(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

V následujících dnech se areál kompletně zajišťoval, ale munice nebyla odvezena. Starosta zdůraznil, že v posledních týdnech si všichni občané prožili těžké chvíle. Namísto přípravy Vánoc pociťovali strach o rodiny a své domovy.

Starosta podotkl, že nikoho z nás tady nechce poučovat. Žádal však, abychom se společně zamysleli nad tím, jak k této situaci došlo a jaké chyby zde stát při jejím řešení udělal. Připomněl nám, že munici ve skladech v majetku státu skladovaly soukromé firmy. To však stát nezbavuje povinnosti zabezpečit ochranu života, zdraví a majetku nás občanů. O těchto událostech byl pan starosta přesvědčen, že musí existovat jasné předpisy pro postup státu v podobných případech. Dále musí být stanovena přísná pravidla provozu takovýchto objektů, která musí i soukromé subjekty bezpodmínečně dodržovat, a stát dodržování těchto pravidel aktivně kontrolovat a vynucovat. Propříště již nelze čekat na výbuch a pak být zaskočen.

Zase žádná pozornost. Paní předsedající, dovoluji si předložit procedurální návrh - přerušení této schůze do 2. září 2016.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je to pane předsedající. My jsme se tady mezitím vyměnili.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pardon, omlouvám se, pane předsedo, do 2. září 2016.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji procedurální návrh 2. 9. 2016. Přivolám všechny kolegy z předsálí a registruji žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat. Pan předseda Kalousek navrhuje přerušit tuto schůzi do 2. 9. 2016.

Zahajuji hlasování a zeptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 101, pro 15, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Trend je zjevně klesající. Kdyby chtěl někdo obědvat, tak slibuji, že do 13 hodin to neudělám. (Smích a pobavení v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid ve sněmovně. Prosím, případné stížnosti si s panem předsedou vyřiďte poté, až vystoupí své vystoupení. Prosím o klid, případně o to, abyste své diskuse přenesli do předsálí a pan předseda může pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Starosta nás proto požádal, aby vláda zajistila objektivní, pečlivé a rychlé vyšetření tohoto zločinu. Oč vlastně přišel žádat, vysvětloval nám. Aby byly vypovězeny všechny nájemní smlouvy ve skladech, aby byla munice dočasně zajištěna státem, delaborována a odvezena. Chtěl rovněž objasnit, jaká konkrétní munice se ve skladech skutečně nalézá. Samozřejmě si přál, aby veškerá munice byla odvezena nejlépe do Vánoc, ale pochopil, že vzhledem k vysokému datu to není možné. Svátky tedy, obával se, prožijí občané obce ve strachu a je nepochybné, že si zaslouží občané nějakou omluvu. Přivítal proto slova pana ministra financí, že občanům z dotčených obcí náleží odškodné.

Nechci vyvolávat paniku, zdůraznil pan starosta, ale žádal jménem našich občanů, aby stát podobným tragédiím předcházel. To znamená jasná bezpečnostní koncepce státu i v oblasti skladování munice, transparentní právní základ, dodržování a vynucování stanovených pravidel, účinná kontrola ze strany odpovědných orgánů států a potrestání viníků v případě zjištění pochybení. Prosil nás, abychom to považovali za něco, co by se dalo mediálně nazvat Vlachovická výzva nebo memento z Vlachovic, které by se již nikdy a také nikde nemělo opakovat. Vyjádřil připravenost spolu se svými kolegy starosty z okolních obcí se státem, vládou, ale i s námi, členy parlamentu, maximálně spolupracovat, aby se něco podobného již nikdy opakovat nemohlo.

Bylo nám všem milé, že i pan starosta co nejupřímněji poděkoval všem příslušníkům složek integrovaného záchranného systému, a tím nám zprostředkoval zpětnou vazbu, jak to fungovalo v terénu.

Že tyto řeči vyvolaly poměrně živou odezvu, a že svolání mimořádné schůze bylo zcela namístě - na rozdíl od vašeho dnešního důvodu - pak dokládají reakce některých z vás, vážené dámy a vážení pánové.

Například poslanec Zdeněk Soukup byl prvním diskutujícím, aby nám řekl, že on patří také mezi ty, kteří dostali do mailu dopis, a v tomto případě jisté občanky z Vrbětic. Ocitoval nám dvě věci a žádal odpověď. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovali zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevírali bedny si vybírali zboží. Ptal se, pan poslanec Soukup, zda je to pravda. A další otázku položil na téma, že přímo z Vojenského technického ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti padesáti kilometrů od výbuchu. Dodnes, říkal pan poslanec Soukup, nebyly osvětleny informace o padesáti raketách středního doletu SS-20 či informace o raketách země-vzduch. Takové otázky padají na mimořádné schůzi, a proto je potřeba také pro tyto věci, mimořádné schůze svolávat.

Pan poslanec Koskuba nás upozornil, že jistě budeme slyšet spoustu zajímavých slov, možná i dojemných slov, ale jeho, jak nás ujistil, nikdo nepřesvědčí, že hlavní jádro pudla je skutečně v tom, co pan starosta naznačil, a sice o tom, že o takto závažnou munici nebo takto citlivý materiál se starají soukromé firmy. Řekl přesně, já se nechci dotknout, ale teď cituji pana poslance Koskubu, říkal: "Nerad bych vypadal jako socan, který chce všechno znárodňovat." Nicméně říkal, došlo i k něčemu tak závažnému, aby se svolala mimořádná schůze, kde se ctihodná Sněmovna Parlamentu ČR diví nebo bude divit a přijme nějaké usnesení, že žijeme v zemi, kde soukromé firmy se starají o takto nebezpečnou munici, a my tady probíráme zákony, komu povolíme, aby si koupil flobertku, a komu ne. Když se nad tím zamyslím, že je to dost tristní obraz.

Paní poslankyně Černochová se podívala na problém z jiné strany. Ona řekla, že je také starostkou městské části, která má na svém území řadu rizikových objektů, zejména řeku Vltavu a potok Botič. Pro vaši informaci podotýkám, kdo to neví, paní poslankyně Černochová je starostkou městské části Prahy 2, Vinohrady. A bez této kartičky - a vzpomeňte si prosím, že nám ji přímo takhle ukazovala (ukazuje imaginární kartičku) a říkala: bez této kartičky nejezdí ani na dovolenou, nechodí ani do lesa. Prostě tuto kartičku, která řeší krizové řízení v případě, kdy se něco stane a jsou na ní všechny kontaktní údaje a telefonní čísla, nás ujišťovala paní starostka a poslankyně, že nosí stále s sebou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP