(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom dnes do projednání tohoto bodu jednali a hlasovali i po 19. hodině. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 328. Přihlášeno 108 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 10, návrh byl přijat.

 

A nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, celkově bych chtěl říci, že je dobře, že tento zákon je předložen, že skutečně rozmístění přiznání v šesti a půl tisících registrech příliš nedává smysl. Navíc, alespoň mně osobně, to papírové vyplňování dost obtěžuje a s chutí přivítám, když to budu moci zvládnout elektronickou cestou.

Zvýšení sankcí také vcelku dává smysl, rozšíření subjektů podání majetku, přiznání majetku při vstupu do funkce také. Co mi ale nedává příliš smysl, že ve chvíli, kdy kdykoli se v České republice mluví o střetu zájmů, tak je to skoro už ekvivalent s místopředsedou vlády panem Babišem.

A jsou momenty, v kterých ke střetu zájmů jednoznačně dochází a ty tento zákon neřeší. Když budu konkrétní, hned paragraf 3. Sice říká o tom, že se musí zdržet hlasování, že nesmí při tom hlasování upřednostnit osobní zájmy před zájmy celku a společnosti, které zastupuje, ale úplně k tomu chybí sankce. To je hezké, že o tom nesmí hlasovat, když bude ve střetu zájmů, ale chybí sankce, která by zneplatnila to hlasování, která by umožnila přistoupit k tomu, že pokud je prohlasováno něco s člověkem, který je evidentně ve střetu zájmů, tak to hlasování je neplatné. Nic takového v zákoně není a paragraf 3 je ten, u kterého žádnou sankci nenaleznete. Sankce jsou připsány až od paragrafu 4. První věc, která tím pádem na největší střet zájmů, s kterým se setkává vláda opakovaně, a podle vyjádření některých na každém jednání, podle vyjádření jiných na sedmnácti z jednání vlády, k tomu dochází. Přesto ten největší střet zájmů tento zákon neřeší.

Další věcí, kterou z mého pohledu neřeší, je podnikání členů vlády. Sice pan místopředseda vlády Babiš v knížce 13. komnata Andreje Babiše, která vyšla v roce 2014 a je jím autorizovaná a schválená, přímo říká, že naše síla a nezávislost je v tom, že neděláme veřejné zakázky. Ještě jednou, protože pro mnohé to musí být překvapením: "Naše síla a nezávislost je v tom, že neděláme veřejné zakázky." No výborně, tak ať je skutečně nedělá! Jinak máme doklady, že do posledního července letošního roku firmy z impéria Agrofertu vyhrály zakázek za 40 miliard. Tak pokud pan místopředseda vlády v roce 2014 mluvil pravdu, tak ať u každé příští veřejné zakázky zakáže účast všem svým firmám. Jinak lhal ve své knížce, jinak uváděl všechny čtenáře v omyl.

Může to být jedno z řešení. A já tady avizuji, že pan poslanec Plíšek má připravený pozměňovací návrh, který právě podnikání členů vlády se státem bude upravovat.

Majetek při vstupu do funkce - také to vypadá skvěle. Sepíšeme, jaký majetek máme při vstupu do funkce. Ale zmíním další příklad z repertoáru největšího střetaře pana Babiše - Čapí hnízdo. Tak jsme si poslechli, že s tím nemá nic společného. Pak kdo viděl film Matrix AB, tak viděl, jak se pan Babiš pochlubil tím, že to je všechno jeho a že je to také jeho, jak vymyslel, způsob, jak získat dotace, které pro jeho firmy nebyly určeny. Tak jak bude fungovat přiznání k majetku, když vidíme od místopředsedy vlády v přímém přenosu, že sám zatajil část svého majetku?

Proto si myslím, že debata ve výborech musí být dlouhá, podstatná a hluboká. Protože my ten zákon musíme dopracovat tak, aby tam, kde dochází v České republice k největšímu střetu zájmů, aby v zájmu všech slušných politiků této země k tomu střetu zájmů docházet nemohlo a v případě, že dojde, tak aby byl jasně sankcionován. Aktuálně to tento zákon nepředpokládá a neumožňuje. Pokud bychom ho schválili v tomto znění, které je předloženo, tak vyrobíme jen mlhu. Budeme jen předstírat, že jsme vyřešili střet zájmů, ale ty největší střety zájmů, s kterými se vláda setkává dnes a denně, ty by to vůbec nepokrylo.

Proto bych chtěl navrhnout, aby se prodloužilo projednávání ve výborech, stejně jako u předchozích tisků, na těch avizovaných sto dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Eviduji jeho návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na sto dní.

Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Já bych měla dotaz na pana ministra. Týká se úpravy místa, kam kancléř by měl podat své čestné prohlášení. Pane ministře, promiňte, že ruším, mám na vás dotaz a byla bych moc ráda, omlouvám se, kdybyste mi ho zodpověděl.

Ještě jednou tedy: Upravujeme místo, kam by kancléř prezidenta republiky podával své čestné prohlášení, jakým způsobem a zda to bude stoprocentně průchozí tak, abychom se skutečně jednoho dne dočkali toho, že čestné prohlášení kancléře nebude ležet pouze v šuplíku.

Mrzí mě jedna věc. Ve Sněmovně leží novela, kterou jsem podávala. Víme, že určuje místo, kam by kancléř podával ono čestné prohlášení. Ke schválení bylo navrženo v devadesátce, to znamená, že kdybychom ho byli bývali dali na program, mohli jsme se dočkat v příštím roce onoho slavného okamžiku, kdy by pan kancléř Mynář musel předložit své čestné prohlášení.

Doufám tedy, že budete úspěšní, a ptám se, kdy odhadujete účinnost tohoto zákona, abychom se měli možnost těšit na ono čestné prohlášení kancléřovo. Možná i v této souvislosti se zeptám, co se týče kancléře, zda by nebylo dobré upravit i zákon o Kanceláři prezidenta republiky a o funkci kancléře, abychom se nedočkávali takovýchto záležitostí, jako je tomu dnes. S oním čestným prohlášením, opakuji, že my všichni ho předkládáme, nikdo s tím problém nemá, zveřejňujeme ono čestné prohlášení a jediný v této republice, kdo tuto povinnost má a nezveřejňuje a nechce ho v podstatě zveřejnit, je pan kancléř Mynář. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem čekal, co všechno odezní v rozpravě, protože to není poprvé, co jsem tady u projednávání zákona o střetu zájmů, kdy se slibují skvělé zítřky se smutnými konci. Výsledky jsou stále stejné. Stále se překvapivě stává, že se objevují veřejní funkcionáři, ať už to jsou politici, úředníci, soudci, státní zástupci, kteří kradou, a žádné majetkové přiznání jim v tom nezabrání. A ono se to překvapivě bude stávat i do budoucna.***
Přihlásit/registrovat se do ISP