(13.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Ale hlavně si pamatuji na to, jak jsme tady hlasovali proti vůli opozice o tom, že se spojí projednávání 13 návrhů zákonů, které spolu měly pramálo společného, a tento blok návrhů, který tady měl být schválen, se hlasoval poté, co poslanci měli právo vystoupit pouze dvakrát deset minut. Nic takového se teď neděje. Stejně tak se neděje to, že by dnes například vystoupil předseda Sněmovny a navrhl projednání zákonů EET ve stavu legislativní nouze, protože bychom si všichni přáli v koalici, aby tento návrh platil od 1. ledna. Nic takového se neděje.

A pamatuji si, když jste tady včera nebo předevčírem hovořil o tom, jak jsou někteří ministři nepřipraveni na jednání, což určitě na tento názor máte právo, jak nepřipraveni mnohdy nejen na jednání byli, bohužel, ministři vašich vlád. Bohužel, musím říct, že to byly například paní ministryně kultury Hanáková nebo paní ministryně Parkanová, obě dvě za stranu, kterou teď reprezentujete. Je mi to líto, ale mám dobrou paměť, myslím si, že nejen já, a je třeba, aby občas něco takového tady zaznělo, protože vaše poučování můžeme, myslím, brát po těchto slovech s velkým nadhledem. Děkuji. (Potlesk většiny poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak v souladu s jednacím řádem reaguji na vystoupení svého předřečníka a mám jenom dvě poznámky pro pana kolegu Tejce prostřednictvím pana místopředsedy.

První je taková osobní a lidská. Pan poslanec Tejc je fakt optimista, když nám říká, že všichni poslanci vládní koalice si přejí zákon o EET k 1. lednu. Já vás ujišťuji, že to prostě tak není, ale rozumím koaličním dohodám a rozumím, jak se prosazují vládní návrhy. Ještě si to pamatuji.

Pan kolega Tejc, v minulém volebním období můj ctěný soupeř a předseda klubu ČSSD, zmínil, jak jsme postupovali a jak jsme se bránili jejich obstrukcím. Já k tomu nechci říkat plus nebo minus, oni útočili, my jsme se bránili. Ale co chci říct? Že to bylo podrobeno zkoumání Ústavního soudu. To je důležité říct. Skončilo to u Ústavního soudu, zkoumal to Ústavní soud a ty zákony nebyly zrušeny. Tak to je taky velmi důležité. Já často říkám, že když rány rozdávám, že je musím přijmout, tady jsme to měli trošku naopak, ten náš spor, jestli ten postup byl ústavní, nebo nebyl, nakonec rozbil ten, kdo to rozhodovat má, a to je Ústavní soud v Brně. Jinak souhlasím, tohle jsme udělali, takhle jsme se bránili, tuto metodu jsme použili a výsledek byl takový, že jsme byli úspěšní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Je to, myslím, mé poslední slovo k minulosti, ale jen pro upřesnění. Ústavní soud konstatoval ve svém nálezu, který je dohledatelný, že šlo o porušení zákona o jednacím řádu, že ta procedura nebyla správná, nicméně takové porušení nenaznalo intenzity, která by vedla ke zrušení těch 13 návrhů. Ale v případě nálezu, který se týkal zneužití stavu legislativní nouze, došlo ke zrušení těch konkrétních zákonů, tuším, že to byl zákon o stavebním spoření. Takže není to tak, že by Ústavní soud dal za pravdu podle mého názoru tehdy vládě, jen ta intenzita v případě některých návrhů nebyla taková. Ale to už nechme historikům a především ústavním právníkům. Já nezpochybňuji legitimitu obstrukcí, nicméně myslím si, že je možné to překonat, a myslím si, že jsme se také poučili. Já jsem se poučil od vás tehdy v době opozice a myslím, že teď je načase, abychom my překonali vás při vašich obstrukcích. A věřte, že se tak stane. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pokud se již nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, já se pokusím jenom telegraficky aspoň v té věcné rovině reagovat na možná dva základní body, které tady v té debatě zazněly. Jednak je to právní rámec. Co se týče právního rámce, tak všechny členské země v reakci na velšské zavedení nebo, řekněme, úvod do funkce VJTF, všechny členské země se to poměrně složitě teď snaží implementovat do svých právních řádů. Takže my nejsme v žádné mimořádné situaci nebo v nějakém emergentním režimu, kde bychom my jediní nevěděli přesně, jak s tím naložit.

Rád bych řekl, že usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém tady byla řeč, tak to stanoví konkrétního adresáta úkolu a to je ústavněprávní výbor ve spolupráci s Legislativní radou vlády. Zástupci Ministerstva obrany z vlastní iniciativy kontaktovali v dané věci na jaře tohoto roku Legislativní radu vlády a následně se účastnili jednání podvýboru pro Ústavu a v návaznosti na tato jednání zpracováváme vlastní analýzu příslušného článku Ústavy, článku 43, která má zhodnotit, zda jeho stávající znění odpovídá potřebám praxe, nebo nikoli. Tato analýza bude poskytnuta poslancům výboru pro obranu v termínu do 10. ledna příštího roku.

K té druhé záležitosti, ta se týká termínu. My disponujeme, a to před hlasováním o tomto bodě, schváleným a platným mandátem na vyslání 456 vojáků pro účely NRF. Současný požadavek na navýšení počtu vojáků na 816 pro rok 2016 byl v průběhu druhého pololetí, a to bych rád zdůraznil, upřesňován, možná jsem to měl říct v úvodním slově, ale nechtěl jsem být příliš dlouhý, v průběhu druhého pololetí byl tento požadavek upřesňován v reakci na zhoršující se bezpečnostní prostředí v Evropě a v návaznosti na upřesnění požadavků NATO a také možností naší armády. Chci zdůraznit, že probíhalo certifikační cvičení Trident Juncture, které do značné míry ovlivnilo vývoj a kde se čekalo na výsledek tohoto cvičení, zda budeme moci deklarovat připravenost. A tím reaguji na ten moment, který tady také zazněl, zda jsme připraveni. Čili ano, pokud toto nyní zde přednášíme jako jakýsi náš požadavek nebo připravenost, odpovídá to skutečnosti a my jsme schopni deklarovat připravenost těchto jednotek do struktur NRF v roce 2016. Vliv mělo také rozhodnutí NATO o změně úrovně pohotovosti k nasazení v operaci, včetně vytvoření sil velmi rychlé reakce. Nechci tady už dlouze o tom hovořit. Platí některá ta data, která tady zazněla. Opticky to vypadá skutečně, že ten materiál měl nějaké zpoždění. Realita je taková, že se ještě čekalo i v listopadu v NATO, jak přesně dopadnou výsledky toho cvičení, což bylo cvičení SOATU, čili šlo o vrtulníky a naši disponibilitu tuto kapacitu poskytnout v rámci speciálních sil. Nakonec bylo rozhodnuto, že ano, že jsme schopni, a proto se to měnilo ještě na poslední chvíli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo... Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji, abyste se odkázal na usnesení, které jste přednesl ve všeobecné rozpravě.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Dovoluji si přečíst návrh usnesení výboru pro obranu z 26. schůze ze dne 9. prosince 2015 ke změně usnesení vlády ze dne 20. října 2014, č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017, sněmovní tisk č. 664.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce velitele plukovníka generálního štábu Ing. Štefana Muránského, náměstkyně pro řízení sekce právní JUDr. Aleny Netolické a zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 31. října 2014 č. 496, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 tak, že v bodě I/10 se číslo "452" nahrazuje číslem "816".

Jenom na doplnění. Usnesení výboru pro obranu obsahuje další tři body, které se ale netýkají návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Na závěr a mimo usnesení všem, kteří nebudou dvaadvacátého, přeji klidné a šťastné svátky a vše dobré do nového roku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP