, pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek a pan poslanec Foldyna. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se teď vrátil ke kontrolnímu hlášení plátců DPH, tzn. chtěl bych říct pár důvodů, proč je dobré tuto účinnost odložit skutečně o jeden rok.

Já jsem někdy v polovině loňského roku měl interpelaci na pana ministra Babiše právě ve věci kontrolního hlášení, kde jsem uváděl důvody, proč kontrolní hlášení v této podobě není kvalitně připraveno. Pan ministr Babiš si onu interpelaci pravděpodobně vyslechl, odpověděl podle svých marketinkových příruček a nevzal si z toho žádné poučení, protože ty chyby, na které jsem upozorňoval, ty chyby jsou v zákoně stále, a dokonce sám ministr Babiš dnes oznamuje, že bude kvůli těmto chybám tento zákon novelizovat.

To, že kontrolní hlášení zavádí každoměsíční povinný soupis všech prodejů a nákupů s uvedením obchodního partnera a jeho identifikaci, to je nám dnes už všem jasné. Je to naprosto zásadní průlom do obchodního tajemství. To, že plošně zatěžuje všechny podnikatele, místo aby se soustředilo na ty nepoctivé, a cíleně na ty nepoctivé, aby je finanční úřad řešil, tak samozřejmě, tak jak už bývá u pana ministra Babiše zvykem, rozložil tuto povinnost na všechny a zatížil tím zejména ty poctivé. Měsíční plátci DPH pravidelně měsíčně odevzdávají nějaké informace, mají nějakou povinnost, tzn. další zátěž, nicméně v tom měsíčním rytmu jsou pravděpodobně schopni se tomu nějak přizpůsobit. Podstatně hůře jsou na tom samozřejmě čtvrtletní plátci DPH, protože ti mají ten čtvrtletní rytmus. (V sále je hlučno.)

Já jsem někde viděl, a myslím, že už o tom tady byla řeč, že byl průzkum finanční společnosti Deloitte, která uvádí, že 80 % firem není dnes dostatečně připraveno na EET. A ty chyby nejsou jenom na straně těch firem, upozorňuji. Já jsem nikde nezaznamenal žádnou masivní kampaň, masivní informační kampaň o tom, co znamená kontrolní hlášení, jakým způsobem se na něj připravit. Samozřejmě probíhaly jakési kurzy, kam se podnikatelé mohli přihlásit za nějaký poplatek a kde jim, spíše těm daňovým poradcům, bylo něco vysvětleno. Ale žádná masivní kampaň neprobíhala, 80 % podnikatelů je nepřipravených.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane místopředsedo. Poprosím kolegy, aby se ztišili, aby vám umožnili dokončit váš projev. Děkuji.

 

Poslanec Michal Kučera: Pokud víme samozřejmě, že jedním z hlavních kritérií rozhodování u pana ministra Babiše jsou kromě volebních průzkumů také průzkumy všeho druhu, tak se divím, že na základě tohoto průzkumu už skutečně neudělal to, že by onu účinnost odložil.

Nicméně hlavní argument, proč odložit účinnost kontrolního hlášení, nám sdělil při minulém projednávání pan ministr Babiš sám. A já si ho tady dovolím citovat. O této novele prohlašuje - cituji: "Není příliš kvalitní, ale žádnou podobnou jsme tady neměli za 25 let." Cituji dále pana ministra Babiše: "Máte pravdu, že v sankcích jsme to přehnali. Chceme to napravit, a proto navrhneme novelu." Takže už v době, kdy se ten zákon schvaloval, ministr Babiš věděl, že tam jsou zásadní chyby, přesto tuto novelu nechal schválit.

A co ta novela má přinést? Novela má podle něj například odpustit všechny pokuty ve výši tisíc korun za nepodání kontrolních hlášení v příslušném termínu. Změna zákona, který je účinný od začátku ledna, také umožní prominout další pokuty. Finanční správa bude podle pana ministra Babiše v tomto ohledu flexibilní. To je dobrá zpráva pro naše podnikatele. Flexibilita finančního úřadu při daňových kontrolách, to je přesně to, co my potřebujeme! Na základě čeho ona flexibilita bude - já se teď skutečně nechci ani domýšlet.

Musím říct, že pan ministr Babiš se vydal úplně opačnou cestou, než kritizoval. On vždycky kritizoval takové - trošku hanlivě říkal tupé škrty. Já bych chtěl říct, že pan ministr Babiš a jeho novely zákonů jdou úplně opačnou cestou, nazval bych to tupé vybírání peněz od občanů. Tupé vybírání peněz od občanů, takhle bych to já nazval. A proč si to takhle dovolím nazvat? Protože první věc, čeho měl být ministr financí motorem a hnací silou v době hospodářského růstu, jsou reformy. Pan ministr Babiš vybere peníze, zatíží daňové subjekty, zatíží podnikatele, zatíží běžné lidi - a co se s těmi penězi stane? Ty skončí v té černé díře toho nereformovaného státního rozpočtu. Kde je reforma sociálního systému? Kde je reforma zdravotnictví? Kde je reforma důchodového systému? To pan ministr Babiš absolutně vypustil. To je jeho největší politická prohra. On pouze tupě vybírá peníze od lidí a sype je do té černé díry nereformovaného rozpočtu. V době hospodářského růstu, upozorňuji. V době hospodářského růstu!

Samozřejmě tady můžu zmiňovat další argumenty, proč není dobré zavádět kontrolní hlášení. Je tady tolik diskutovaná otázka nakládání s daty. Už jsme několikrát byli svědky právě prolomení těch systémů. Ten podnikatel tam skutečně odhalí naprosto všechno. Odhalí střeva své společnosti. Odhalí, s kým obchoduje, kde nakupuje, za kolik nakupuje, komu prodává, za kolik prodává. A všichni, kdo jsme pracovali mimo státní sféru či samosprávu, tak víme, že tato data jsou naprosto zásadní. Samozřejmě u nějakých velkých technologických celků je to jedno, tam se cena tvoří jinak a nákupní podmínky tam nejsou tak dramatické. Ale pokud nakupujete komoditní věci typu šroubky, a spojovací materiál tady zmíním, tak spojovací materiál - ten byznys je postaven zejména na tom, za kolik nakoupím a kde nakoupím, jaké dostanu obchodní podmínky a jaké obchodní podmínky se mi podaří vyjednat. Ministr Babiš může kontrolním hlášením tento byznys úplně zrušit.

Dámy a pánové, to, co kontrolnímu hlášení vyčítám, a zaznělo to od mých předřečníků, je jeho nepřipravenost. Já s ním nemusím souhlasit, mohu hlasovat proti, ale vím, že pokud ten zákon projde, tak minimálně to nebude legislativní zmetek, tak jako to je dnes. Je legitimní se rozhodnout pro, je legitimní se rozhodnout proti, ale je podle mého nelegitimní vědomě hlasovat pro legislativní zmetek připravený panem ministrem Babišem.

Chtěl bych říct, že TOP 09 jde opačnou cestou. Chceme snížit administrativní zatížení podnikatelů. Je to už tolik diskutované jednotné inkasní místo, které mělo ulehčit podnikatelům a které právě tato vláda shodila se stolu. Ale je to taky námi předložená novela, která už dlouhou dobu leží tady ve Sněmovně, aniž by se dostala na pořad projednání, a je to novela jednotného kontrolního místa, která má zase zjednodušit právě podnikatelům administrativu a byrokracii, která se na ně valí. Bohužel hnutí ANO často o sobě prohlašovalo, že je to hnutí pravicové, že je to hnutí, které chce podpořit podnikatele. Bohužel jde právě opačnou cestou. Pokud by tomu tak nebylo, tak minimálně tyto naše návrhy by minimálně projednalo, když nic jiného.

Dámy a pánové, závěrem mi jenom dovolte (říct), že odložením této novely dáme šanci opravit tyto dramatické chyby, o kterých jsem tady mluvil já a o kterých tady mluvili mí předřečníci, aniž by to zatížilo a ohrozilo podnikatele, živnostníky a občany této České republiky. Já vás, dámy a pánové, a teď se obracím i na stranu KDU-ČSL, obracím se na stranu ČSSD, já vás skutečně vyzývám - odložme kontrolní hlášení o jeden rok. Umožněme, aby ty chyby, které připouští sám ministr Babiš, byly opraveny, aniž bychom z našich podnikatelů, z našich živnostníků dělali pokusné králíky.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi Kučerovi. Nyní dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec David Kasal. Není tady přítomen, propadá tedy jeho faktická poznámka. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, děkuji za možnost krátce reagovat. Reagoval bych nejen na svého předřečníka, ale také na pana předsedu Kalouska, a to nikoliv k tomu textu zákona, který se týká daní, na to určitě nejsem odborník a to ponechám kolegům z rozpočtového výboru, ale spíše z hlediska právního.

Je tady obava, že ponecháme, jak tady zaznělo, a já se s tím úplně neztotožňuji, jakýsi legislativní zmetek v účinnosti. Chtěl bych upozornit na to, že naopak my zmetek stoprocentně vyrobíme, pokud teď bychom přistoupili na návrh, který tady pravice předložila, a to z jednoho prostého důvodu. Ten návrh chce odložit účinnost některých ustanovení z 1. 1. 2016 na 1. 1. 2017. Tak bych chtěl upozornit milé kolegyně a kolegy, kteří předložili tento návrh zákona, že už se nacházíme po 1. 1. 2016, a tedy odkládat něco, co už nabylo účinnosti, je přinejmenším sporné. Samozřejmě existuje několik právních názorů na to, zda to jde, nebo zda to nejde, nicméně vytvoříme si tím v daňové oblasti při placení daní tolik problémů, které budou řešit následně soudy, správní soudy, Ústavní soud a další, že podle mého názoru je lepší vyčkat na řádnou novelizaci, která podle mého názoru, pokud se tady ve Sněmovně dohodneme a bude opozice ochotna podpořit rychlé projednávání, bude-li mít zájem na těch opravách, pokud je ten zájem skutečně vážný a není to snaha jen na této situaci parazitovat, pak určitě to bude lepší řešení než tento pokus teď se zpětně bránit něčemu, co už nastalo. Mám opravdu velkou obavu o to, zda to je možné, a navíc zda ten text, tak jak je, protože nepamatuje například na různá přechodná ustanovení, je skutečně po právní stránce v pořádku. (Upozornění na časový limit.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek taktéž s faktickou poznámkou, po něm pan ministr Babiš řádně přihlášený. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych reagovat na slova svého předřečníka. Pro pana poslance Tejce vaším prostřednictvím - já s vámi ty obavy částečně sdílím. Opravdu ano. Ale proč jste nevystoupil v bodě 6 dnešního programu, když jsme projednávali vládní návrh, ne opoziční, o dani z příjmů, který má mít účinnost od 1. ledna 2016? A v druhém čtení jsme tento tisk projednávali 19. ledna 2016. Takže když je to vládní návrh, tak na ten problém upozorňujeme, a já přiznávám, že reálně existuje - když je to opoziční návrh, a když je to vládní návrh, tak o tom mlčíme. Je to stejný případ.

Pan ministr financí ubezpečuje u daní z příjmů veřejnost, že to tak klidně být může, ať se nebojí, že ten zákon sice ještě není schválen ve Sněmovně, ale až to projde Sněmovnou a Senátem, a on ví, že ho podpoříme, ten zákon o dani z příjmu, takže o tom, že to Sněmovna schválí, není pochyb, tak to bude účinnost zpětná od 1. ledna 2016. Tak proč to jednou jde a neupozorňujeme na rizika - a daň z příjmu podle mě zasahuje mnohem více lidí než DPH. Když porovnáte počet poplatníků daně z příjmu ze závislé činnosti, kteří například uplatňují slevu na dítě, tak těch je bezesporu početně mnohem víc než u zákona o DPH. A abychom byli spravedliví, tak nám aspoň přiznejme to, že jsme o tom mluvili v září, v říjnu, v listopadu roku 2014, o nepřiměřených sankcích a krátkých lhůtách. Nespali jsme, jak nás obviňujete. Vy jste to ignorovali, a teď to hasíte na poslední chvíli! Takže měřte všem stejně. A já ty obavy nezlehčuji. Skutečně ne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Babiš, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já ve shodě se svým předřečníkem také do jisté míry sdílím obavy pana poslance Tejce, i když si myslím, že ten výklad není jednoznačný. Nicméně ten problém je, že my jsme to, kolegyně a kolegové, říkali. Říkali jsme to dřív, než vy jste ten zákon schválili. A vy jste byli naprosto hluší. Vy jste to nechtěli slyšet. A stejně jste to schválili. A teď říkáte ústy pana poslance Tejce ano, měli jste pravdu, bylo tam hodně věcí špatně, musíme to rychle opravit, ale už je to platné, už je to účinné a my musíme setrvat v nastoupeném bludu. To je hodně smutné! A je to vizitka především vaší práce, kolegové ze sociální demokracie a z KDU-ČSL. Babiše z toho nelze vinit, on to neumí a zkouší to. Problém je, že vy jste mu to sežrali. A teď je to váš problém. Protože to, že ten zákon je evidentně špatný, což přiznáváte sami, je vaše odpovědnost, protože jste to věděli, ale z nějakého důvodu jste se Babiše do té míry báli, nebo jste to s ním do té míry vykšeftovali, že jste mu ten zákon, o kterém jste věděli, že je špatný, schválili. A ten, kdo na to doplatí, je občan České republiky. Na tuhle vaši nezodpovědnost!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan ministr Babiš s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Tejc, po něm pan poslanec Faltýnek také k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já jsem se přihlásil k faktické, neboť je jasná taktika, že se nedostanu ke slovu.

Já nevím, co jsem udělal koaličním poslancům na grémiu. Proč mi to děláte, abych tady poslouchal 45 minut těchto žvástů, lží a nesmyslů? Pan Fiala se přibližuje demagogii Kalouskovi a pan Kučera skvěle tady nahradil pana Laudáta. (Pobavení v sále.) Ten zákon je skvělej! (Potlesk v různých částech sálu.) Ten zákon přinese deset miliard ročně. (Hovoří velmi hlasitě.) Není pravda, že jsem řekl, že ten zákon je špatnej! My jsme chtěli vyjít vstříc podnikatelům. A pokud nechcete, tak tu novelu zrušíme. A já řeknu mému hnutí, že budeme hlasovat i proti koalici a řekneme všem podnikatelům: Tady opozice - my jsme chtěli být vstřícní. A necháme ten zákon tak, jak je. A vy jste se teď probudili? Tenhle zákon byl schválen 22. 12. 2014 a platný je od 1. ledna 2015 a účinný 2016. Tak co jste se teď probudili?

Kontrolní hlášení je skvělý zákon. My jsme jenom řekli, že zmírníme pokuty. A že budeme vstřícní. A když nechcete a chcete přitížit našim podnikatelům, tak to nebudeme dělat, tu novelu, a necháme to být, tak jak to je. Ten zákon je platný, všichni to vědí, všichni jsou připraveni - a vy akorát tady lžete! Byla na to kampaň, to jsem tady četl už x-krát, kolik sto tisíc esemesek, kolik inzerátů, kolik akcí jsme dělali. Tak o čem vy mluvíte teď? Znovu opakuji, já vůbec nechápu, proč o tom dneska diskutujeme. Proč to grémium schválilo, abych tady poslouchal 45 minut nesmyslů, demagogií a lží. Nikdy nic neudělali pro výběr daní. Ano. Pan Kalousek se svým kámošem Knížkem akorát rozkrádali Finanční správu. (Předsedající: Čas, pane ministře.) A nic neudělali! A teď tady něco vykládají! (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Babišovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, pan poslanec Foldyna, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Já bych byl především rád, aby mi nebylo vkládáno do úst něco o nějakém přiznání se k něčemu. Já jsem se tady k ničemu nepřiznával, ani to nemám v úmyslu. Já jsem pouze nabídl to, že pokud je tady zájem ze strany opozice na změny, budou-li akceptovány koalicí, není důvod, proč ty změny neučinit velmi rychle. Ale ten způsob, který se tady volí, je nesprávný právě z právního hlediska. Rozdíl je především v tom mezi těmi dvěma daňovými návrhy, že je něco jiného, pokud účinnost nastala, ji odkládat, a něco jiného je, pokud schvalujeme zákon, který má nabýt účinnosti zpětně, pokud hovoříme o zdaňovací období. Samozřejmě otázka retroaktivity určitě nebude jednoduchá i tam, bude to určitě téma, ale rozhodně ten zákon nemůže nabýt zpětně, protože čas nezměníme. Takže to se vyřeší ve třetím čtení - ve druhém a třetím čtení v rámci rozpravy o účinnosti. Tolik na dovysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek, po něm pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Stanjura a další. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezký večer, dámy a pánové. Já bych si dovolil pro nás pro všechny a hlavně pro naši veřejnost, pro naše podnikatele přeložit do češtiny to, co tady zaznělo z úst kolegy Kalouska a Kučery, Fialy a dalších. Já jsem si to napsal, je to pouze jedna věta: Budeme bojovat do posledního muže, do poslední kapky krve za neplacení daní v naší zemi, jak jsme to dělali za naší vlády, a budeme to dělat dále, v tom jsme konzistentní, a naši voliči to dobře vědí. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že opozice má právo kritizovat. Byla to zajímavá kritika, byla to spíš taková pohádka, parodie na to, co se tady odehrávalo v minulém volebním období, když se schvalovaly například církevní restituce, kdy se odsouhlasily církevní restituce a rychle se podepsala smlouva s církvemi ještě před projednáváním s Ústavním soudem. My se můžeme k tomuto zákonu určitě vrátit po roce, jestli bude mít nějaké vady. My se ale k valorizaci církevních restitucí, k miliardám, které budeme muset dát z rozpočtu České republiky, nikdy vrátit, díky tomu, co jste tady předvedli v minulém volebním období, nikdy se k tomu vrátit nemůžeme. Podepsali jste smlouvy, které jsou nevypověditelné, a stát by přišel o ohromné miliardy. Čili vy ten národ houpete, akorát jste zapomněli, že už ho houpete hlavou dolů. Takže trošku pomalu. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Foldynovi. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane předsedo vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já doufám, že pan předseda Faltýnek získá kulaté razítko soudního znalce, kterým překládá z češtiny do češtiny.

Já se tedy ohrazuji proti tomu, abyste takto dezinterpretoval naše slova a takhle nestydatě lhal. (Smích z řad ANO.) Můžete se tomu smát, klidně se smějte, to svědčí o vás, ne o mně. Nic z toho, co pan předseda Faltýnek řekl, není pravda. A můžete si přečíst stenozáznam. Fakt bych chtěl vidět ten překladač a poprosím pana Faltýnka, aby mi řekl, že když řeknu, že zbytečná byrokratická povinnost rovná se do poslední kapky krve budu hájit neplacení daní, to opravdu chce bujnou fantazii. Já to přičítám té pozdní večerní hodině, protože dříve, v normální jednací dobu, jste nebyli ochotni o tom debatovat.

K panu poslanci Tejcovi prostřednictvím předsedajícího. My se nebavíme o zaplacení DPH. My se bavíme o zbytečném formuláři. Můžete tady právnicky kroužit, jak je to jiné. Dneska už proběhlo druhé čtení zákona o dani z příjmu, nevšiml jsem si, že někdo z vládní koalice, třeba vy z hlediska právního experta, navrhl vyřešit pozměňovacím návrhem problematickou účinnost sněmovního tisku 612. Kdo tady mate veřejnost? Po ukončení druhého čtení slyším: my to vyřešíme ve druhém čtení. No to už nepůjde. Jedině že byste navrhl ve třetím čtení vrácení do druhého a my takový návrh zvážíme. Nevím, jak bychom se k tomu zachovali.

Ale opravdu, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, nepřekládejte naše slova z češtiny do češtiny, nepodsouvejte jim jiný význam, já to také nedělám. Velmi často spolu hovoříme o tom, že máme vést boj korektně bez osobních útoků. Toto byl sprostý osobní útok, nic jiného! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan předseda Fiala s faktickou poznámkou, po něm pan místopředseda Kučera. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Fiala: Já se, protože jsem si jist svými argumenty, nemusím uchylovat tady k nadávání a rozčilování, jak to tady někteří z řad vládní koalice předvedli. Tak pane ministře financí, připomenu vám některá fakta. My jsme argumentovali proti kontrolnímu hlášení už na podzim v roce 2014, nesouhlasili jsme s ním, řekli jsme vám, v čem budou spočívat problémy. Měli jsme pravdu. My jsme respektovali to, že jste si to prosadili, byla to vůle většiny. Když jsme viděli, že to nejste schopni připravit, že na to nejste schopni připravit podnikatelskou veřejnost, že jsou s tím problémy, tak jsme na začátku listopadu včas navrhli odložení účinnosti. Vy jste udělali všechno pro to, abychom to nemohli projednávat. Vláda využila maximální lhůtu, kterou měla, zabránili jste nám v mimořádné schůzi. No a tak jsme tu dnes. Ale to není naše chyba, to je chyba vaše. A to je chyba, na kterou bohužel nedoplatíte vy, ale doplatí na ni podnikatelská veřejnost. Kdybych byl cynický, tak bych řekl tak dobře, tak si to nechte, tak to nenovelizujte, neodkládejte účinnost, nedělejte nic, však podnikatelé uvidí, co jste na ně uvalili, jakou hloupost jste udělali, a vy na to politicky doplatíte. Ale já cynický nejsem, protože nechci mít politický úspěch své vlastní politické strany na úkor podnikatelů, na základě experimentu s podnikateli, jak to děláte vy.

A jedno vám řeknu. Ti podnikatelé nejsou hloupí, jak si vy myslíte. Je neohloupíte svou mediální kampaní a svou mediální mocí. Oni dříve či později poznají, a poznávají to už teď, kdo skutečně hájí zájmy poctivých podnikatelů a kdo hájí svoje zájmy a chce podnikatelské prostředí zkomplikovat, vytvořit nerovné podmínky a právě ty poctivé střední a drobné podnikatele zasáhnout. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo. S další faktickou poznámkou pan místopředseda Kučera, po něm pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Šánová. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom v rychlosti zareaguji na pár svých předřečníků. Ke kolegovi Foldynovi, který tady vytáhl oblíbené restituce, bych chtěl připomenout, že restituce finanční vyrovnání 60 mld. celkem, zato solární tunel 42 mld. každý rok, schváleny díky pozměňovacímu návrhu vaší kolegyně z ČSSD. 42 mld. každý rok. Ale to nechme stranou.

K panu poslanci Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Je mi jasné, že se drží marketingové linie, kterou mu poradili jeho marketéři, aby neustále připomínal tu neochotu platit daně a podporovat tu nerovnost atd. To samozřejmě víme všichni, že to máte někde naučené z těch marketingových pouček. Podnikatelé to samozřejmě uvidí v těch konkrétních krocích.

Nicméně ten hlavní důvod, proč jsem vystoupil, je to závažné prohlášení pana ministra Babiše, které tady zaznělo. Pan ministr Babiš tady, dle mého tedy, vyhrožoval koaličním partnerům, že pokud nebudou spolupracovat, tak že nebude žádná novela. Dokonce tomu poslanci za ANO zatleskali. Takže pan ministr Babiš říká, že ten zákon není příliš kvalitní, že tam jsou chyby, že to přehnali v sankcích atd., na jednu stranu, a na druhou stranu říká: pokud nebudete spolupracovat, vážení koaliční poslanci, tak žádná novela nebude. A poslanci ANO mu tleskají. Pánové a dámy, je mi vás líto. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Šánová, poté pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Mám vůči panu předsedovi Faltýnkovi... Prosím, aby mi byl zastaven čas. Pánové mluví tak hlasitě, že já je nepřekřičím...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, já to zohledním. Prosím pány, aby přenesli své hovory do kuloárů.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mám vůči panu předsedovi Faltýnkovi jednu otázku a jedno doporučení. Ta otázka zní, pokud by platilo, že skutečně jsme neudělali nic pro výběr daní, naopak se snažíme, aby vybírány nebyly, jak je to možné, že za naší vlády se ze základu produktu vybralo percentuálně více daní než za té vaší. Já se opírám pouze o čísla Ministerstva financí. V absolutních částkách vzhledem k tomu, že se zvýšil produkt, to vypadá jinak, ale vezmeme-li procento výběru daní z produktu, tak naše vláda ve výběru daní byla výrazně efektivnější než ta vaše. Takže jak je to možné?

A jak je to možné, že naopak po odchodu naší vlády a nástupu té vaší, přestože se tržby Agrofertu zvyšují, tak jeho daňové odvody se neustále snižují? Tohle mi také není úplně jasné, jak je to s tím bojem proti daňovým únikům. Myslím, že to by si zasloužilo veřejnou odpověď, protože to jsou opět čísla z otevřených zdrojů.

A potom jedno doporučení k onomu překládání do češtiny. Já jsem si dobře vědom, co jsem tady řekl. To, co jste řekl vy, pane předsedo Faltýnku, neodpovídá mým formulacím. A pokud opravdu chcete někomu dělat tlumočníka, tak doporučuji, abyste tuto službu poskytl svému předsedovi strany a své primátorce hlavního města Prahy. My jsme schopni v češtině své myšlenky formulovat sami. A v tomto případě skutečně souhlasím s poměrně tvrdým stanoviskem vašeho předsedy strany, že někteří imigranti jsou nesmírně nebezpeční pro Českou republiku. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová, po ní pan ministr Babiš. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý večer, vážení kolegové. Dovolte i mně, abych se připojila k debatě o kontrolním hlášení. Chtěla bych prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegům zprava. Víte, tady ještě vůbec za celou dobu, co diskutujeme o kontrolním hlášení, nezazněla ta věc, že v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení nám také ubudou nějaké tiskopisy a nějaké formuláře, které budou zapracovány do kontrolního hlášení. A jedná se o záznamní povinnost nebo evidenci odběratele a evidenci dodavatele přenesené daňové povinnosti. Ta je zapracována do kontrolního hlášení. To tady nezaznělo. A to mě mrzí od kolegů zprava, že jenom děsí naši podnikatelskou veřejnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím kolegy, aby na sebe nepokřikovali. Děkuji.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Ještě ke kolegům zprava, prostřednictvím pana předsedajícího. Nechápu, proč by u kontrolního hlášení měla být prováděna nějaká zvláštní masivní kampaň a proč ne u jiných novel jiných zákonů, proč pouze to vyžaduje kolega Kučera, prostřednictvím pana předsedajícího, u kontrolního hlášení. Ten, kdo chce, tak si informace najde. Proběhl nespočet školení. Dnes je už i zapracováno, jsou už na to školení, jak zacházet do účetních programů, je to všechno zapracováno, takže kdo chce, tak si ty informace sežene. Ten, kdo o kontrolním hlášení pouze mluví na půdě Poslanecké sněmovny a jinak pro něj není ta informace potřebná, protože se tím dál zabývat nebude, tak pak pochopitelně informace neshání, a tudíž je ani nemá.

A co se ještě týká kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, myslím si, že ani - (Čas, paní poslankyně!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se. Posledním přihlášeným k faktické poznámce je pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře. Pane ministře, prosím o krátké vystoupení, protože ve 21 hodin končí dnešní jednací den.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já bych jenom zopakoval, že všichni podnikatelé jsou připraveni. Měli na to rok. Byla na to kampaň. První hlášení se podává myslím 23. února. Všichni to vědí. Takže se skutečně bavím, když mi pan předseda Fiala, který by mě určitě mohl učit česky nebo politologii, mluví o podnikatelích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Skutečně pan předseda Fiala netuší, co je to podnikatel. Netuší, co je to podnikání. Takže buďte tak laskav, nedávejte mi školení z podnikání. Něco o tom vím. Děkuji. (Slabý potlesk hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Je jednadvacátá hodina, čímž končí dnešní jednací den. Přerušuji tento bod a přerušuji jednání 39. schůze Poslanecké sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 21.00 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP