(10.50 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Takže já osobně si myslím, že zákon není dobrý. Není ani dobře připraven. A co se mě týče, tak jsem v něm postrádal a postrádám důkladné analýzy. Je tam celá řada otázek, které mi nebyly z důvodové zprávy a ani, mnohdy, připustím, poměrně věcné odpovědi pana ministra zodpověděly na otázky, které kolem elektronické evidence tržeb mám. Takže z tohoto pohledu si myslím, že schválit tento zákon tak, jak je připraven, není dobrý postup.

Současně, a tady mám velkou obavu, se domnívám, že to není úplně náhoda, že tak jak tady ve Sněmovně něco přes ty dva roky působím, tak sleduji, jak se neustále utahují šrouby. Tomu nebo těm, kteří jsou opravdovým motorem ekonomiky, a to jsou ti malí a střední podnikatelé. To je motor, to je duch a to je i duše společnosti, která vytváří to jádro a v momentě, kdy my si ji takto zpracováváme, neustále na ně tlačíme, tak si myslím, že to prostor není. Já rozumím, že ambicí někoho je respektovat pouze velké agregované firmy vytvářející obrovské zisky, ale pro mě bližší a pro život společnosti je mnohem důležitější vytvořit ten základní prostor pro ty nejmenší a drobné lidi, kteří se umějí postarat sami o sebe, kteří drží svůj život pevně ve svých rukou.

První tvrzení, dostanu se k těm věcným věcem, které bych chtěl vyvrátit, a ono to tady velmi často samozřejmě z vládních lavic zaznívá, je, že sami podnikatelé prý tvrdí, že elektronickou evidenci tržeb chtějí. Já přiznám a cítím to ve společnosti že ano, ta podnikatelská sféra je do jisté míry rozpolcená, není to tedy jednoznačné, že by všichni vítali nebo všichni odmítali. Přesto tedy, jak jsem si našel, v dohledatelných průzkumech jsem zjistil, že v jednom z těch průzkumů, myslím, že to byla agentura MEDIAN, se ukázalo, že 56 % živnostníků a podnikatelů chápe elektronickou evidenci tržeb jako novou administrativní zátěž a někteří se dokonce bojí své likvidace. Je tam velká skupina, něco přes 30 % dotázaných, kteří v podstatě nebyli schopni a nevěděli přesně, co elektronická evidence tržeb pro ně bude znamenat, a na druhém pólu - čili 56 % jasně proti, 32 neví - na druhém pólu je pouze 8 % těch, kteří zavedení elektronické evidence tržeb vítají. To myslím, že určitá sonda je, jakkoliv znovu připouštím tu určitou podnikatelskou rozpolcenost.

Čili mám za to, že ta myšlenka není a nemůže být z vládních lavic vydávána jako jasná, že sami podnikatelé by zavedení elektronické evidence tržeb chtěli. Tyto průzkumy to vyvracejí.

Velmi často, a dostanu se k tomu a i dnes o tom byla řeč, je to, které státy mají systém elektronické evidence tržeb. On-line systém mají, a zaznělo to tady, pouze dva, některé státy využívají toho systému registračních pokladen, ale není to on-line, a co je velmi důležité a trošku se o tom bavím, jak se díváme na podnikatelský sektor my a jaký je rozdíl mezi těmi řekněme západními státy, je to, že v našem prostředí z těch 13 posledních nových členských států Evropské unie 11 elektronickou evidenci tržeb v nějaké formě zavádí, protože pořád v sobě máme něco, že správné je to, když máme co kontrolovat, co máme posuzovat, kdežto ty původní členské státy k tomuto kroku sahat nemusejí a nedělají to.

Co se stalo tedy v tom velmi často zmiňovaném Chorvatsku? Elektronická evidence tržeb tam funguje od léta 2013. Došlo tam kromě toho, že bylo zavedeno, původně plošně, došlo tam k protestům a EET se tam nevztahuje na prodej na trzích. Hned k tomu jedna poznámka. Všichni, nebo většina z vás jste v Chorvatsku určitě byli, určitě jste si vyzkoušeli, jak EET funguje v praxi. Ne všude ten lísteček z pokladny dostanete. Nehledě k tomu... (Poznámka z pléna.) Paní kolegyně všude, já ne a oba jsme byli ve stejné zemi.

A nehledě k tomu, že mám ještě jednu krátkou zkušenost osobní, když jsem zjišťoval, co se stalo po zavedení elektronické evidence tržeb v Maďarsku. No, došlo k tomu, že Maďaři podle slov jednoho z podnikatelů v Budapešti nedaleko parlamentu, a byl se mnou kolega z KSČM, ten mi to potvrdí, už umějí softwarově EET obejít. Nepochybuji, že ten, kdo chce podnikat, okrádat a dělat daňové podvody v České republice, velmi brzy na nějaký systém podobného typu přijde. To je jenom praktická.

Čili co se stalo v tom Chorvatsku, abych se v posledních dvou minutách aspoň vrátil. Takže výběr DPH v podstatě nezaznamenal žádné změny. Přínos registračních pokladen nebyl de facto žádný, výběr z daně fyzických osob vzrostl sice o 8,1 % v roce 2014, ale souviselo to spíš s cyklickým vývojem ekonomiky. Výběr daně z příjmu právnických osob dokonce poklesl o 15 % v roce 2014. V těchto letech, tedy v letech, kde mám ta čísla, v letech 2013 a 2014, každoročně, a to docela stojí za zaznamenání, ubyla 4 % živnostníků, čili za dva roky, nevím, jak to bylo v roce 2015, to číslo jsem ještě nesehnal, ubylo v Chorvatsku 8 % malých drobných živnostníků. V předchozích letech končili, protože to není úplně neobvyklé, že by končili živnostníci se svou činností, protože neustále to osciluje, tak to byla zhruba polovina. Čili je tam vidět, co způsobilo zavedení EET na tu cílenou skupinu malých podnikatelů a živnostníků.

Naopak v Chorvatsku přibyly obchodní společnosti. To je důkaz toho, že tento systém opravdu spíš nahrává těm velkým, těm firmám, o které nám z našeho pohledu, tím myslím vládní koalici, především jde, ale ubližuje určitě těm malým, kteří podnikají a ručí za své podnikání celým svým majetkem.

Dostal jsem se na první stránku ze svých osmi, s dalším, aspoň s částí, vás seznámím v příštím vystoupení, pokud paní místopředsedkyně nenavrhne něco, že by opozice třeba nesměla mluvit vůbec.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já ještě poprosím o strpení. Přečtu omluvu pana poslance Adama, který se omlouvá dnes od 10 do konce jednacího dne. Potom je zde žádost o opravu omluvy, protože pan poslanec Kaňkovský byl omluven od 9.45 do konce jednacího dne, zatímco se omlouval od 9 do 9.45, takže prosím o opravu. Další omluva je od pana poslance Šincla, který se omlouvá dnes od 11.30 do konce jednacího dne. Tolik omluvy.

Nyní zde mám dvě faktické poznámky - pokud je to faktická? Ne, tak v tom případě dám prostor paní poslankyni Lorencové s faktickou poznámkou a potom s přednostním právem vystoupí pan předseda Kalousek.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, v té lavině argumentů, které tady posloucháme, a to i ze strany opozice, je jasné, že vlastně o nic jiného než o to, aby nedošlo k transparentnímu výběru daní, nejde. K výběru daní, kde bude zákon platit pro všechny stejně, jde jenom o to, aby toto nefungovalo. Všechny ty argumenty i ze strany opozice vlastně hovoří o tom, že o nic jiného nejde. Mně už to chvílemi připadá jako posedlost, jako křeč. Prostě za každou cenu zastavit to, aby tady skutečně došlo k transparentnímu výběru daní. Myslím si, že zájem na tom, aby výběr daní probíhal tak, jak probíhat má, to znamená, aby byl jednoznačný, aby platil, by se měl týkat všech a zájem na tom, aby státní pokladna byla naplněna tím, čím naplněna má být, by měl mít každý, a to jak opozice, tak vládní koalice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP