(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslankyně a poslanci: Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Marek Benda z rodinných důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Milan Brázdil z pracovních důvodů, Radim Fiala ze zdravotních důvodů, Miroslav Grebeníček z pracovních důvodů, Jana Hnyková od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů, na celý den ze zdravotních důvodů Gabriela Hubáčková, Zuzana Kailová, z pracovních důvodů Rom Kostřica, z osobních důvodů Soňa Marková, z pracovních důvodů Jiří Mihola, ze zdravotních důvodů Martin Novotný, Pavlína Nytrová z osobních důvodů, Herbert Pavera z osobních důvodů, z pracovních důvodů do 14 hodin Roman Procházka, od 10 hodin bez udání důvodu Miroslava Strnadlová, z důvodu zahraniční cesty na celý den se omlouvá Štěpán Stupčuk, ze zdravotních důvodů Zuzana Šánová, z pracovních důvodů Helena Válková a Markéta Wernerová ze zdravotních důvodů. Dodatečně doručena byla omluva pana poslance Ondřeje Benešíka od 9 do 12 hodin.

Z členů vlády se omlouvají: pan ministr vnitra Milan Chovanec, pan ministr Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, ministr dopravy Dan Ťok je na zahraniční cestě, Kateřina Valachová se omlouvá z pracovních důvodů, stejně jako Lubomír Zaorálek. (V sále je hlučno.)

Pan kolega Tejc má náhradní kartu číslo 3.

Budeme se... Já bych, vážené paní kolegyně a páni kolegové rád zahájil projednávání bodu 1 a 2 naší schůze, tisku 513 a 514. A rád bych, aby to bylo poměrně v klidu.


Sloučená rozprava k bodům 1 a 2
/sněmovní tisky 513 a 514/

Jde o sloučenou rozpravu, která byla přerušena v pátek 8. ledna. Přerušoval jsem ji osobně. Požádal bych pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a stejně s ním i pan poslanec Jaroslav Klaška, který je zpravodajem garančního výboru, tedy rozpočtového.

Ve sloučené rozpravě budeme pokračovat vystoupením s přednostním právem pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Takže si nebude moci ani sednout. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den všem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové. Scházíme se tady již poosmé. Ano, poosmé k diskusi o elektronické evidenci tržeb. Strávili jsme čtením tohoto zákona již 1 800 minut, obstrukcemi 330 minut, takže dohromady 2 130 minut, což je 35,5 hodiny. Jsem přesvědčen, že tento významný projekt, tento návrh zákona si zcela jistě zaslouží důkladnou diskusi. Ale já bych si přál a myslím, že toto přání se mnou sdílíte vy všichni, aby se diskuse někam posouvala. Aby šlo o předkládání argumentů, a nikoliv přednes ideologických frází.

Minule jsem zde vyvrátil zásadní dezinformace a nepřesnosti, které byly a jsou šířeny o EET, ať už záměrně, nebo neúmyslně. Ačkoliv si mé argumenty zaslouží neustálé opakování, nebudu zde číst celý projev znovu. Dovolte mi alespoň však shrnout, o čem jsem tady minule mluvil.

Nejdříve jsem reagoval na nesmysly o tom, že Ministerstvo financí se soustředí pouze na elektronickou evidenci tržeb a že neřeší velké daňové úniky. Představil jsem zde ta nejdůležitější opatření, která jsem od svého nástupu na Ministerstvo financí, která jsme uvedli do praxe, případně která plánujeme. Mluvil jsem zde o daňové Kobře, o převodných cenách, o reverse charge, o kontrolním hlášení a o dalších projektech, díky kterým přesouváme peníze z rukou podvodníků do rukou všech občanů České republiky. A že nám to jde, ukazují již výsledky za rok 2015, kdy jsme daně snížili, a to nás stálo 22,5 mld. korun, kdy jsme dali lidem do rukou více peněz. V důsledku snížení DPH na léky, knihy a dětskou výživu. Zvýšili jsme slevy na děti, obnovili slevu na daň pro pracující důchodce. A i přesto jsme vybrali na daních proti plánu o 36 mld. více. A to jsme byli mimochodem nuceni sanovat některé geniální nápady předchozích vlád, jako darovací daň na emisní povolenky, kterou prohlásil Evropský soudní dvůr za nelegální, a my teď kvůli tomu vracíme 5 mld., které si pan Kalousek v minulosti takto vybral do svého rozpočtu. A přes to všechno jsme vybrali o 36 mld. víc.

Dále jsem zde popsal fungování elektronické evidence tržeb. Vysvětlil jsem, že pro podnikatele se nic nemění ani nezmění. Nepřibude žádná administrativa, žádné činnosti navíc. Podnikatel jen namarkuje tržbu a vše ostatní zajistí již software v pokladním zařízení. Vysvětlit jsem, že se nic nezmění ani pro zákazníka, který evidenci pozná jen podle speciálního kódu na účtence. Rozhodně nebude čekat ve frontě pokud vypadne internet, protože pak dostane po dvou sekundách offline účtenku. A offline účtenku dostane také v místech, kde není možné se k internetu připojit vůbec.

Vysvětlil jsem, že nebudou odesílána data o položkách, resp. obsahu nákupu nebo povaze služby. Že se bude odesílat pouze celková částka tržby a u plátců DPH také částky DPH, protože to jsou údaje, které mají smysl pro Finanční správu, protože jsou relevantní pro stanovení daně. Vyvrátil jsem fámu, že velké podniky budou mít jiné podmínky než živnostníci. Vysvětlil jsem, že evidence je určena pro všechny podnikatele za stejných podmínek. Věnoval jsem se důvodům, proč navrhujeme zavedení EET. Popsal jsem fungování daňového řízení a některé druhy podvodů v oblasti hotovostního placení, zejména v maloobchodě.

Zdůraznil jsem téměř nulovou možnost postihovat za současných podmínek podvodné jednání ve formě krácení tržeb. Popsal jsem negativní dopady takového podvodného jednání na státní rozpočet a na rozpočty obcí a krajů. Vysvětlil jsem, co přinese zavedení EET. Že jde primárně o narovnání podnikatelského prostředí, o ochranu poctivých podnikatelů před nekalou konkurencí, což je efekt, který nelze penězi vyčíslit.

Dalšími benefity jsou 4 mld. korun ročně pro rozpočty obcí ČR, 1,5 mld. korun ročně pro rozpočty krajů a přibližně 12, 5 mld. korun ročně pro státní rozpočet na financování důchodů, investic do infrastruktury, školství, zdravotnictví a dalších veřejných služeb. Takže 18 mld. ročně pro nás všechny.

Diskutována tu byla i šedá ekonomika. Popsal jsem, na jaké složky se šedá ekonomika dělí, a vysvětlil jsem, že je podstatný rozdíl mezi skrytou ekonomikou, která zahrnuje zejména krácení tržeb, ekonomikou černou, což je např. prodej drog nebo prostituce, a ekonomikou neformální, která zahrnuje např. to, že si někdo sám opraví dům nebo vypěstuje na zahrádce mrkev. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP