(9.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Není tedy možné usuzovat z velikosti celkové šedé ekonomiky na fenomén krácení tržeb, je vždy nutné dívat se na konkrétní číslo, které má u nás bohužel rostoucí trend a nyní se pohybuje kolem 170 mld. korun zatajených příjmů ročně.

Podnikli jsme také cestu do zahraničí, abychom se podívali, zda je Česká republika ojedinělá ve snaze zavedení evidence tržeb, a zjistili jsme, že je to právě naopak, že v rámci středoevropského regionu jsme spíše výjimkou, že ze 13 nových členských států jich má evidenci tržeb zavedenou 11, protože jejich ekonomikám přináší podstatné výhody.

Popsal jsem rozdíl mezi registračními pokladnami, pro které tady v minulosti dvakrát hlasoval pan poslanec Kalousek, a elektronickou evidencí tržeb v moderním pojetí, tedy on-line modelu. Vysvětlil jsem, že u registračních pokladen stát stanoví, jakou pokladnu si podnikatel musí koupit. U elektronické evidence tržeb si nemusí kupovat nic, pokud již má odpovídající pokladní zařízení, a klidně třeba ve formátu tabletu s tiskárnou. A pokud někdo potřebné vybavení nemá, je zde absolutní volnost ve výběru pokladny či jiného zařízení. Ceny se sníží díky tomu, že bude konkurence na trhu, a my k tomu živnostníkům přidáme každému 5 tis. korun slevu na dani.

Vysvětlil jsem také, že na rozdíl od registrační pokladny, ze které si musí finanční úředník stahovat data, má evidence tržeb tu výhodu, že poctivý podnikatel kontrolu za celý svůj život neuvidí, v důsledku čehož ušetří svůj čas a energii.

Zopakovali jsme si zde také náklady pro stát, jelikož opozice si vytahuje čísla náhodně jako při losování Matesa. Pravda je taková, že náklady na vybudování IT systému nepřesáhnou 370 mil. korun a provoz pak nebude stát více než 170 mil. korun ročně. A tato čísla se pokoušíme ještě snížit, takže příjem 18 mld. ročně a výdaje jste slyšeli.

V rámci rozboru národních bájí a pověstí jsme se zaměřili také na sankce. Vysvětlili jsme si, dle jakých principů funguje a bude fungovat správní trestání, a z toho vyplývající fakt, že za drobný přehmat nikdo podnikatelům trhat uši nebude. Ale řekl jsem, že také zákon nebude bezzubý proti notorickým podvodníkům, protože my opakovaně slýcháme od lidí nářek, že podvodník to obejde a na poctivého to dopadne. A já zde slibuji, že nic takového se nestane, protože takový zákon by skutečně smysl neměl.

Opozice se baví svými vtípky a posměšky na téma Balkán a Chorvatsko. Podívali jsme se tedy na to, jaký dopad mělo zavedení evidence tržeb v Chorvatsku na výběr daní, a vyvrátili jsme fámy o neúčelnosti tohoto systému. Znovu zde opakuji základní čísla: 40 % nárůst vykazovaných tržeb v restauracích a 14 % nárůst v obchodě.

Na úplný závěr jsme si připomenuli, komu mají majitelé restaurací poděkovat za blokaci návrhu na snížení DPH z 21 % na 15 %, který navrhujeme, to znamená, znovu navrhujeme snížení daní.

Myslím, že jsme byli minule všichni spokojeni s tím, že naše debaty konečně nabraly věcný charakter, a proto bych v tom rád pokračoval i dnes. I dnes bych chtěl odpovědět na otázky, které tu minule padly, a to i přesto, že na některé z nich jsem odpovídal už mnohokrát. Ovšem opakuji, chci, aby debata byla věcná a konstruktivní.

V tomto ohledu nemá cenu reagovat na část posledního vystoupení pana předsedy Fialy, která pro nás byla, nebo měla být exkurzem do teorie ekonomie a která s věcnou debatou o evidenci tržeb neměla nic společného. Teorie patří akademikům, my bychom zde ale měli řešit realitu života, aktuální problémy, snažit se neustále posouvat životní úroveň našich občanů směrem vzhůru, protože si to dnes skutečně zaslouží po řadě hubených let a po vládě korupce a dušení ekonomiky. A já věřím, že nám lidé dají najevo, zda si takový posun přejí a jestli boj s pokřiveným tržním prostředím oceňují, nebo ne.

Pan předseda Fiala řekl, že jsme svědky vyvolávání jakéhosi umělého, v realitě neexistujícího střetu mezi zaměstnanci na straně jedné a živnostníky a malými a středními podnikateli na straně druhé. A já s ním naprosto souhlasím. Nicméně není to vládní koalice, kdo tento střet vyvolává. Je to právě opozice, která si hledá témata vytvářením umělých bariér a nálepek a šířením paniky. My se snažíme vytvořit všem podnikatelům takové tržní prostředí, ve kterém se jim bude dobře podnikat, prostředí, ve kterém to, že někdo neplatí daně, a tím krade konkurenci zákazníky, nebude tiše tolerovanou praktikou.

Pan předseda Fiala zde citoval z dopisů podnikatelů. Byly v nich vyjádřeny obavy nad tím, co bude, až bude evidence tržeb, že přibude administrativa, formuláře atd. Já myslím, že tyto obavy jsem minule vyvrátil, ale zejména chci na tomto místě navrhnout občanům, ať takové dopisy nepíší ODS, ale pište mně na Ministerstvo financí. My vám na váš dopis odpovíme věcně. Probereme s vámi vaše obavy, vysvětlíme, co návrh zákona skutečně obsahuje a jak by evidence měla fungovat. Pozveme vás na akce, které k elektronické evidenci tržeb pořádáme. Zjistíte, že obavy o budoucnost vašeho podnikání jsou zbytečné, a pochopíte, že to, co vydává opozice za argumenty, je jenom strašení a fámy.

To se týká i výsledků průzkumu hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky agentury MEDIAN, který tady pan předseda Fiala prezentoval. Ano, vyplynulo z něj, že živnostníci mají z evidence tržeb obavy. Ale zasaďme tuto informaci do kontextu. Hned z prvního dotazu vyplynulo, že 32 % dotázaných neví o evidenci tržeb skoro nic a 51 % má jen základní informace bez detailů. A to je přesně výsledek dezinformační kampaně, kterou tady opozice vede. Je logické, že když se živnostník dozvídá ze dvou zdrojů protichůdné informace, neví, čemu má věřit. Ano, potom se 64 % dotázaných podnikatelů bojí, že jim přibude administrativa, ačkoliv evidence tržeb jim žádnou administrativu nezakládá. (V sále je velký hluk, skupinky poslanců se hlasitě baví.)

Pane předsedo, když tady vystupuje opozice -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo vlády, já bych požádal všechny kolegy, kteří chtějí diskutovat o něčem jiném, než je elektronická evidence tržeb, aby takovou diskusi přenesli do předsálí. Myslím si, že je nejen povinností, ale zejména právem pana předsedy vlády a ministra financí, aby své vystoupení mohl uvést v klidu. Prosím ty hloučky v jednotlivých částech Sněmovny, aby se zklidnily. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: A proto zde apeluji na občany: Hledejte si informace a kriticky je sami zhodnoťte. Stejnou výzvu mám i pro opoziční poslance: Hledejte si informace, kriticky je zhodnocujte a nenechte se masírovat ideologií vašich stranických sekretariátů.

ODS si stěžuje na nedostatek komunikace. Musím se tomu fakt smát, když nám ze strany ODS je vyčítáno, že jsme s nimi nechtěli a nechceme o tom zákonu diskutovat. Za celou dobu přípravy zákona a jeho projednávání jsem se já i moji kolegové z Ministerstva financí a Finanční správy zúčastnili desítek akcí, na kterých byla elektronická evidence tržeb diskutována a kterých se zúčastnily v součtu jednotky tisíc podnikatelů. Odpovídali jsme na dotazy, reagovali jsme na připomínky, vysvětlovali jsme detaily. A já se ptám, kde byla opozice. Pořádali jsme například velkou konferenci s chorvatským ministrem financí, kam jsme vás pozvali všechny. Další velké akce pořádala Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, několik akcí v regionech měla Asociace hotelů a restaurací. Stejně tak pořádalo Ministerstvo financí a finanční správa setkání s podnikateli v jednotlivých krajích, která stále pokračují. Přijďte 8. února do Zlína. V říjnu jsme měli velkou akci na veletrhu GASTRO a další podobnou akci plánujeme na 19. února na výstavišti v Holešovicích. Několikrát jsme vystoupili na maloobchodních veletrzích, naposledy včera v Olomouci. Kromě akcí pro restauratéry a obchodníky jsme přednášeli i na akcích pro zemědělce, zpracovatele masa či profesní komory dentistů, auditorů a dalších. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP