(13.40 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Já jsem chtěla nejdříve hovořit jenom o EET, ale dovolím si ještě jednu poznámku. Pane kolego Tejci prostřednictvím pana předsedajícího, nemluvíte pravdu. Podívejte se na vývoj strukturálního deficitu. Ta čísla jsou jasná. Za pana ministra financí Kalouska se výrazně zlepšila situace ve věci deficitu.

Ale co jsem chtěla říct vám, milí kolegové, zejména koaliční kolegové. Vy opravdu jako poslanci umíte hlasovat o zákonu, kde nebylo zodpovězeno na dvě zásadní otázky - co to přinese a kolik to bude stát? Paní kolegyně Kovářová tuto otázku položila naprosto jasně a ještě jako v kvízu dala panu ministrovi na výběr. Já si nemyslím, že lze hlasovat a dále jednat, aniž by pan ministr odpověděl na tyto dvě naprosto triviální otázky dvěma větami. Přinese to tuto částku do rozpočtu a stát to bude tolik. Je to velmi jednoduché.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní má faktickou poznámku pan předseda Kalousek, po něm pan ministr financí. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. V jakém stavu kdo přebral zemi a jak moc z toho dneska těží, to by bylo skutečně mimo tenhle bod. Prostě někdo seje, jiný sklízí a ještě přitom plýtvá. Já si na to nestěžuji, takový je prostě život.

Ale chtěl jsem spíš svému předřečníku panu Koskubovi i svým způsobem panu Jeronýmu Tejcovi, kteří říkali: to je demokracie, my máme většinu, tak tomu nechte průchod. Ale demokracie není balšinstvo, demokracie je vláda práva. Prostě tady platí nějaká pravidla a my je respektujeme. Vy jste nám dnes omezili diskusní lhůtu jak v čase, tak v počtu vystupování a my proti tomu neprotestujeme, protože to vám prostě zákon o jednacím řádu umožňuje a vy jste se chovali podle zákona. My se chováme také důsledně podle zákona, tak proč křičíte, že vám potlačujeme vaše práva? My postupujeme podle pravidel. Totiž to je demokracie, ne kdo má většinu nebo menšinu, ale zda se chováme, nebo nechováme podle pravidel. A já důsledně zdůrazňuji, že my se chováme podle pravidel, z pravidel nevybočujeme ani o milimetr. Záleží na vás, zda vy ta pravidla budete chtít respektovat celou dobu, co budeme jednat o tomto zákonu, či ne. My je neporušíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Tak já bych asi podesáté odpověděl na tu otázku paní poslankyně Langšádlové a paní poslankyně Kovářové, protože nechápu... Já vím, že tedy mluvím blbě, ale já jsem to ráno četl, tak já vám to přečtu znovu. Přinese to 18 miliard. Z těch 18 miliard jsou 4 miliardy pro obce a města. Paní Kovářová, RUD, pamatujete? Bojujete. Tak tady to máte. Zvedněte ruku za EET. Čtyři miliardy pro obce a města, 1,5 miliardy pro kraje a 12,5 miliardy pro státní rozpočet pro důchody, investice, platy učitelů, hasičů, vojáků, policistů. Takže 4 + 1,5 + 12,5 je 18. Ráno jsem to četl, tak já nevím, proč to tu čtu, když mě neposloucháte.

A potom znovu zopakuji náklady. Ta studie, ta je rok stará. A pokud jste někdy měli nějaký byznysplán, tak asi víte, že ty reálné náklady se dozvíte, když to vysoutěžíte. A vy děláte všechno pro to... nejenom že to nemůžeme soutěžit, ale ten zákon ani není, tak jak to mám vědět. Ale já jsem ráno znovu četl aktuální čísla. Zopakoval jsem zde náklady pro stát už minule, jak jsem četl hodinu, dneska jsem četl menší čas. Takže náklady jsou na vybudování ET systému, nepřesáhnou 370 milionů a provoz nebude stát více než 170 milionů ročně. A tato čísla se pokoušíme ještě snížit. Tady to mám, to je můj projev z rána. 18 proti 370 počáteční náklady a potom 170. No to je dream byznysplán snů. Ukažte mi jednu private equity nebo někoho z Wall Street (předsedající upozorňuje na čas), který má takovou návratnost. Návratnost 370 + 170 a 18 miliard dostane. No neuvěřitelné! To je návratnost. Já vám to příště spočítám. (Smích v sále.) To je několik měsíců. Ale vy nerozumíte (předsedající opět upozorňuje na čas), co je to bysnysplán ani investování, takže to je debata mezi hluchým a němým.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vzhledem k tomu, že teď jste právě mluvil, pane ministře, tak v té debatě hluchý s němým za němého nebudete. Tím jste se také současně označil, čím račte být z těchto dvou alternativ.

Ale přesto se dovolím zeptat. Ve čtvrtek jsme tady projednávali, byť jenom krátce, povinné hlášení o DPH. Tam jste nás oblažil stejnou cifrou, že to přinese 18 miliard. Teď slyším stejnou cifru o EET - 18 miliard. Prosím pěkně, máme to chápat kumulativně, jako že 18 miliard přinese povinné hlášení a dalších 18 miliard elektronická evidence tržeb? Nebo to chápete jako společný výsledek těchto dvou blahodárných nástrojů? To kdybyste nám vysvětlil, to bych fakt rád věděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Mě mrzí, že u pana Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího se změnila diagnóza a že má sklerózu. Já jsem řekl 10 miliard, ne 18. 10 kontrolní hlášení, takže 10 a 18 je 28. To jsem spočetl já a je to asi dobře. 10 a 18 je 28. Takže asi skleróza, pane poslanče. Zkuste si to přečíst. 10 a 18 je 28 miliard pro všechny občany této země. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jenom připomněla, že na začátku jste říkal, pane ministře, že EET přinese 10 miliard. Nemyslím na začátku dnešní schůze, ale když jste o tom začal hovořit, tak jste říkal 10. Teď to máme 18. Já bych to těm občanům, jak říkáte, tedy přála, ale nevím, na základě čeho jste to zjistil, ten posun o 8 miliard. Jestli to je váš odhad nebo...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr na to bude reagovat. Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen s faktickou poznámkou, můžete vystoupit s přednostním právem, abyste měl víc času, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ne, já budu krátký. Mě mrzí, že paní poslankyně Kovářová míchá jablka a hrušky, takže já mluvím o 18 miliardách pro celý projekt v čase a na začátku jsem mluvil o 12,5 pro restaurace, maloobchod a hotely. To je kvalifikovaný odhad Ministerstva financí. 12,5. A vybíráme kolik? Jedna osm, a proto snižujeme DPH, abychom narovnali to prostředí, aby ti poctiví, kteří platí, měli skutečně konkurenční podmínky. Takže nemůžete to plést dohromady, jablka, hrušky, je třeba srovnávat stejně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vácha. (Pokřik v sále.) Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Slovo uděluje řídící schůze. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tu čekám na to slovo přibližně půl hodiny, a protože jsem nechtěl zdržovat, tak jsem se nepřihlašoval k faktickým poznámkám, nicméně jsem si tady napsal několik faktických poznámek, ale vyberu z nich jenom jednu. Ale on tu pan profesor Zlatuška není. Já bych chtěl upřesnit to, že žárovku nevymyslel Tesla, ale pan Thomas Alva Edison. (Oživení v sále.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP