(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jandák, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tomu nerozumím. Táta mi vždycky říkal: když tomu nerozumíš, tak se nad to vznes a podívej se na to tak z dvaceti třiceti metrů. Teď schválně řeknu to, co si myslím, o co tu běží. Opozice nechce přijmout tento zákon, chce zachránit národ, potažmo chce zachránit tuhle vládu, proti které má vystupovat. Je to tak, že jo? Je. Koalice ten zákon chce. Jsme v demokratické společnosti. Vy nás varujete před tím Babišem. Dobře. Prokrista, proč nejste trochu rafinovanější? Vy víte, že to dělá blbě, že se řítí do propasti, tak ho tam nechte spadnout a přijměte ten zákon. Nebo se zdržte, my ho přijmeme. A uvidíte, jak to dopadne při příštích volbách. Určitě vyhrajete. (Pobavení v sále.) Já si vzpomínám např. na ministra Drábka, to byl génius! Z tohohle místa jsem ho prosil, aby nebral prachy starým lidem. Byl ke mně velmi kulantní. Přesto jim je vzal a těm mrzákům vzal peníze. Víte, takže jsem se poučil a vy byste se taky měli poučit. Nechce ho tam spadnout, toho Babiše, a nebudete otravovat nás ani sebe. Děkuji vám. (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová a po ní pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jak je známo, tak vždycky po panu poslanci Jandákovi a po jeho krásných hereckých etudách se těžko vystupuje.

Pan ministr hovořil o šaškárně, ale oč tu běží? Tady běží samozřejmě o prostý součet. Ale abychom si to ujasnili. Ve zprávě BDO je u ročních provozních nákladů 308 mil. Špatně sečteno, chyba činí téměř 20 %, 396 mil. to má být. Ale vy jste říkal 170 mil. a to je také to, oč tu běží. Zkuste nám říct správné údaje. Je jasné, že jde o odhady, ale jestliže odhadujeme, nebo odhaduje BDO 308, resp. 396 mil., tak vy odhadujete 170? Tak jestli to takhle děláte u státního rozpočtu, tak tedy uvidíme, jak to dopadne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Připraví se pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já vím, že vy mně tak bouřlivě nezatleskáte, nicméně k panu Jandákovi. Jsou dvě kategorie politiků - ti, kterým jde jenom o moc, a to je vlastně jediná meta, kterou mají. A oni tady skutečně dělali věci, které naší zemi škodily, i za cenu toho, jenom aby se dostali k moci. To bylo shození vlády měsíc před koncem předsednictví. Poškodilo nás to, do dneška si to svět pamatuje, bylo to ojedinělé. Žádná další země z těch tehdy 27 to neudělala.

My nemáme to svědomí, když sem někdo přinese s prominutím takovouhle veteš, kde ani zpracovatelé neumějí sčítat, tak normální je, pane ministře, že byste vyreklamoval tento paskvil, aby vrátili peníze. To je normální, když vám někdo dodá špatný výrobek, tak že ho reklamujete, a když je ta reklamace oprávněná, jestli BDO nebo kdo neumí sčítat, tak vrátíte 199 000 korun zpátky. Skutečně takhle to nejde. Samozřejmě jsou to odhady, ale to nevylhává nikoho z toho, že i když jsou to odhady, že součty by měly být přesné. A já se obávám, že vy jste personálně vyčistil Ministerstvo financí a z vašeho ministerstva - a nebývalo to, pamětníci to potvrdí, zvykem, že speciálně z tohoto ministerstva chodily takovéto legislativní a věcné paskvily do Sněmovny, jako chodí teď. Já nevím, jak chcete dál řídit ministerstvo. V budoucnosti přijdou složité normy, ujíždějí vám už možná i některé evropské implementace, které jsou velmi složité.

Uvědomujete si, že můžete tímto chováním a tím stavem instituce, za kterou jste zodpovědný, přivést Českou republiku do chaosu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, než vám udělím slovo, pane předsedo. Dnes od 14 do 17 se omlouvá... Ne, dne 26. 1. se omlouvá od 14 do 17 pan poslanec Běhounek, dne 26. ledna od 14 do 17 hodin se omlouvá paní poslankyně Alena Nohavová, dnes od 11.45 do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler a z dnešního jednání od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Jaroslav Holík.

Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že to vyjádření pana ministra ke studii, kterou Ministerstvo financí zaplatilo, objednalo a zveřejnilo, je dostatečně ilustrující, jak seriózně pracujeme na tomto zákonu. Prosím vás, co tady lžete, říkal pan ministr, to přece neříkáme my jako Ministerstvo financí, to říká nějaká studie, tu objednali kolegové. Když někdo zvorá kontrolní hlášení o DPH, tak to prosím pěkně nezkazil pan ministr, to zkazila jeho Finanční správa. Když někdo objedná a nereklamuje špatnou studii, za to přece nemůže pan ministr, za to mohou jenom kolegové.

Ministerstvo je monokratický orgán a před námi tu odpovědnost, i před Ústavou, nesete vy, pane ministře. Vy jste tuto studii objednal, vy jste ji zaplatil a vy jste ji uvolnil veřejnosti, abychom si všichni mohli přečíst nepřesná čísla. Prosím, to bych ještě souhlasil, když je to odhad. Ale na přesné součty snad má ústřední orgán státní správy právo, když za to dává peníze daňových poplatníků. To není studie nějaké firmy, to je studie daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci za ni vaším rozhodnutím zaplatili. A pokud jste tenhle paskvil převzali, zaplatili a nereklamovali, tak je to podle mého názoru na hranici trestního stíhání. Ale nejsem ten, kdo by kriminalizovat politická rozhodnutí. Ale my na základě téhle studie rozhodovat opravdu nechceme, protože z vaší důvodové zprávy je zřejmé, že vy jste z tohohle paskvilu čerpali. To znamená, vy nás tady přesvědčujete o něčem, co nefunguje, co vidíme konkrétně v Chorvatsku, že to nefunguje, a když se opřete o prováděcí studii, kterou jste si nechali zpracovat, tak my zjišťujeme, že v té studii neuměli ani sečítat na úrovni třetí třídy základní školy. A vám to nikomu nevadí! Prostě ono to má být 396, ta čísla, která jsou tam uvedena, a ono je to 308! (Předsedající: Omlouvám se, váš čas!) Ale to je dobře, pan ministr to myslí dobře! A vy pro to hlasujete? Kolegové!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Laudát, připraví se pan poslanec Petr Bendl. (Poslanec Laudát nevystoupí.) V tom případě požádám pana poslance Petra Bendla a připraví se pan poslanec Jan Volný s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych chtěl faktickou poznámku na margo kolegy Jandáka, který tady není, váženého kolegy Jandáka. Á, tamhle v koutku se krčí zřejmě už po vykouřené cigaretě.

To dilema, zda zachraňovat vládu, nebo nezachraňovat, to už mám vyřešené. Zachraňovat vládu, abychom tady všichni neuváděli jméno pana kolegy Babiše, tak já dodám jiné, třeba kolegy Dienstbiera apod., v tom nevidím nejmenší důvod, proč tohle hájit. Protože o tuhle vládu nejde. Jde o to, na čem my se tady usneseme a jak to dopadne na lidi, jestliže my jsme přesvědčeni o tom na rozdíl od vás, že přijetí této legislativy přinese krach řady podnikatelů, a tudíž nevratné změny. My řadu věcí, na kterých se tady dneska usnesete, do budoucna zrušíme nebo změníme, ale něco budou nevratné změny. Ti lidé zkrachují, zavřou své podnikatelské aktivity a už nebudou mít sílu se vrátit k něčemu, co jim dneska chceme (nesrozumitelné). Takže v tomhle ohledu jsme tady dnes natolik zásadoví, že nám na tom tolik záleží, že využíváme každou demokraticky danou příležitost k tomu, abychom vám zabránili v tom, páchat něco, co už nebude mít vratné změny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP