(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Já vás všechny odhlásím. Zagonguji, protože jsem požádal kolegy, kteří hlučeli, aby odešli do předsálí, takže vás požádám o novou registraci svými identifikačními kartami. (V sále je neklid.)

Budeme o návrhu, který přednesla paní místopředsedkyně Jermanová, hlasovat dvěma hlasováními. První hlasování bude, že řečnická lhůta bude omezena na 10 minut, a druhé hlasování bude, že každý poslanec může vystoupit maximálně dvakrát. Věřím, že si rozumíme.

 

Hlasování o omezení řečnické lhůty je hlasování pořadové číslo 13, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 160 pro 89, proti 64. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování je o možnosti poslanců vystoupit pouze dvakrát v téže věci.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 161 poslance pro 89, proti 65. Návrh byl přijat. Oba procedurální návrhy byly přijaty.

 

Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Petra Fialy. Po něm následuje faktická poznámka Matěje Fichtnera, potom snad řádná rozprava. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Fiala: Dámy a pánové, tak jste omezili rozpravu ještě dříve, než mohli vůbec vystoupit nějací poslanci bez přednostního práva, ale dobře, to je na jiné téma.

Panu ministru financí zjevně docházejí argumenty, když se mnou hovoří, protože opakovaně v této Sněmovně začal mluvit o tom, že jsem akademik, vedu tady akademické debaty, že by se ode mě mohl učit politologii, což tedy mimochodem nemohl, a že nemám možnost mluvit za podnikatele.

Pane ministře financí, vy nejste ten, kdo posuzuje, za koho mám právo mluvit. Jsou to moji voliči a ti mně dali důvěru a za ty já tady mluvím. Ale vaše logika je podivná. Kdybych ji přijal, tak jenom učitel může mluvit za učitele, zemědělec za zemědělce. To bychom byli v nějakém stavovském korporativním státě, který by vám možná vyhovoval, ale který je neslučitelný s moderní demokracií.

Nebudu vám tady vysvětlovat, že jsem řídil řadu institucí, včetně institucí s miliardovými rozpočty, a to úspěšně, a že si myslím, že jsem lepší manažer veřejných institucí, než jste zatím prokázal vy při řízení Ministerstva financí. Ale tuhle debatu tady nepovedu. Odpovím vám na jinou věc. Já jsem tady minule nemluvil nic teoretického. Já jsem vyvracel váš argument, že elektronickou evidencí tržeb můžete bojovat proti šedé ekonomice, ale ukazoval jsem vám to na konkrétních případech samozřejmě zpracovaných ve studii, které ukazují, že toto není žádná cesta, jak bojovat s šedou ekonomikou. To byl naprosto věcný argument týkající se elektronické evidence tržeb. Mrzí mě, že vaši lidé nebo vy sám jste ho nepochopili.

A proč podnikatelé nepíší vám a píší nám? To je úplně logické. Oni vám nevěří. Oni si myslí, že pracujete proti nim. Nám věří. Snaží se na nás obrátit, aby dali argumenty pro to, proti čemu tady bojujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, přihlásil jste se k faktické poznámce. Děkuji. (V sále je hluk.) Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Já vás, pane kolego, požádám o strpení. Načtu ještě další došlé omluvy, a to pan poslanec Vít Kaňkovský od 9.45 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kořenek od 11 hodin z pracovních důvodů, do 10.30 ze zdravotních důvodů pan poslanec Šarapatka a Tomio Okamura mezi 9. a 11. hodinou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono to není na vás. Ono je to spíše pro stenozáznam. Ale byl bych rád, kdybychom si všichni pamatovali, co se zde dnes stalo.

Pan kolega předseda Faltýnek navrhl ve své podstatě rozšíření diskuse ve třetím čtení, aby byl dostatečný čas na projednání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení. A opozice, zejména tedy ODS a TOP 09, ale přidalo se i hnutí Úsvit, tuto snahu o rozšíření diskuse zavetovala. To znamená, že tento čas se nám bohužel zkrátil, naštěstí to snad do jisté míry bude kompenzovat návrh, který byl přijat, paní kolegyně místopředsedkyně Jermanové, která tedy úspěšně navrhla zkrácení diskuse, vystoupení jednotlivých poslanců na 10 minut a dvakrát během diskuse. Doufám, že všichni prostor dostanou. Nicméně znovu musím zdůraznit, že je to opozice, která v současné době zkrátila prostor, který ve třetím čtení na projednání zákona máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fichtnerovi. Nyní pan poslanec Chalupa také s faktickou poznámkou. Pak přišla ještě jedna faktická poznámka kolegy Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, k panu Fialovi prostřednictvím pana předsedajícího. To, že nám lidi věří, nebo nevěří, se myslím ukáže u voleb. Takže to je všechno, co bych k tomu dodal. Děkuji. (Výkřiky z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Chalupa dodržel čas k faktické poznámce. Kolega předseda klubu TOP 09 se z faktické poznámky odhlásil. Pokračujeme v rozpravě vystoupením poslance Vladimíra Koníčka, který se jistě do deseti minut vejde. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na úvod bych se chtěl ještě vrátit ke včerejším písemným interpelacím, když při nich pan ministr prohlásil, že na EET není uzavřena žádná smlouva, pak se opravil a upřesnil, že mínil žádná externí smlouva.

Nevím, zda je vhodné takto smlouvy rozlišovat, ale podíval jsem se do otevřených dat, která zveřejňuje Ministerstvo financí na svém webu. Tam jsou zveřejněny všechny smlouvy, alespoň podle slov pana ministra tady ve Sněmovně, například to prohlásil 18. září 2015.

Pane ministře, našel jsem tam i jednu smlouvu externí, a to na poradenskou a manažerskou činnost v oblasti strategického řízení, komunikace a public relations v souvislosti s projektem elektronické evidence tržeb. Tak se smlouva celá jmenuje. A je to smlouva č. 150050001 s panem Markem Hlavicou na 1 996 500 korun. Když už jsem měl ten soubor otevřený, tak jsem se podíval, jestli je tam i smlouva o pronájmu místnosti na Ministerstvu financí. Vy jste dne 18. prosince z tohoto místa prohlásil: "Prosím vás, ty pokladničky budu dneska, když skončíme, rozdávat osobně. Pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince. Mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci." Tolik vaše slova. Proč vám to ti ministerští úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy? Vy tady prohlásíte, že zveřejňujete všechny smlouvy, a zrovna smlouva mezi ministerstvem a vámi o pronájmu tam chybí. Vy potom ve Sněmovně vypadáte, že nemluvíte pravdu. (Veselost v pravé části sálu.)

Ještě se chci ohradit proti slovům pana ministra včera při písemných interpelacích. Vy jste tady, pane ministře, prohlásil: "Pokud vy říkáte, že jsou to interpelace, tak já říkám, že je to buzerace, ne interpelace." Pane ministře, zákony této země stanoví vzájemné postavení Poslanecké sněmovny a vlády a prozatím je to tak, že je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně, a ne naopak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP