(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Ještě gongem přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Ještě jednou zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Ten zní, že přerušíme tento bod do doby, než se sem do sálu k projednávání vrátí předkladatel a tím je pan ministr financí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 19, přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 63. Výsledek - byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání. Eviduji zde další dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Lorencová a po ní pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím dokončit myšlenku, kterou jsem v předchozím svém vystoupení nemohla dokončit. Byla jsem přerušena bouřlivým potleskem ze strany pravice.

Ubudou podnikatelé? Možná ano. Ale kdo? Kteří? Kteří podnikatelé? Podle mě ti, kteří daně prostě neodvádějí. Já si dovolím připomenout, využiji těch svých dvou minut, kdy tady došlo k tomu, že se přenášely peníze, platby v hotovosti, v igelitkách, kdy se prodávaly státní podniky do soukromých rukou, kdy se platilo bez jakékoli evidence penězi, o kterých nikdo nevěděl, odkud pocházejí. Za ta léta, to bylo za vašich vlád, a za ta léta nějak přešlo do krve části podnikatelů, že daně, aby přežili, prostě neodvádějí a nebudou je odvádět. Někteří proto, aby přežili. Jiní proto, že se to nabízelo, tak proč by toho nevyužili. Dneska se tváříte jako jejich zachránci, jako zastánci těch, na kterých je páchána křivda. Kde to berete? Vy jste to tady zavedli!

Za vás se tady objevily zlaté řetězy, vily z nezdaněných peněz, z peněz, o kterých nikdo neví dodnes, kde se tady vzaly. Vy jste to tady zavedli a dnes se tomu smějete a tleskáte, když říkám, že tady ubude podnikatelů. Ano! Ubude! Ubude těch, kteří daně prostě programově neodvádějí, kteří tunelují a rabují státní pokladnu!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 12 do 14 hodin se omlouvá pan předseda Stanjura. Od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leo Luzar. A dále od 10.49 do 14 z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Sylor.

Eviduji další tři faktické poznámky. První má pan předseda Laudát, po něm pan poslanec Svoboda. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já v technické jenom chci s politováním konstatovat, že vám nevadí, že předkladatel materiálu tady není. Zřejmě pobíhá někde a dává interview. Nevadí vám, že váš místopředseda je vyšetřován už v několika kauzách a to je úplně v klidu. Nevadí vám, že si peněz daňových poplatníků bere více, než do státní pokladny přispívá. A nevadí vám vůbec nic. Nevadí vám to, že tady prokazatelně nemluví pravdu o krocích, které vedly k přípravě toho zákona, viz poslanec Koníček. A kdo vám má tohleto věřit? Opravdu, fascinuje mě, že zatím se vám daří oblbovat veřejnost tím, že vám věří, že skutečně tento zákon povede k boji proti podvodníkům. Jsem moc zvědavý až poslanci KDU přijdou do svých volebních obvodů na Moravě a začnou vykládat těm chudákům, kteří žijí tak tak a podnikají a jejich největší vinou je, že se chtějí postarat sami o sebe a nechodit na sociální s nataženou rukou pro dávky. Doufám, že vám to spočítají. Protože ta realita je úplně jiná. Ale to lhaní, to se vám tedy daří. Ale je mi líto, že dvě demokratické strany se na tom spolupodílejí. Děkuji. (Potlesk části poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další pan poslanec Svoboda, připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolil předložit procedurální návrh, abychom odhlasovali, že předkladatel zákona nemusí být nikdy přítomen při jednání v Poslanecké sněmovně. Vedou mě k tomu zdravotní důvody, aby v koalici neproběhly nějaké infarkty, když pak musí narychlo utíkat do sálu. Čili: předkladatel nikdy nemusí být přítomen projednávání jím předkládaného zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Obávám se, že takto navržený procedurální návrh není hlasovatelný, protože je v přímém rozporu s jednacím řádem. Každopádně jestli na tom trváte, tak o tom dám hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pak je ale v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, já jsem vám nerozuměl. Nehlasovat?

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já jenom konstatuji, že je v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali. Že jsme to připustili tím hlasováním, aby tu nebyl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jak říkám, myslím si, že tak jak je přednesen procedurální návrh, je skutečně nehlasovatelný, protože jde v přímém rozporu s jednacím řádem. A takové procedurální návrhy není možné hlasovat.

Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kalousek. Respektive s faktickou poznámkou, omlouvám se. Pojďte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já s vámi souhlasím, že ten návrh byl nehlasovatelný v souladu s jednacím řádem. Ale potom odporovalo i souladu jednacího řádu, že vy jste dal hlasovat o tom, jestli tady má předkladatel být, nebo nemá. Prostě ten tady podle jednacího řádu být má. A tím, že jste se zeptal sněmovny, jestli tady má, nebo nemá být, tak vlastně vyhovujete názoru pana docenta Svobody, pane předsedající. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já si myslím, že bude nejlepší, když budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Požádám tedy pana poslance Novotného, který je řádně přihlášen do rozpravy, aby vystoupil. Pan poslanec Novotný je omluven, děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pecková se svým příspěvkem do rozpravy. A připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré poledne, dámy a pánové. Protože v důvodové zprávě k návrhu, který je pouze nástrojem na pronásledování drobných živnostníků, se pan místopředseda Babiš inspiroval v Chorvatsku a v té důvodové zprávě to mnohokrát opakuje, tak já se s dovolením k tomu Chorvatsku tedy vrátím a zeptám se, jestli ta chorvatská léčba má být inspirací pro Českou republiku. Ta je totiž členem OECD od roku 1996. Byla prvním členem OECD ze zemí bývalého sovětského bloku a spolu s Jižní Koreou jednou ze dvou prvních zemí mimo tzv. první svět, tedy mimo vyspělé demokratické země s rozvinutými tržními ekonomikami a vyspělým HDP na hlavu.

Členství v OECD vyžadovalo splnění mnoha pravidel, mimo jiné těch obsažených v balíčcích základních pravidel pro fungování trhu zemí OECD. Chorvatsko není členem OECD dodnes. V renomovaném žebříčku a analýzách skupiny Světové banky Doing Business je Chorvatsko celkem 65. zemí, zatímco Česká republika 44. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP