(12.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád vyjádřil k tzv. kritickým místům projektu. Každá aplikace a každá agenda, která se dá do virtuálního prostoru na internet, bezpečnostní riziko nese vždycky. To je bez debaty. Ti, kteří chtějí tyto agendy napadnout, jsou vždycky o krok napřed. A je třeba rozlišovat agendy kritické, jako je např. provoz jaderných elektráren nebo další agendy, které ohrožují život a bezpečnost občanů, od agendy, která je čistě ekonomická. Kdyby došlo k hroucení tohoto systému, tak se nic nestane, protože když se systém obnoví, tak data se dají nahrát stejně offline, tak jako je v návrhu navrženo. To je jedna věc.

Druhá věc. V úložišti dat a jeho zabezpečení bude i součástí claudové strategie, kterou provozuje česká vláda, a to úložiště musí být, protože tam budou daleko kritičtější data, než jsou data o EET, musí být zabezpečeno a je zabezpečeno standardním způsobem. Navštívil jsem Ministerstvo financí a bavil jsem se s lidmi, kteří mají na starost právě bezpečnost těchto agend, a musím vám říct, že jsem byl uspokojen jejich odpověďmi, bez ohledu na to, co se píše ve zprávě. Ta agenda bude přiměřeným způsobem zabezpečena, protože ono je to také otázka ceny. Kritické agendy, jejich zabezpečení stojí hodně, je potřeba se jim věnovat. Tyto agendy kritické nejsou, to neznamená, že by neměly být zabezpečeny, ale je to otázka toho, kolik to bude stát, a způsob, kterým to bude provedeno, mně osobně, a nějakou zkušenost v IT mám, připadá přiměřený. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já bych víceméně chtěl souhlasit s tím, co tady řekl můj předřečník pan předseda hospodářského výboru, pan poslanec Pilný. To skutečně je pravda. S tím souhlasím, a dokonce si myslím, že podle toho, jak včera vystupovali lidé z Ministerstva financí, tak skutečně se té problematice věnují a skutečně dělají řadu kroků pro to, aby bezpečnostní rizika byla minimalizována. To je naprosto správně. Ptám se, proč jsme na ně nebyli upozorněni v důvodové zprávě. Proč důvodová zpráva je absolutně nevyvážená, proč působí jako marketingový PR produkt, a proč tam není napsáno ano, nese to tato rizika a tato rizika budeme řešit tak a tak. To bych považoval za naprosto korektní a o tom je celá debata.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášení do rozpravy, první je paní poslankyně Nina Nováková a připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte také, abych já využila svých přidělených deseti minut k tomu, abych se pokusila sdělit jednu skutečnost.

My rozhodně nemůžeme upřít panu ministrovi financí, že by se nesnažil věci vysvětlit. Jako učitel vím, že prostě je to strašně těžké. Když někdo nechce něco pochopit a nebo i když chce pochopit a nedaří se mu to pochopit, tak je pak jsou dvě možnosti. Buď to vysvětluji špatně, anebo se s tím nedá souhlasit. Trošku podobná situace asi nastává právě v debatách o zavedení elektronické evidence tržeb.

Nemyslím se, že to je jenom tím, že jsem opoziční poslanec. Jsem přesvědčena, že podobná vyjádření dostáváte i vy ostatní koaliční poslanci. Jsou stále velké skupiny, které se přesvědčit nepodařilo a teď se ptejme proč. To trošku upozorní na to, co jsem říkala na začátku. Například Asociace podnikatelů a manažerů vůbec neustupuje ze svého původního... resp. ne a priori vyřčeného, ale postupně získaného názoru. Oni sami říkají, že když přišel tento návrh, že se snažili sbírat co nejvíce informací, protože tady často zaznívá Chorvatsko, tak se snažili získávat informace o Chorvatsku, ale také o stavu výběru daní u nás. Snažili se sledovat porovnání šedé ekonomiky u nás s šedou ekonomikou jiných evropských zemí. Samozřejmě sbírali informace, i o tom, kdo vlastně EET v Evropě má a kdo ne a na základě jakých předpokladů, na základě jakých argumentů se rozhodovali. A to resumé je: Začal u nás převažovat dojem, že jsme lidem z Ministerstva financí možná trochu křivdili. Oni možná neodvedli špatnou práci atd. atd. Ale nakonec odmítají, i když si to velmi dobře promysleli. Nejsem ani podnikatel ani nejsem ekonom, rozhodně do hloubky rozumím víc jiným věcem, než je tato záležitost. Ale jako poslanec musím hájit zájmy od okamžiku, kdy jsem složila poslanecký slib, všech občanů, dokonce i těch, kteří mě nevolili.

To si myslím, že by bylo možná docela dobré, kdyby si někdy i vaším prostřednictvím, pane předsedající, uvědomil i pan ministr financí. Teď cituji ze stanoviska Asociace podnikatelů. Proč to dělá - je tím míněn pan ministr financí - těžko říci. Mnozí spekulují o tom, že nemá rád živnostníky a že jim chce ztrpčovat život, aby přestali podnikat a konkurovat velkým, na které Andrej Babiš sází.

Já nechci rozhodně ublížit paní kolegyni poslankyni, vaším prostřednictvím, pane předsedající, na jejíž vyřčení, že když ubude pár podnikatelů, tak co se stane, pár firem. Na to jsme tak bouřlivě reagovali. Rozhodně se jí nechci nijak dotknout, ale je vidět, že tato myšlenka se nezrodila jenom aktuálně v hlavách nás opozičních poslanců, ale že se zrodila v hlavách těch, kteří to velmi promýšlejí, protože jim na tom strašně záleží. Asociace podnikatelů rozhodně je sociální skupinou, které na tom záleží hodně.

Mohla bych, a nechci citovat čísla, protože tady mnohokrát padala. Jistě by na řadu z čísel pan ministr financí řekl, že jsou zavádějící, že jsou hloupá, že jsme si to nepřečetli. Přečetla jsem si to, ale především důležité je, že si to přečetli ti, kterých se to opravdu bezprostředně týká. Zajímavé je, teď tady padlo od kolegy poslance pana Kučery, že je to takové - no tak co ti? Ti, kteří dělají někomu nehty a takoví ti opravdu drobní živnostníci, podnikatelé. Nebudeme se hádat o termíny, že ti se nejvíce bojí. Ano, oni se bojí prostě proto, že pro mnohé z nich - a já hned uvedu příklad. Pro mnohé z nich ani podnikání nebo živnost není hlavní náplní celého času. Jsou to lidé, zejména ženy, které se starají o rodiny, o děti. Nemají ctižádost stát se podnikatelem. Proto vnímají jako velmi zatěžující, ohrožující, když někdo od někoho, komu mohou věřit, a to je řada živnostníků, řada drobných, středních podnikatelů, od někoho, koho se logicky přijdou zeptat a ten jim řekne, je to špatně. A tito lidé se začnou bát. Ale my i ty jejich maličké výdělky, teď by mi jistě mohl namítnout pan ministr financí, o koho se vlastně jedná atd. Ale nám se daří, resp. Ministerstvu financí nebo panu ministrovi financí se daří znejistit velkou část našich občanů. Prostě proto, že ač se vynakládá velké úsilí na vysvětlení výhod EET, stejně na jinou misku vah stejnou váhu mají argumenty, které jsou proti. Výsledkem je naprosté znejistění zejména těch drobnějších podnikatelů či živnostníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP