(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy půjdeme k řádně přihlášeným do rozpravy. Požádám pana poslance Michala Kučeru a připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také řekl pár slov na téma elektronická evidence tržeb a nejdříve samozřejmě abych zareagoval tady na pana ministra Andreje Babiše, na ty jeho polopravdy a lži, co tady šíří.

Já samozřejmě do Chorvatska jezdím velice rád, Chorvatsko je mou oblíbenou destinací a absolutně nechápu, co to má společného s projednáváním elektronické evidence tržeb, kam jezdíme na dovolenou. To možná si dokáže spojit pan ministr Babiš. Já v tom žádnou spojitost nevidím.

Ale co mě skutečně zaráží, že má kolegyně paní poslankyně Pecková tady citovala fakta Mezinárodního měnového fondu o ekonomické situaci Chorvatska a ta nazval pan ministr financí Babiš urážkou a pomluvou. To znamená, nevím, jestli pan ministr financí nevěří faktům Mezinárodního měnového fondu. Možná že by třeba členové Mezinárodního měnového fondu ocenili jeho přednášku a vysvětlení, proč jejich údaje jsou pomluvou a urážkou. Třeba tam nějaké souvislosti jsou a jenom já je nevidím. To samozřejmě možné je, to připouštím. Nicméně nemyslím si, že fakta Mezinárodního měnového fondu by byla jakoukoliv urážkou kohokoliv, ale spíše námětem na zlepšení a určování směru, jakým způsobem se ekonomika má dále vyvíjet. Tak to vnímám já, pan ministr Babiš to vnímá jako urážku.

Já bych tady chtěl poukázat na jednu věc, o které se tady nepříliš často hovoří, nebo spíše jenom tak okrajově, a to je důvodová zpráva, kterou jsme dostali jako poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednávanému sněmovnímu tisku o elektronické evidenci tržeb. Věřím, že všichni jsme měli možnost a prostor si důvodovou zprávu prostudovat. Chtěl bych říct, že důvodová zpráva samotná na mě jeví dojem, že se jedná pouze o nějaký PR marketingový produkt, nevím jakého oddělení, nechci zmiňovat Agrofert, protože on to nemá pan ministr Babiš rád, takže patrně nějakého marketingového oddělení na Ministerstvu financí, nikoliv ovšem jako podklad pro to, abychom mohli objektivně rozhodovat jak poslanci Poslanecké sněmovny.

A co mě k tomu vede? My jsme samozřejmě v posledních dnech měli možnost se seznámit s analýzou společnosti BDO, která je jedním z hlavních auditorů společnosti Agrofert a také současně zpracovala právě onu zprávu pro elektronickou evidenci tržeb, a tam jsou naprosto zásadní rozpory. Tam jsou naprosto zásadní rozpory a ty rozpory jsou natolik velké, že mě skutečně udivuje, že je tady takhle jenom jednoduše přecházíme. Ta zpráva, my jsme včera měli, a už to tady zmiňoval můj kolega Radim Holeček, podvýbor - ochrana soukromí, kde byla poměrně věcná diskuse, já jsem ji velice oceňoval, se zástupci Ministerstva financí, kdy jsme se skutečně dívali na technickou stránku elektronické evidence tržeb, na možnosti, jakým způsobem třeba ten systém má různé ochrany, jakým způsobem jsou tam chráněna data. Skutečně to bylo velmi věcné. A takhle bych si představoval diskusi, ne ty marketingové poučky, co tady přednáší pan ministr Andrej Babiš.

Ale tam zazněla jedna věc, že když jsme právě poukázali na onen rozpor, já jsem tam to vystoupení měl, že tam vidím rozpor mezi důvodovou zprávou a studií BDO, tak tam zaznělo, že ta studie samozřejmě už je zastaralá. Já jenom chci podotknout, že ta studie vznikla v únoru, aspoň podle data, které tam je, takže já tomu budu věřit, že to takhle je, to znamená, vznikla v únoru a my jsme ten sněmovní tisk, důvodovou zprávu do sněmovního systému, dostali 4. 6. 2015. To znamená, že zásadní námitky, které jakoby zaznívaly, co se týká bezpečnosti, co se týká ochrany dat, co se týká rizik, byly během patrně dvou měsíců vyřešeny, a dokonce vyřešeny do takového stadia, že nestálo za to ani je do důvodové zprávy zmínit. Dokonce je nestálo za to zmínit ani do tzv. RIA, kde když se na ni podíváte, tak zjistíte zase samá pozitiva, která elektronická evidence tržeb přináší. To znamená, přečteme si důvodovou zprávu - jsou tam samá pozitiva, ale ještě větší pozitiva jsou potom v hodnocení rizik RIA. Hodnocení rizik, upozorňuji, se to jmenuje. Máme tam ovšem pouze samé pozitivní informace marketingového charakteru.

V naší včerejší diskusi jsme samozřejmě měli největší dotazy právě směrem k oné bezpečnosti celého systému. Už jsem tady upozorňoval, že například výběr nevhodné technologie je podle studie BDO v tom katalogu rizik ve stupni významnosti kritické. Kritické, upozorňuji! To znamená, že to je skutečně věc, která musela být velice uvážlivě řešena, a současně míra pravděpodobnosti výskytu je bod čtyři, to znamená pravděpodobné. Během dvou měsíců, co vlastně se stala ta studie BDO zastaralou podle slov zástupců Ministerstva financí a pana ministra Babiše, tak během těch dvou měsíců se pravděpodobně to kritérium, které je tady mezi těmi kritickými, stalo naprosto běžné, bylo vyřešeno, že dokonce nestálo za to jej ani zmínit v oné důvodové zprávě, která, upozorňuji, je jediným podkladem pro Poslaneckou sněmovnu k tomu, abychom se rozhodovali nad tím, jestli zvedneme ruku pro elektronickou evidenci tržeb, nebo nezvedneme.

Dalším naprosto závažným je bod bezpečnostní rizika. Bezpečnostní rizika - míra pravděpodobnosti pět, to znamená hraničící s jistotou. Upozorňuji hraničící s jistotou. To jsou bezpečnostní rizika. Když se podíváme do důvodové zprávy, o bezpečnostních rizicích nula. Nula! To znamená, bezpečnostní rizika tam vůbec nejsou zmíněna. A já skutečně bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jakým způsobem pracuje, jaká je úroveň jeho práce. Já bych řekl velmi, velmi nekvalitní, protože pokud ho společnost BDO, já ji skutečně nechci zpochybňovat, naopak si myslím, že odvedla velice dobrou práci, i když ta studie samozřejmě má nějaké nedostatky, ale takhle by měla být zpracována studie. Tomu rozumím. Když tato studie upozorňuje na zásadní rizika, proč nám ta rizika nezmínil také v důvodové zprávě, tedy proč je nezmínil Poslanecké sněmovně? Může nám to pan ministr Babiš vysvětlit? Co nám chce zatajit? Nebo se chce řídit pouze podle marketingových pouček, které nám tady neustále říká? Mně to připadá, že pan ministr Babiš si z celé studie, ať už má počet stránek jakýkoliv, ať má pravdu pan poslanec Koníček, anebo pan ministr Babiš, ten počet stránek skutečně není tak důležitý, že si pan ministr Babiš z toho pouze vytrhl stránku jednu a ta stránka se jmenuje PR vnímání a koncept, která říká: Veškerá komunikace se bude snažit přirozeným a nenásilným způsobem přesvědčit občany, že vyžadování placení daní je pro ně přínosné a využívání cest, jak ušetřit díky krácení daní v konečném důsledku poškodí životní komfort každého občana ČR. Takže tohle je ta hlavní věta, kterou si vzal z celé zprávy pan ministr Babiš, o ní neustále mluví, jak se tady neplatí daně, jak tady jsou ti zloději ze stran podnikatelů, zloději ze stran živnostníků, jak nejvíce tady kradou ty kadeřnice a fyzioterapeutky a dámy, co dělají nehty, to jsou největší zloději a největší škůdci naší ekonomiky, a to byla jediná informace, kterou jsme se tady dozvěděli od pana ministra Babiše. A zatajil nám naprosto zásadní rizika, která jsou zmiňována ve zprávě BDO, protože podle mě jediný zásadní dokument pro rozhodování Poslanecké sněmovny je důvodová zpráva a sněmovní tisk, který jsme měli vložený do systému. O těchto rizicích tam není nic, nejsou tam zmíněna a je tou pouze čirý marketingový a populistický výplod ministra financí Andreje Babiše! Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Pilného. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP