(Schůze pokračovala ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme pokračovat dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Nejprve ale přečtu omluvu. Pan ministr Chovanec se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne.

První s přednostním právem, ještě než budeme probírat jednotlivé body schůze, je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Po něm pan ministr obrany. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, rozsvítilo se mi poněkud později, ale přece jenom. Myslím tím tady světýlko pod mikrofonem.

Paní a pánové, já se musím přidat, ač nerad, k panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Stanjurovi, protože pro stenozáznam musí zaznít, že tady nešlo o žádnou dohodu předsedů klubů o tom přerušení do pátku 8. ledna, protože ani se mnou to tímto způsobem a takto nebylo konzultováno. Byly různé scénáře. Žádný z těch scénářů, o kterém byla řeč mezi námi i předsedy poslaneckých klubů, neznělo přerušení (37. schůze) do pátku, tím méně do pátku 8. ledna. To je první věc. (Reakce na vystoupení poslance Stanjury před přerušením 37. schůze dne 18. 12. ve 12.30.)

Druhá věc. Musím říci, že poslední dobou se tady extrémně porušuje v podstatě jakákoliv dohoda, která se udělá. Mluvím o dohodě na harmonogramu pro první pololetí, kde jsme na organizačním výboru, pokud vím, všechny poslanecké kluby nebo zástupci všech poslaneckých klubů, hlasovali pro to, že ten týden, kde je pátek 8. ledna, bude týdnem poslaneckým. Jak známo, poslanecký týden je určen na jiné poslanecké aktivity než na schůzi Poslanecké sněmovny, na probíhání přerušené nebo případně mimořádné. Taky jsem slyšel, že prý se chystá ještě mimořádná schůze na pátek osmého, a myslím si, že není dobře ten rok začínat tím, že dohoda, která se tady týká všech klubů, protože všichni pro to hlasovali na organizačním výboru, se vzápětí hned první týden nového roku poruší takovýmto způsobem.

Není naší vinou, že se program vleče. Není naší vinou, že začasté vládní koalice si svoje vlastní návrhy obstruuje. Není naší vinou, že místo toho, aby byly učiněny pokusy o dohodu, se snaží věci vládní koalice protlačovat téměř způsobem bagristy. Myslím si, že by bylo dobře, abychom začali také přemýšlet nad tím, a zase se obracím ke kolegům a kolegyním vládním poslancům a poslankyním a také k ministrům a ministryním a k předsedovi vlády, začít přemýšlet o změně stylu. Některé věci z minulosti, pravda, nebyly úplně košer. Také se o tom dnes hovořilo. Ale některé věci by bylo dobře vyvolat znovu na scénu, například to, že když mám zájem, aby něco bylo dobře, dokonalé, úspěšně projednáno, tak přijdu na příslušný poslanecký klub, vysvětlím svůj postoj a jednám, nebo alespoň za příslušnými zástupci poslaneckých klubů. To se tady neděje, nebo alespoň jsem nezaznamenal příliš. Pravda, ojedinělé případy byly, ale v těch rozhodujících záležitostech se skutečně vládní koalice snaží ty věci protlačit téměř za každou cenu. Můžu si myslet cokoliv o způsobech, a nic hezkého to není, o způsobech, kterými například pravicová opozice postupuje při obstrukci. Ať jsou to věci, se kterými souhlasím věcně, nebo nesouhlasím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP