(10.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem si to myslel. To je usnesení, které se týká něčeho úplně jiného. Všichni to víte. (Potlesk zprava.) Týká se - ale přečtěte si ho, prosím, než z něj začnete citovat, než se na ně začnete odvolávat. Týká se toho, že v nějaké době se hlasovat nebude a hlasování proběhne až posléze. Netýká se možnosti ukončit ať už rozpravu, nebo přednostní práva k programu a říci, že se jde nějakým způsobem hlasovat.

Já tvrdím, že toto je naprosto protiústavní. Naprosto protiústavní. Jsem zvědav, co uděláte, pokud si takové usnesení odhlasujete, já budu v 11 hodin mluvit, tak mi slovo stejně vzít nemůžete. (Poslanec Faltýnek mimo mikrofon: Můžeme.) No, já jsem přesvědčen, že ne, je to porušení dalšího paragrafu jednacího řádu. Buďte na to opatrní. Sejdeme se u Ústavního soudu, jestli teď budete hlasovat pro. Já tvrdím, že toto je neústavní jednání jak navrhovatele, tak paní předsedající, která o něm nechává hlasovat, a podávám námitku proti tomuto postupu předsedající. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Já beru na vědomí, nicméně já se domnívám, že to je váš osobní výklad.

 

Nechám nejdříve hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 2, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 54, proti 75. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem pana poslance Faltýnka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 154 přítomných, pro 91, proti 44. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fialu.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení se týká pořadu dnešní schůze a já bych rád obrátil vaši pozornost k tématu, které je na této mimořádné schůzi podle mě zbytečně, protože jsme to mohli projednávat na řádné schůzi, máme projednávat, a to je elektronická evidence tržeb a důvody, proč je Občanská demokratická strana přesvědčena, že elektronická evidence tržeb nemá být zavedena.

Já samozřejmě jsem si všiml toho, že bylo odsouhlaseno v rozporu s jednacím řádem nějaké usnesení Poslanecké sněmovny, nicméně se domnívám, že mně bude umožněno, abych využil svého přednostního práva a mohl dokončit svůj projev a vy jste mohli vyslechnout všechny argumenty, se kterými vás chci seznámit.

Jak jsem říkal, Občanská demokratická strana má vůči zavedení elektronické evidence tržeb celou řadu konkrétních výhrad. Některé z nich už zazněly v našich vystoupeních v rámci prvního a druhého čtení, nebudu je opakovat, nicméně ty nejpodstatnější, které jsme tady uváděli, si dovolím stručně shrnout, mimo jiné i proto, že jsme zde vznesli řadu otázek, na které jsme nedostali žádnou odpověď.

Elektronická -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji. Poprosím všechny kolegy, kteří si mají co vyřídit, aby tak činili v předsálí a nerušili svým hlasitým mluvením sněmovnu. Pane poslanče, vám se omlouvám za hluk. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Elektronická evidence tržeb je zbytečná. To jsme řekli mnohokrát. Současná vláda se zavedením elektronické evidence tržeb snaží převést jednu ze svých základních povinností - a povinností vlády je vybírat daně, v tom se určitě shodneme, vytvářet si nástroje pro dobrý výběr daní, ale úkolem vlády není přenášet tuto povinnost na někoho jiného a vláda to podle našeho názoru ani nesmí dělat. A tady v tomto případě chce vláda přenést tuto svoji základní povinnost na malé a střední podnikatele, protože nám jinými slovy říká: My nejsme schopni zajistit dobrý výběr daní, tak vy si to zaplaťte, vy budete sebe sami permanentně kontrolovat, a tím se zlepší údajně výběr daní.

Elektronická evidence tržeb je plošnou restrikcí, která žádné zásadní navýšení výběru daní nemůže přinést. Jak ukazuje chorvatský příklad, pravděpodobně nemůže přinést vůbec žádný lepší výběr daní.

Elektronická evidence tržeb se bude ve svých účincích týkat zhruba sedmiprocentního potenciálu šedé ekonomiky a upozorňuji, že podíl šedé ekonomiky v České republice podle všech relevantních zahraničních metodik a studií se pohybuje někde ve výši kolem 15 %, což je jednak pod 18% průměrem zemí Evropské unie, například v Německu, ke kterému můžeme vzhlížet v tomto směru je to 12 %, my máme 15 %, ale určitě se to nepodobá situaci v Chorvatku, která je diametrálně odlišná, kde podíl šedé ekonomiky je prakticky dvojnásobný. Navíc právě ta chorvatská zkušenost, a znovu připomínám, že Chorvatsko je jediná země, kde systém, který tady chce zavést ministr financí Babiš, opravdu v nějaké podobě funguje, takže se můžeme odvolávat na jakýsi referenční případ právě na situaci v Chorvatsku, tak v Chorvatsku, jak vidíme, žádný vyšší výnos daní po zavedení elektronické evidence tržeb nenastal.

Když se podíváme právě na ta čísla, která máme k dispozici z Chorvatska, myslím, že bychom tady měli argumentovat věcně a na základě čísel, tak jasně vidíme, že - já tady říkám opravdu důležitá fakta, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já poprosím kolegy na empiru, pokud mohou svoji diskusi přesunout do předsálí, ať tak prosím učiní. (Chvíli čeká, než někteří poslanci odejdou ze sálu.) Poprosím i paní kolegyni, která je přede mnou, a své kolegy, aby na sebe nepokřikovali. Vy prosím pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Ano. Budu pokračovat, nicméně chci konstatovat, že nejprve tady jednáme na mimořádné schůzi, což je úplně absurdní, protože jsme ještě na žádné schůzi ve třetím čtení neprojednávali zákon o elektronické evidence tržeb a vůbec nechápu, proč tohle vládní koalice dělá. Pak tady proti jednacímu řádu, a uvidíte, že se to ukáže, že to bylo v naprostém rozporu s jednacím řádem, jste si něco schválili, a pak ani nemá Poslanecká sněmovna dostatek slušnosti, aby můj věcný, na argumentech založený a politický projev vyslechla. Já s tím většinou nemám problémy, s nekázní v Poslanecké sněmovně, ale dnes ano. A musím říci, že tohle porušování všech pravidel hry mě opravdu naplňuje velkou nespokojeností.

To, že se tady dívám na jakási nedůstojná trička v Poslanecké sněmovně - mám se u toho bavit? Dámy a pánové, u toho se já nebavím, ale jsem schopen to ignorovat, stejně jako jakousi hračku tady pana ministra financí. Já jsem to schopen ignorovat a respektovat to, že jako malí kluci si tady nějakým způsobem hrajete a chcete cosi demonstrovat před veřejností, ale vy zase respektujte to, že já chci vystupovat jako seriózní politik a politicky tady argumentovat. A nemám k tomu příležitost. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP