(13.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A současně s tím zhruba stejnou rychlostí mu tečou dotace ze státního rozpočtu. Tak jako majitel Agrofertu počítá geniálně. Ale o to hůř musí počítat jako ministr financí, protože jinak by ta bilance Agrofertu nemohla vypadat takhle. Nemůžete v jeho úloze počítat dobře jako majitel Agrofertu i jako ministr financí. Někde musíte dělat ta zásadní pochybení. A on se správně rozhodl, kde je má dělat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr financí. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. No, tuhle sprostou lež jsem tady slyšel už dvacetkrát. A stále to bude opakovat pan poslanec Kalousek. Tak tady máte ten hrozný Agrofert. Tady ho máte. (Ukazuje papír s grafem a čísly.) Můžete se podívat. Takže Agrofert od roku 2006 do roku 2014 včetně odvedl do veřejných rozpočtů 19 663 393 tisíc. Z toho daně z příjmů právnických osob 4 981 868 tisíc a sociální a zdravotní pojištění 14 681 525 tisíc. A za stejné období od 2006 do 2014 dostal 1 899 141 tisíc z českého rozpočtu! To je deset procent! Tak už přestaňte konečně lhát!!! (Velmi hlasitě.) Deset procent je to! Tak nelžete. A najděte si auditora, který to zkontroluje! Toto jsou ta čísla. Vy stále lžete. 5 mld. biopaliva. Lež! Nic není. Toto jsou ta čísla. A vy a ODSka neumíte nic než Agrofert a Babiše. To je váš program? Stále Babiš? Však ho potopte, říkal Jandák. Schvalte to a budu potopenej. Takže nelžete. Jedna desetina je to. Jedna desetina. A můžete argumentovat evropskými dotacemi a ukážu vám i to, kolik moje firmy odvádějí do evropského rozpočtu - německé, maďarské, slovenské. To jsou další miliardy. Tak přestaňte lhát už konečně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. My nelžeme, pane ministře financí a vlastníče Agrofertu, zrovna tak jako jste teď nelhal vy. Vy jste jenom sečetl absolutní čísla za léta 2006 až 2014. A já souhlasím, že taková jsou. Je to možné dohledat z otevřených zdrojů. A z nich je také možno snadno odvodit, proč jste se v roce 2011 rozhodl vstoupit do politiky, protože ta bilance vypadala velmi neutěšeně. A já teď řeknu stejnou pravdu jako vy, akorát že já to budu říkat v relativních údajích, vy jste to teď říkal v absolutních číslech.

Od roku 2011, kdy jste vstoupil do politiky, vám tržby rostou, což vám přeji, ale daňový odvod Agrofertu do státního rozpočtu klesá, což vám nepřeji, protože to jsou peníze daňových poplatníků. Zrovna tak vám stoupá rok od roku dotace z veřejných rozpočtů a to vyústilo až do toho roku 2015, kdy dotace, které inkasujete z veřejných rozpočtů, přesáhly míru odvodů, které do státního rozpočtu odvádíte. To vše je dohledatelné z otevřených zdrojů, např. z výroční zprávy Agrofertu, a není to žádná lež. To nepřehlušíte absolutními čísly za deset let. Prostě když jste říkal ano, bude líp, tak jste nelhal. Od okamžiku, kdy jste se stal ministrem financí, tak je Agrofertu skutečně výrazně lépe (s důrazem).

Tady se obracím na paní poslankyni Lorencovou, která brojila proti všem podnikatelům, kteří drancují veřejné rozpočty. Tak toho největšího máte hned vedle, paní kolegyně. Na shledanou. (Ozývá se smích i potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji tři přihlášky k faktické. První paní poslankyně Langšádlová, potom pan místopředseda Filip a potom ministr financí. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře financí, já si myslím, že tady je jedno velké nedorozumění. Vy nesedíte na poradě Agrofertu. Vy sedíte v Poslanecké sněmovně jako člen vlády. Česká republika je parlamentní demokracií. V rámci parlamentní demokracie se vláda odpovídá Poslanecké sněmovně. Vy jste člen vlády a vy máte povinnost věcně a správně a prokazatelně správně odpovídat na otázky, na které jste tázán.

Pane ministře, vy opakovaně prokazujete, že ani nevíte, co je v materiálech, které do této Poslanecké sněmovny předkládáte. Ve chvíli, kdy se prokáže, že materiály, které předkládáte, jsou plné věcných chyb, tak se rozčilujete. Pane ministře, tento přístup je naprosto nepřijatelný a já vás žádám o věcnou diskusi. Já vás žádám o pravdivé informace, podle kterých my bychom se mohli poté podle svého nejlepšího svědomí a podle svých závazků a slibů rozhodovat. Děkuji vám. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip a připraví se ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, kdybych nebyl ateista, tak bych řekl - Bože, jak hluboko jsme klesli. Prosím vás, můžeme se vrátit k předmětu debaty? Tady od rána v těch jednotlivých diskusních příspěvcích většinou jsme se nezabývali ve třetím čtení předmětem našeho jednání.

Pamatuji si moc dobře, kdy se zhroutila podoba třetích čtení. Při úporném vystoupení tehdejšího předsedy KDU-ČSL Cyrila Svobody, který chtěl zbořit jeden zákon a ve třetím čtení tady rozpoutal debatu, která se netýkala předmětu třetích čtení. Ano, byl to sešup v parlamentní demokracii, ale i v politické kultuře. Pak jsme zažili ještě několik sešupů v politické kultuře tohoto shromáždění. A dnes jsme svědky toho, že už je každému jedno, jestli mluví k věci, nebo nemluví k věci. Já jsem přesvědčen, že tohle není demokratická diskuse. Tohle je ukázka toho, jakým způsobem lze udělat opravdu z parlamentu pouze žvanírnu místo orgánu zákonodárné moci a kontroly vlády. Takhle parlamentní diskuse opravdu nevypadá. (Rázně.) Prosím alespoň přestaňte s těmi osobními útoky a argumentujte - jeden i druhý. Děkuji vám. (Potlesk zleva i středu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan ministr financí a připraví se pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já děkuji, pane předsedající. Já nevycházím z údivu. Já nevím, o čem mluví paní poslankyně Langšádlová. Já tady mluvím o Agrofertu? Vždyť vy tady mluvíte o Agrofertu. Vy mě stále napadáte, urážíte ponižujete, lžete stále. Vy tady mluvíte Agrofertu. Já vůbec nechci mluvit o Agrofertu. Vy lžete, že Agrofert má víc dotací než odvodů. Teď to znovu řekl váš předseda. To je notorický lhář! Demagog! A odvod Agrofertu v prvním roce 2014, jak jsem byl ve funkci, byl 3 057 mil., tzn. že byl vyšší o 322 mil. než v roce 2013! Jedna lež za druhou. Takže mluvte k EET. Mluvte o tom, proč nechcete, abychom vybrali víc daní. Proč chráníte podvodníky a lidi, kteří neplatí daně. O tom mluvte! Nemluvte o mě! Dejte mi pokoj už. (Smích a ozývá se i potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Načtu další omluvenku, která dorazila. Od 13.30 se omlouvá pan místopředseda Vojtěch Filip z pracovních důvodů.

Nyní tedy pan předseda Laudát s faktickou poznámkou a po něm paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom zareaguji na pana kolegu Filipa. Já se domnívám, že většina příspěvků do nějaké doby se týkala té věci. A diskuse se teď zvrhla jenom proto, a já to nepovažuji za malichernost, jestli někdo zkonstruuje zákon na základě takové šlendriánské studie, ve které ani nesedí součty - to znamená, jak má někdo věřit tomu dalšímu? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP