(13.10 hodin)
(pokračuje Černochová)

Překvapuje mě, že to nezajímá Ministerstvo obrany ani vládu - opět tady není pan ministr bez práce Dienstbier. On se na mě zlobí, když já říkám, že je ministr bez práce, ale v tom usnesení právě byla úloha i Legislativní rady vlády, které on předsedá. Aby se Legislativní rada vlády tímto zabývala. Kde je? Jak to, že nic neudělal? Pracuje ten člověk vůbec někdy? Chodí někdy do Poslanecké sněmovny? (Potlesk zprava.) Řeší něco jiného než svůj mediální obraz? Jak je možné - a není tady ani premiér, abych se ho zeptala, jak je možné, že členové jeho vlády neplní usnesení, které přijme Poslanecká sněmovna Parlamentu? Jak je možné, že to nikdo nekontroluje, že je nikdo neurguje a neříká: vy jste tady měli úkol, který jste nesplnili? Rok se s rokem sešel a jsme tady znova ve stejné situaci, jako jsme tady byli v měsíci říjnu.

Opravdu bych tedy byla ráda, aby zástupci exekutivy byli v této záležitosti aktivnější. Příští rok bychom měli schvalovat návrh na nasazení našich vojáků v zahraničních operacích na léta 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019. Byla bych nerada, kdyby tam některé zajisté dobře míněné návrhy na nasazení neprošly kvůli pochybnostem o jejich souladu s právním řádem, kdybychom kvůli tomu byli vnímání jako nevypočitatelní spojenci. Čas na debatu a případnou změnu ještě pořád je, ale rychle se nám krátí.

Ještě bych z tohoto místa chtěla poděkovat za to, že pan předseda ústavněprávního výboru Tejc svolal hned na první nebo druhý lednový týden podvýbor a schůzku, která se bude touto problematikou zabývat. Děkuji za to, že když už neplní povinnosti pan ministr Dienstbier, jeho stranický kolega, tak že alespoň našim nářkům vyhověl a vyslyšel je předseda ústavněprávního výboru. Děkuji mu prostřednictvím pana místopředsedy za to, že alespoň někdo tady má chuť pracovat.

Zajímalo by mě, a prosila jsem o toto pana ministra, resp. jeho náměstkyni, když se ten bod projednával, abych dostala informace o tom, co se stalo na Ministerstvu obrany, opět co se stalo na Ministerstvu obrany, že tento dokument tady dostáváme na stůl se zpožděním stejně jako vloni, a zatím jsem na to nedostala odpověď. Tyto požadavky, prosím pěkně, vyplynuly ze summitu ve Walesu, který byl v červenci loňského roku. Na to jsme reagovali tím jedním vysláním. Teď upravujeme ty počty. A o tom, na co se ty počty, z jakých počtů na kolik se mají navýšit, o tom se na Ministerstvu obrany ví od května letošního roku. Dobře, do procesu se to dostalo 11. září letošního roku. Ale je konec prosince. Opravdu nenechávejme naši armádu do poslední chvíle v napětí z toho, jestli dneska se tady najde 101 rukou, které zvednou ruce pro toto usnesení. Za klub ODS vám, vážení členové vládní koalice, říkám, že vám pomůžeme a že naše hlasy dostanete. Ale není možné takto amatérsky přistupovat k vysílání našich vojáků do zahraničí, kde brání naše svobody, svobody nás všech a reprezentují Českou republiku. To je ostudné (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní s přednostním právem předseda TOP 09 pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych jenom krátce doplnit to, co naprosto přesně řekla již paní poslankyně Černochová. Míra vaší neodpovědnosti vůči zemi, kterou zastupujete ve svých ústavních pozicích, je prostě neuvěřitelná. Vy máte nulovou toleranci k pozměňovacím návrhům některých poslanců opozice, ať předloží, co předloží. I kdyby předložili pozměňovací návrh, který by tvrdil, že dnes je pátek 13.14 (aktuální čas), tak budete hlasovat proti. Až teprve když tento pozměňovací návrh padne třeba v Senátu nebo ho přednese nějaký jiný koaliční poslanec, tak jste ochotni ho podpořit. Máte prostě nulovou toleranci. Prosím. Je to váš politický styl. My jsme s tím smířeni.

A kdybychom postupovali stejně jako vy a měli jsme nulovou toleranci ke všem vašim návrhům, i k těm, s kterými souhlasíme, tak si prostě dneska uděláte světovou ostudu, protože jste nebyli schopni si zařídit, aby vás 101 přišlo do práce. Nejenom že tenhle bod necháte na poslední chvíli, na šibeniční lhůtu, ale ještě se na něj s odpuštěním vykašlete v příslušném počtu, který by alespoň zaručil vládě, že její vlastní poslanci v této šibeniční lhůtě to odhlasují.

Poslanecký klub TOP 09 to také podpoří. Ne proto, že bychom vás chtěli ubránit od ostudy. Chci zdůraznit, že tu jste si už udělali. Ale chceme uchránit od ostudy vlastní zemi, do které vy ji klidně kvůli své neodpovědnosti uvrhnete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dovolím si zareagovat na slova předřečníka s tím, že nemá opět pravdu, protože na poslední schůzi Sněmovny byly schvalovány dva branné zákony, nebo zákony v oblasti branné legislativy, branný zákon a zákon o službě vojáků v záloze, kde jsme schválili pozměňovací návrhy opozice paní kolegyně Černochové. Takže nemá pravdu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. (Kdosi se hlásí zprava s přednostním právem.) Faktická poznámka má, pane poslanče, přednost. Bohužel pan poslanec byl přihlášen dřív. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Krátká faktická poznámka k věci. Pan poslanec Kalousek se dopustil hrubé nepravdy, když hovořil o nulové toleranci k pozměňovacím návrhům. Kdybyste se podívali na statistiku například u nás na ústavněprávním výboru, kolikrát jsme vyšli vstříc opozičním poslancům... Z hlavy mě napadl význačný pozměňovací návrh pana Kalouska k registru smluv, kde jsme přijali jeho vynětí Poslanecké sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších institucí z režimu tohoto zákona. Neříkejte, že máme nulovou toleranci k věcným a rozumným návrhům.

Možná kdybychom dali dohromady nějakou statistiku, byla by to zbytečná práce, ale kdybychom udělali statistiku, jak byly přijímány opoziční návrhy v minulých obdobích, když oni byli ve vládní koalici, (nesrozumitelné) možná bychom to na body vyhráli. Rád bych se jenom tedy krátce k tomuto ohradil. Končím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Po něm paní poslankyně Černochová. Ta stahuje svoji faktickou poznámku. Děkuji. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji a omlouvám se, že jsem se nepřihlásil elektronicky. I když budu do určité míry souhlasit s výhradami opozice o tom, že to projednáváme na poslední chvíli, a ještě se k tomu vrátím, tak se mi trochu nelíbí, že se mi zdá, že se přenáší nezdravá atmosféra z EET do otázek obrany. A chtěl bych jenom připomenout, co už bylo řečeno, že jsme přijímali důležité branné zákony bez jediného hlasu proti, jestli se nemýlím.

Tady chci říct jenom jednu věc a opravit některé nepřesnosti. Za prvé jednáme o navýšení sil superrychlé reakce. Ony byly ustanoveny a teď je chce Aliance navýšit, to znamená po Walesu jsme reagovali hned. Teď jdeme do dalšího kola. Problém pro všechny, kteří se v tom jaksi neorientují, je v tom, že ty síly má k dispozici vojenský velitel Aliance a rozhodne o jejich nasazení z hlediska místa, času a trvání, což jsou klíčové parametry pro to, co má projednat parlament, to znamená, musíme hledat nějaký mechanismus, jak to ústavně ošetřit nebo zpřesnit a zrychlit. To se hledá.

Pan kolega Tejc asi bude mluvit. Sešli jsme se myslím letos třikrát, kde jsme to projednávali hned v počátku. Na třetím jednání byl zástupce Legislativní rady vlády, ne že nebyl. Byl. To je druhá nepřesnost.

A třetí. Je to na poslední chvíli, ale já doufám, že Ministerstvo využilo ten čas k tomu, aby důkladně připravilo reálnost operačního nasazení těch sil, protože jestliže to schválíme a řekneme ano, jsme připraveni, tak druhý den nato ty síly musí být operačně k dispozici. Já věřím, že ten čas, který si vzalo ministerstvo k dispozici a který si vzala vláda, byl využit k tomu, abychom opravdu byli schopni doručit to, k čemu se zavážeme.

A znovu opakuji, ve výboru pro obranu není zvykem (upozornění na čas), aby tam probíhal takovýhle dialog. A ten výbor nasazení nebo poskytnutí sil projednal včas. Věřím, že Sněmovna na stanovisko výboru pro obranu dá, a věřím, že se ta situace okolo této diskuse uklidní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP