(18.10 hodin)
(pokračuje Farský)

Ten, který bude upravovat jak už s probíhajícími řízeními bude nakládáno, jak případné přestupky, které by se změnou legislativy vytratily, nebyly pak už konkrétně upraveny, jak u nich naložit, jak dokončit jednotlivá řízení, případně jakým způsobem postupovat v probíhajících. Takže v tomto momentě bych se chtěl zeptat, abych věděl, jak můžu hlasovat nebo nemůžu hlasovat o návrhu, který tady zazněl, o vrácení k přepracování těchto dvou tisků. Jak to vypadá se změnovým zákonem, který obě důvodové zprávy předpokládají schválit nejpozději s účinností s těmito zákony, a kdy tento zákon bude předložen, případně v jakém je stadiu přípravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Pan ministr krčí rameny a neví, přesto nám chce odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Opět naprosto férově, nejsem schopen vám v tuto chvíli odpovědět, ale je jistě možné informaci zjistit, ale ne úplně obratem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za tuto odpověď. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Ještě se hlásí ke slovu ministr Herman.) Pokud vám dá pan poslanec přednost - a dá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji za pochopení, mám zde zprávu z Ministerstva vnitra, že změnový zákon přijde do Poslanecké sněmovny na podzim. Takže toto je odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme za rychlou reakci. Prosím, pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, je jich tady výjimečně poměrně hodně, vážené dámy, vážení pánové, to, co je nám předloženo, je fakt poměrně nejednoduchá a netriviální norma. Já nevím, kdo jste měl možnost si to alespoň trošku prostudovat, ale tady se jde fakt cestou, že přestupkové řízení se téměř do posledního momentu přibližuje trestnímu řízení. V celé řadě věcí, v institutech, členění, polehčujících okolnostech, přitěžujících okolnostech, ukládání trestů a spousty dalších věcí. Já dokonce netvrdím, že to je úplně špatně. Jenom si nejsem úplně stoprocentně jist, jestli jsme na to za prvé opravdu připraveni a jestli dává reálný smysl se pokoušet vytvářet takhle složité přestupkové řízení i pro ty ony v uvozovkách správní delikty, jak byly doteď. Pro ty velmi složité věci, značnými pokutami, týmy právníků proti sobě. A i na úplné bagatelky, které máme na obcích, typu narušování občanského soužití. Mám pocit, že tady je snaha, abychom upravili ty složité procesy, do kterých vstupuje dnes a denně správní soud a dnes a denně říká: Tady ještě musíte zajistit takovou ochranu a tady musí ten proces probíhat spravedlivě. A já rozumím tomu, že se pak vláda samozřejmě snaží nějakým způsobem zareagovat, aby ten proces vypadal v těch složitějších řízeních stejně. Ale nejsem si úplně jist, jestli je opravdu správné pod to podřadit všechna řízení.

Nevím, kdo si pamatuje, jaký náraz byl nový správní řád na orgány státní správy. Ten byl tedy v mnoha ohledech podobnější stávajícímu, nebo tedy minulému správnímu řádu, než je toto přestupkové řízení podobné tomu stávajícímu. A vykonávaly ho téměř výlučně osoby, které k tomu měly nějakou kvalifikaci. Tady máme v řadě případů zejména na obcích osoby, které, nechci říkat, že nemají kvalifikaci, ale které mají nějakou zkušenost s tím, jak se přestupkové řízení vykonává doteď. A teď ještě zapomenu na běžné pokutující policisty, kteří mají taky zkušenost s dnešním běžným pokutováním. Ale nejsem si úplně jist, nakolik budou schopni naplnit všechny parametry tohoto zákona.

Já se asi spíš přikloním k návrhu, který řekla paní kolegyně Jírovcová, abychom návrh zákona vrátili vládě k přepracování, protože je tam řada problémů. A já je teď nebudu detailně citovat, protože si myslím, že to nemá cenu a nemá smysl, když vládu zastupuje ministr kultury, který při vší úctě k němu sám přiznává, že o tom neví téměř vůbec nic kromě toho, že je členem vlády, která to schválila. A já tomu rozumím. Současně si ale myslím, že pokud bychom se rozhodli návrh zákona přikázat, že bychom měli výrazně prodloužit lhůtu na projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny. Já navrhuji minimálně o těch 20 dnů, ale pokud by s tím byl souhlas předkladatele, tak si myslím, že by bylo správné to prodloužit na 100 dnů, aby na ústavněprávním výboru byl čas a prostor se tím důkladně prokousat.

Upřímně řečeno, to, co říkal pan kolega Farský, ten zákon stejně nemůže začít platit, nebo jenom velmi obtížně, dokud nebude Poslaneckou sněmovnou schválen změnový zákon. Stejně účinnost bude muset být odložena do okamžiku, kdy bude Sněmovnou projednán a schválen změnový zákon. Takže bych se velmi přimlouval, abychom zrovna v této věci, která opravdu znamená velmi výraznou rekodifikaci, která není až tak problémem věcným, že by někdo zásadně nesouhlasil s tím, že přestupkové řízení má být správně upraveno, ale spíše problémem odborným a právním, co všechno do něj máme zachovávat, kde všude máme dbát na tento složitý proces, který je v návrhu zákona, nebo obou těch zákonů, ale zejména v projednávání přestupků, který je navrhován. Jestli nepůjdeme cestou, že v některých případech dovolíme zjednodušit. Protože víte dobře, jak jsme si zformalizovali trestní řízení. Pak do něj vnášíme trestní příkazy. Tak dobře, tak tady už máme rovnou přestupkové příkazy v návrhu zákona. Ale jsem zvědav, jak to bude fungovat a jakým způsobem, jaké užitky to přinese v té praxi. Abychom se nedostali opravdu do situace, kdy zjistíme, že jsme přestupkové řízení akorát nekonečně prodloužili. A bohužel se obávám, že navrhovatelé, zejména z té právní sféry, s tím počítají, že se to řízení výrazně prodlouží.

My jsme tady měli teď nedávno návrh zákona o registru přestupků, ve kterém jsme jako jeden ze zásahů dělali, že jsme prodlužovali lhůtu na projednání přestupku z roku na dva. Tady je promlčecí lhůta jednoho roku, u některých přestupků pěti let, projednávací lhůta jednoho roku, u některých přestupků tří let. A i ta promlčecí i projednávací lhůta je ještě nějakými dalšími opatřeními stavěna. A víme, jaký to dnes už činí problém v těch trestních řízeních, toto stavění promlčecí lhůty. Protože se dostáváme do situací, kdy jsou souzeny věci, které jsou 15, 20 let staré, už v podstatě není šance je dotáhnout do konce. Protože právě orgány činné v trestním řízení mají pocit, že mají času dost, protože dokud běží trestní stíhání, tak promlčecí lhůty neběží.

Obávám se, že se v té přestupkové agendě dostáváme do podobného problému, nebo že nahráváme na podobný problém, kdy se nám může stát, že nám přestupková řízení, a to ne ta složitá, když budeme řešit řízení podle atomového zákona s pokutou deseti miliard korun, ale jednoduché správní řízení proti fyzické osobě na obci, že se nám může protahovat na roky. Možná i na mnoho let. Kde samozřejmě následná sankce i kdyby náhodou přišla a stala se pravomocnou, nemá vůbec žádný efekt a vůbec žádný smysl.

Takže já bych velmi poprosil, abychom pokud ten návrh zákona přikážeme výborům, předpokládám, že se jedná o vládní návrh zákona, čili výborům přikázán bude, ale abychom prodloužili lhůtu minimálně o 20 dnů, pokud by byl souhlas předkladatele, navrhoval bych o 40 dnů, aby bylo dost času návrh zákona na ústavněprávním výboru a případně asi i na výboru pro veřejnou správu, který bych také navrhl, protože obce jsou projednavateli celé řady přestupků, abychom měli čas tam ta stanoviska nějakým způsobem sjednotit a zkoordinovat a najít nějaké řešení, které bude i do budoucna funkční. Tím nezpochybňuji to, že bychom měli zlepšit stávající stav, který opravdu v řadě případů se dneska řídí více soudní judikaturou než platným zněním zákona.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP